شلوغ

  کلید بهشت ، ایمان و عمل صالح :   نخستین چیزی که سرمایه اصلی نجات و خمیرمایه سعادت و کلید درهای بهشت شمرده شده ، ایمان و عمل صالح است . قرآن در آیه 82 سوره بقره می فرماید : « کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انحام دادند یاران بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند . به این ترتیب قرآن پرده های اوهام گروهی از اهل کتاب و مقلدین آنها را در میان اثوام و ملل دیگر ، که تصور می کردند مسأله نجات و وردود در بهشت بر اساس یک سلسله روابط ، یا ضوابطی غیر از ایمان و عمل صالح است ، پاره می کند ، و انسانها را برای ساختن خویش در دو بعد « عقیده » و « عمل » بسیج می نماید .  بدیهی است رابطه « ایمان » و « عمل صالح » رابطه « درخت » و « میوه » است . یک درخت سالم ( از درختان میوه ) خالی از میوه نخواهد بود ، همچنین ایمان از عمل صالح جدا نخواهد شد ، نگر ایمانهای ضعیف و کم نور که در برابر شهوت و هوی و هوس ها از اثر می افتد و به تعبیر روشنتر عمل صالح تجسم ایمان قلبی است .  البته این سخن بدان معنا نیست که معصیتکاران یا مرتکلبان کبیره کافرند آنگونه که خوارج می پنداشتند ، بلکه منظور این است ایمان قوی هرگز از عمل صالح مقدم داشته شده ، با اینکه به نظر می رسد انجام واجبات و ترک محرمات کاری مشکل تر از ایمان است ، و قاعدتاً باید مقدم داشته شود ، ایم بخاطر آنست که قرآن با این بیان می خواهد اشاره به ریشه و اساس بودن ایمان نسبت به اعمال صالح کند . تعبیر به ایمان و عمل صالح ، آنچنان تعبیر گسترده ای است که تمام مراحل ایمان به خدا و سایر مبانی اعتقادی را از یکسو ، و انجام هرگونه کار شایسته فردی و اجتماعی و سیاسی و عبادی را از سوی دیگر شامل می شود .   بیانات امیرالمومنین علی (ع) :   • اصل ایمان برای امر خداوند خوب تسلیم شدن است.( غررالحکم ، صفحه 91) • نزدیکترین مردم به خداوند سبحان کسی است که ایمانش بهتر از دیگران باشد .( غررالحکم ، صفحه 93) • سه چیز است که هر کس آنها را داشته باشد ایمانش کامل است : عقل ، برداری و علم.( غررالحکم ، صفحه 96) • سه چیز است که در هر کس باشد ایمانش کامل است : کسی که چون خشنود شود ، خشنودیش بسوی باطل نبرد و زمانی که خشمگین شود خشمش او را از حق بیرون نبرد و چون قدرت یابد چیزی را که مال او نیست ( به زور و ستم از دیگری ) نستاند .( غررالحکم ، صفحه 160)     راههای تقویت ایمان :   بطور کلی برای تقویت ایمان نیاز به جامع خوبی ها و نیکی هاست که در اینجا به مهمترین آنها می پردازیم :   1) اخلاص در انجام اعمال 2) اتصال به قرآن و تدبیرو تامل در آیات الهی 3) ذکر و یاد خدا به صورت مداروم و مکرر 4) زیادت در انجام اعمال صالح 5) به خاطر آوردن سختی های جهنم و خوبی های بهشت 6) یادآوری سکرات و سختی های مرگ و عذاب قبر 7) توجه به دلائل قدرت الهی مثل طوفان ، زلزله و آتشفشان 8) محاسبه اعمال توسط خود انسان و مقایسه آن با آنچه باید باشد 9) انجام کامل واجبات و ترک تمامی محرمات دینی 10) سعی در انجام مستحبات و ترک مکروهات 11) تحقیق و بررسی مالهای حرام و حلام موجود در زندگی 12) دوری کردن از شبهات 13) تحقیق و پژوهش در سیره صالحین و نیک گامان 14) برادری و دشمنی با دیگران در راه خدا و برای خدا 15) بذل و انفاق فراوان 16) افزودن بر علم و دانش و دوری از جهل و نادانی 17) دعوت دیگران به سوی خدا 18) پرهیز از گناه 19) پرهیز از طمع در امور دنیوی 20) یکی کردن عمل و گفتار و تلاش برای پرهیزکاریو تقوا 21) شکر نعمت های خداوند و دوری اکید از کفران نعمت 22) خوش اخلاقی ، احسان و نیکوکاری 23) راست گویی و پرهیز از دروغ حتی مصلحتی 24) صبر و بردباری در مسائل و شدائد گوناگون 25) دوری از تکبر ، حسادت ، بداخلاقی و عصبانیت 26) و بسیاری عوامل دیگر ...   عمل صالح چیست ؟   عمل صالح عنوانی است عام و فراگیر که تمامی انسانها فطرتاً آن را می شناسند . مثبت بودن هر عملی منوط به صالح بودن آن است و عمل تنها وقتی صالح است که خاستگاه ان «قلب» مزکّی باشد . بی گمان اساسی ترین شرط عمل صالح، خلوص نیت است . پس اگر كسی در عبادت از همه مخلوق ببرد و فقط و فقط متوجه خدا باشد و برای اطاعت امر او عبادت نماید ، پروردگار آن عمل خالص را می پذیرد و به عمل كننده پاداش می دهد . نكته مهم این است كه به جا آوردن عمل خالصانه مشكل است ، اما اصل عمل یا خلوص نیت در عمل را در طول ایام زندگانی و تا پایان عمر محافظت نمودن حتی از آن نیز بسیار مشكل تر است . آنچه در عمل صالح و حسنات مهم است ، بردن این عمل تا آستان حضرت دوست است نه نفس انجام دادن . چه بسا انسان بهترین هدیه را برای محبوب خود تهیه كند اما در بین راه از گزند حوادث محفوظ نماند و به آن آسیب رسد . آسیبی كه به حسنات وارد می شود ریا ، منت ، اذیت و امثال آن است .   پس از این توضیحات توجه شما را به گوشه ای از اعمال صالحی که در احادیث و روایات اسلامی به آنها اشاره شده است جلب می نماییم :   • برپا داشتن صحیح نماز و مداومت و عدم سستی در آن ؛ • انجام به موقع صله ارحام ( دیدار اقوام و دوستان ) ؛ • در راه مستمندان خود را به رنج انداختن ؛ • کمک به نیازمندان و محتاجان ؛ • مهمان پذیری در خانه ؛ • دفاع از حق و عدالت ؛ • دوستی با دیگران و کمک به آنها ؛ • بوسه مهرآمیز پدرانه بر صورت فرزند ؛ • کمک به پدر و مادر ؛ • خوش خلقی و دوری از عصبانیت ؛ • ادای واجبات و دوری از محرمات ؛ • خوشحال کردن مسلمانان حتی با یک نگاه مهرآمیز یا یک تبسم لطیف یا یک هدیه کوچک ؛ • عیادت از بیماران و سالمندان ؛ • عفو ، بخشش و اغماض در خطای دیگران ؛ • رعایت حقوق همسایه ؛ • و حتی مسواک زدن و بسیاری موارد دیگر که با اندکی تامل می توان به آنها دست یافت .   رابطة ايمان و عمل در شيعه (2)   نويسنده: احمدرضا مفتاح         2. رابطة عيني ايمان و عمل در اين قسمت، سخن بر سر اين است كه گرچه از نظر مفهومى عمل جزو ذات ايمان به شمار نمي‌آيد و در واقع با نبودنِ عمل اصل ايمان منتفى نمي‌گردد، اما اين امر باعث نمى‌شود تا اهميت رابطة دوسوية ايمان و عمل ناديده گرفته شود. اين رابطه ممكن است از نوع اشتراط يا كاشفيت يا تلازم باشد. رساترين تعبير براى بيان اين نوع رابطه در روايتى از حضرت على(علیه السّلام) نقل شده است كه مى‌فرمايد: «بالايمان يستدل على الصالحات و بالصالحات يستدلّ على الايمان؛ ايمان را بر اعمال صالح دليل توان ساخت و از اعمال صالح ايمان را توان شناخت» (نهج البلاغه، خطبة 156). در این روايت چند معنى محتمل است: 1. ايمان انسان را به سوى اعمال صالح راهنمايى و هدايت مى‌كند؛ زيرا تصديق خدا و رسول و ائمه باعث مى‌شود تا انسان به اعمال صالح و كيفيت آنها علم پيدا كند. علامه مجلسى اين قول را ترجيح مى‌دهد (1403: 68/263). 2. ايمان راه و آيين اسلام است و اين راه زاد و توشة مناسبي را مى‌طلبد و توشة راه اسلام، اخلاق و اعمال صالح است. ايمان دلالت‌كننده و راهنماى بر آنهاست، همانند دلالت سبب بر مسبب. 3. براى صحّت و قبولى اعمال به ايمان استناد مى‌شود و به اين ترتيب اعمال غيرمؤمن پذيرفته نمى‌شود (همان). 4. همان‌گونه كه مى‌توان از وجود ايمان به اعمال صالح شخص مؤمن پى برد، از اعمال صالح نيز مى‌توان به ايمان شخص پى برد. اين همان کشف استلزامى است كه ايمان و اعمال صالح با يکديگر دارند؛ كشف اعمال صالح از ايمانْ كشف معلول از علّت و كشف ايمان از اعمال صالحْ كشف علّت از معلول خويش است. بنابراين هر دو كشف بر مبناى مناسبات علت و معلول مى‌باشد. اگر ايمان وجود نداشته باشد، اعمال صالح قابل اسناد به خدا نخواهد بود و اگر اعمال كسى شايستگى و صلاحيت لازم را نداشته باشد، کشف از آن مي‌کند كه شخص ايمان ندارد (رک: جعفري، 1379: 26/14). ابن‌ابى‌الحديد در شرح اين سخن علوي مى‌گويد: مراد از ايمان در ابتداى جمله (بالايمان يستدل...) معناى لغوى آن است نه اصطلاح شرعى. ايمان در لغت به معناى تصديق است؛ بنابراين معناي عبارت اين است كه كسى كه وحدانيت خدا و رسالت پيامبر را تصديق كند، اين شهادتين وي دليلي خواهد بود بر اعمال صالحِ واجب و مستحب. اما مراد از ايمان دوّم (... يستدل على الايمان) معناى شرعى است نه لغوى. معناى شرعى ايمان پيمان قلبى، اقرار زبانى و عمل جوارحى است؛ در اين صورت، مؤمن تا زمانى كه به همة واجبات عمل نكند و از همة افعال قبيح اجتناب نكند، مؤمن شمرده نمى‌شود. بي‌ترديد هرگاه علم يا ظنّ پيدا كنيم كه شخص مكلّف اعمال صالح را انجام مى‌دهد و از افعال قبيح اجتناب مى‌كند، مى‌توانيم او را مؤمن بناميم (1387: 9/201). اين روايت به هر معنايى که باشد، اصل وجود رابطة تلازمى امرى مسلّم است. حاصل روايت اين است كه ادعاى ايمان مستلزم انجام عمل صالح است؛ يعنى وجودِ ايمان گوياي وجود اعمال صالح است و در واقع از انسان مؤمن اعمال صالح مطالبه مى‌شود و از سوى ديگر اعمال صالح دليل و نشانة وجود ايمان است و در واقع، ايمان در اعمال و رفتار خارجى فرد تبلور پيدا مى‌كند. از اين ‌روست كه عبارت «الذين امنوا و عملوا الصالحات» بيش از هر عبارت ديگرى به طور مكرر در قرآن به كار رفته است. كسى كه ادعاى ايمان مى‌كند مؤمن به شمار نمى‌آيد، مگر آنكه ايمان درونى‌اش در عمل صالح جلوه‌گر شود. نشانه‌بودن عمل بر ايمان از روايات ديگرى نيز استفاده مى‌شود. امام صادق(علیه السّلام) مى‌فرمايد: «ايمان ادعايى است كه جز با بيّنه ثابت نمى‌شود و بيّنة ايمان عملِ آن است...»[28] (کليني، 1401: 2/40). همچنين، اميرالمؤمنين(علیه السّلام) مى‌فرمايد: «به ‌درستى كه يقين مؤمن در عمل او مشاهده مى‌شود...»[29] (مجلسي، 1403: 68/311). علامه مجلسى در ذيل این روايت مى‌گويد: «تصديق جز به اقرار ظاهر نمى‌شود و اقرار جز به عمل جوارح كامل نمى‌گردد. همانا اعمال گواهان ايمان‌اند» (مرآة العقول: 7/282). در واقع، انجام عمل صالح نشان‌دهندة اعتقاد راسخ و معرفت فرد مؤمن است. كسى كه مى‌داند اگر سمّ بخورد مى‌ميرد، هيچ‌گاه سمّ نمى‌خورد؛ همين‌طور كسى كه مى‌داند و باور دارد كه ترك واجبات انسان را به جهنّم سوق مي‌دهد، واجبات را ترك نخواهد كرد؛ پس اگر كسى آنها را ناديده بگيرد و ترك كند، نشانة بى‌اعتقادى او به واجبات است، به‌خصوص اگر از روى شهوت مجبور به ترك نشده باشد و عملش خوار شمردن خدا محسوب شود، مثل ترك نماز (فيض کاشاني، 12406: 4/104). به عبارت ديگر، فرق است بين گناهى كه انسان ناخواسته و از روى ضعف نفس مرتكب مى‌شود و گناهى كه از روى بى‌مبالاتى و سهل‌انگارى مرتكب مى‌شود؛ در روايتى از امام سؤال مى‌شود: «چرا زنا كردن را علامت كفر نمى‌دانيد، اما ترك نماز را نشانة بى‌ايمانى مى‌دانيد؟» امام مى‌فرمايد: «زيرا در زنا ممكن است شهوت بر انسان غلبه كند، اما منشأ ترك نماز خوار داشتن خداست» (مجلسي، 1403: 66/67). علاوه بر آنچه بيان شد كه بيشتر ناظر به رابطة كاشفيت بين ايمان و عمل بود، اين تلازم مي‌تواند اَشكال ديگرى نيز به خود بگيرد؛ مثل اينكه ايمان و عمل مكمّل يكديگر باشند و رابطة آنها از نوع اشتراط باشد؛ يعني شرط پذيرش هر يك از آنها منوط به وجود ديگرى باشد. در روايت آمده است که «ايمان و عمل مثل دو برادر و دو شريك در كنار يكديگر هستند و خدا هر يك از آنها را بدون ديگرى قبول نمى‌كند: ايمانِ انسان را بدون عمل و عملِ انسان را بدون ايمان قبول نمى‌كند...»[30] (طه، 1412: 27) بنابراين، ميان ايمان و عمل رابطه‌اي دو سويه وجود دارد: از يك سو ايمان منشأ و زمينه‌ساز اعمال صالح است. از این رو، ايمان به درخت و عمل صالح به ميوه‌هاى آن تشبيه مى‌شود. وقتى روح ايمان در دل انسان جا پيدا كند، اعمال نيز متناسب با آن انجام خواهد شد. از سوى ديگر عمل موجب تثبيت و تقويت ايمان مى‌شود. از این رو، گاهى ايمان به نور چراغ و عمل به روغن چراغ تشبيه مى‌شود: همان‌طور كه نور چراغ به كمك روغن چراغ شعله‌ور مى‌شود نور ايمان نيز به مدد روغن عمل روشن مى‌شود و با استمرار عمل، قلب انسان نورانى مى‌گردد (عزالدين کاشاني، 1376: 285). در واقع، عمل صالح زمينه‌سازى مى‌كند تا انسان به صفاى باطن و قلب پاك دست پيدا كند؛ اما اگر انسان مرتكب گناه شود، قلبش ظلمانى مى‌شود و اين ظلمت، مانع از آن مى‌شود كه ايمان به حال او نفعى داشته باشد. در ذيل آية شريفه «او كسبت فى ايمانها خيراً» (انعام: 158)، ابوبصير از امام باقر(علیه السّلام) يا امام صادق(علیه السّلام) نقل مى‌كند كه «زيادبودن گناهان و كم‌بودن حسناتِ مؤمنِ گناهكار بين او و ايمانش مانع ايجاد مى‌كند و او از ايمانش هيچ نفعى نمي‌برد» (بحراني، 1419: 4/79). علامه طباطبايى در تفسير آية «اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه» (فاطر: 10)، مى‌گويد: «مراد از كلم طيب اعتقادات حقه‌اى است كه انسان با پذيرش آنها و التزام عملى به آنها به سعادت مى‌رسد و صعود كلم الطيب به معناى تقرب جستن به خداوند متعال است. برخى نيز آن را به قبول از طرف خداوند تفسير كرده‌اند. عمل صالح زمينة صعود كلم طيب را فراهم مى‌كند و هرچه عمل صالح بيشتر شود اعتقاد انسان راسخ‌تر مى‌گردد. پس عمل صالح كه در مقام بندگى و اخلاص در مقابل خداوند، انجام‌شده باعث مى‌شود تا اعتقادات حق انسان به قرب الاهى برسد» (1393: 17/23 و 1/303). به اين ترتيب، معلوم مى‌شود که عمل نقش تعيين‌كننده‌اى در تثبيت ايمان دارد، همان‌طور كه صدرالمتالهين مى‌گويد: «ايمان و اعتقاد قلبى كمال عقلى و صورت باطني‌اى است كه جز در پي اعمال شرعى و افعال دينى و عبادات حاصل نمى‌شود» (1366: 1/259). رشيد رضا ذيل آية شريفة «و لو انّهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم و اشدّ تثبيتاً» (نساء: 66) مى‌گويد: انجامِ اعمال شرعى ايمان را تثبيت و تقويت مى‌كند و هرچه انسان به طور صحيح به شريعت عمل كند باب معرفت بر او گشوده خواهد شد (رشيدرضا، 1393: 5/242). نكتة قابل توجه اين است كه عمل صالح بايد استمرار داشته باشد. مهم‌ترين عاملى كه سبب استقرار ايمان و مانع زوال آن مى‌شود، تداوم عمل صالح و خالص بر مبناي علم صائب است؛ زيرا تداوم عملى زمينة ملكه شدن را فراهم مى‌كند و از خطر زوال مصون مى‌سازد (جوادي آملي، 1384: 7/169). در واقع، عمل صالح پشتوانة ايمان است و چه بسا اگر ايمان تقويت نشود، دچار زوال شود؛ همان‌طور كه در برخى روايات از برخي ايمان‌ها به وديعه تعبير شده است؛ امام رضا (علیه السّلام) فرمود: «به ‌درستى كه خداوند... مؤمنان را بر ايمان آفريده است، به طوري که همواره اهل ايمان هستند و مردمى را ايمان عاريتي داده، پس اگر بخواهد ايمانشان را تا پايان نگاه دارد و اگر بخواهد از ايشان باز گيرد... فلاني ايمانش عاريتى بود و همين كه بر ما دروغ بست، آن ايمان امانتي از او گرفته شد»[31] (کليني، 1401: 2/418). امام صادق(علیه السّلام) نيز فرموده‌اند: «همانا بنده صبح کند، در حالى كه مؤمن است و شام كند، در حالى كه كافر است و گاه صبح كند كافر و شام كند مؤمن؛ مردمى هستند كه ايمانشان عاريتي است و سپس از آنها گرفته شود...»[32] (همان). بنابراين، از يك سو ايمان منشأ اعمال صالح مى‌شود و از سوى ديگر اعمال صالح موجب تقويت ايمان و رسيدن به قرب الاهى مى‌شوند. صدرالمتألهين در مقام شمارش مراتب ايمان مى‌گويد: در مرتبة دومِ ايمان كه انسان مؤمن از روى اعتقاد قلبى ايمان دارد، ايمانش منشأ اعمال صالح و مبدأ خير و حسنات و در مرحلة بعد موجب اصلاح و تصفيه قلب مى‌شود تا براى دريافت معرفت كامل و رسيدن به ايمان حقيقى آماده شود. پس ايمان هم مبدأ و هم غايت است. ايمان و عمل هر يك مترتب بر ديگرى‌اند و هر عمل صالحى به نوعى ايمان منجر مى‌شود. به اين ترتيب، ايمان و عمل به نحو معقولي مترتب بر يكديگرند. البته ايمان در حدوث، اول الاوائل و در بقاء، آخر الاواخر است (1366: 1/256). در واقع، بر اساس همان ملازمه‌اى كه ملاصدرا ميان معرفت و عمل قائل است ــ يعني اينکه افزايش معرفت موجب عمل بيشتر مى‌شود و افزايش عمل موجب تصفية بيشتر قلب و در نتيجه معرفت بيشتر مى‌شود (رک: 1391: 2/203) ــ مى‌توان گفت در مورد ايمان و عمل نيز اين تأثير و تأثر و رابطة دو طرفه وجود دارد. با توجه به آنچه گفته شد معلوم مى‌شود که در رابطة عيني، عمل داراى اهميت خاصى است كه نمى‌توان آن را ناديده گرفت. البته ناگفته نماند كه گرچه رابطة ايمان و عمل دو سويه است، اما ايمان در حكم ركن اصلى و عمل فرع بر آن است؛ مثل ساية جسم كه هر جا جسم وجود دارد، ساية آن هم وجود دارد. پس هر جا ايمان وجود دارد، عمل صالح نيز وجود دارد.[33]                                                                                                                                                                                                ایمان و عمل از نگاه شهید مطهری(ره)(قسمت اول)   پدید آورنده : زهرا بادپا ، صفحه 37   اشاره:   یکی از مباحث مطرح در میان اندیشمندان مسلمان آسیب شناسی تفکر اسلامی است. استاد شهید آیةالله مطهری(ره) از جمله کسانی است که در این رابطه مطالب فراوانی نگته است. از نظر معظم له بررسی دقیق عقاید مسلمین، مسأله ی آسب شناسی و در پی آن اصلاح عقاید را ممکن می سازد. یکی از آسیب های جدّی که حیات و پویایی تفکر اسلامی را دچار خلل و خدشه می سازد؛ مسأله ی خوار شمردن تأثیر عمل در سعادت انسان است.   نوشتار حاضر، پس از ریشه یابی این آسیب دیدگی در تفکر مسلمین به تبیین جایگاه اساسی عمل در تفکر اصیل اسلامی از منظر قرآن و اهل بیت: می پردازد. احیای تفکر اسلامی   یکی از مباحثی که استاد مطهری(ره) در آثار خود بسیار بدان پرداخته و نسبت به آن اظهار نگرانی می نماید، مسأله ی احیای تفکر اسلامی است. از آن جا که سرچشمه و خاستگاه تعالیم اسلامی وحی است و همچون نظریات علمی، مانند: نظریه بطلمیوس در هیئت و نظریه ی انباذقلس در عناصر چهارگانه نیست که بتوان گفت در علم جدید ثابت شده که عناصر چهارگانه عنصر نیستند و همه مرکبند و براساس علم جدید، تمام آن نظریات برای همیشه مردند؛ در مورد تعالیم ناب اسلام مسأله به عکسِ این قضیه می باشد؛ زیرا مفاهیم و تعلیمات اسلامی زنده است و قابل نسخ شدن نیست؛ چرا که منابع تعالیم اسلامی، مانند: علومِ پدید آمده از تجربه، یا فکرِ انسان نیست که تغییر و تحول یابد، بلکه منابع تفکر اسلام، قرآن که کلام خداوند است و سنت و تعالیم پیامبر اکرم(ص) و ائمه: که معصوم از خطا و اشتباه می باشند، همیشه وجود دارد و دنیا هنوز نتوانسته و هرگز نمی تواند مانند آن تعالیم را ـ که انسان ساز باشد و بتواند انسان را به تعالی و سعادت واقعی خود برساند ـ پدید آورد.   بنابراین جوهر و ذات اسلام حیات بخش است، اما گاهی به دلایل خاص، چه از روی عمد و قصد و چه به صورت غیر اختیاری برخی از عقاید اسلامی در تفکر مسلمین دچار آسیب، یا انحراف شده که به تعبیر آیةالله مطهری(ره)، اسلام به صورت نیمه مرده در میان مسلمین آشکار می گردد دلیل آن برخی تلقی های نادرست مسلمانان از مفاهیم اصیل اسلام است. به تعبیر امیرالمؤمنین(ع): «وَ لُبِسَ الإسلامُ لُبْسَ الفَرْوِ مقلوباً؛ و اسلام مانند پوستین وارونه پوشیده شود». اگر انسان لباس اسلام را بر عکس به تن کند؛ آن گاه اسلام اثر حیات بخشی خود را از دست می دهد و در همین زمان است که برای یک مصلح دینی لازم است که به علاجِ این تفکر آسیب دیده بپردازد و درست مانند طبیبی که ابتدا مرض را تشخیص می دهد و سپس علاج را اِعمال می نماید، ابتدا مسایل آسیب دیده ی تفکر اسلامی را شناسایی، و سپس به تبیین صحیح آن آموزه های ناب و اصیل بپردازد. تأثیر عمل در سعادت انسان   از جمله مباحثی که به عقیده ی استاد مطهری(ره) در مورد تفکر اسلامی باید اصلاح و سامان داده شود؛ مسأله ی اتکای انسان به عمل و دستاوردها و گفتار خود است. این آسیب که در همان قرون اولیه باعث سست شدن ریشه های تفکر مسلمین شد، اکنون نیز در میان ما با شکل های جدید ظهور یافته است؛ در صورتی که در اسلام تکیه گاه تعلیم و تربیت و تعیین سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان، اعمال و مکتسباتِ خودِ انسان می باشد. در این باره قرآن می فرماید: )وَ أنْ لَّیْسَ لِلإِنْسانِ إِلاّ ما سَعی( و نیز )فَمَن یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرّةٍ خَیْرًا یَرَهُ ? وَ مَن یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرّةٍ شَرّاً یَرَهُ(. این یک شیوه ی تفکر واقع بینانه است؛ در حالی که ما مسلمین به یک طرز تفکر خیال بافانه روی آورده ایم. برداشت بسیاری از ما، از ایمان و تعالیم اسلامی تنها یک انتساب ظاهری به این است. دین که به خیال ما محبت ظاهری به اهل بیت: برای سعادت و عاقبت به خیری کافی است و از اصل تعالیم اسلامی غافل شویم و از آثار حیات بخش و انسان ساز آن بمانیم و در راه رشد و پیشرفت درمانده گردیم؛ بزرگ ترین عامل ایستایی و نابودی جامعه است. شیعه و مرجئه گری   با تأمل در تاریخ صدر اسلام می توان دریافت که جامعه اسلامی، جامعه ای زنده و پویا است و تعالیم اسلام؛ همچون قلبی تپنده به جامعه اسلامی حیات می بخشد. مسلمین صدر اسلام این تعلیم را ـ که روشنی و تاریکی سرنوشت انسان وابسته به ایمان و عملِ اوست ـ از سرچشمه گرفتند و در صدد اصلاح اعمال و تفکرات خود برآمدند، اما رفته رفته در میان آنان افکاری ظهور یافت که تأثیر عمل را کوچک شمرد. به روایت تاریخ برخی افراد و گروه ها برای رسیدن به اهداف خود این مطلب را رواج دادند. خلفای بنی امیّه به دلیل آشکار شدن فسادشان این اعتقاد را ترویج می کردند که اساس دین عبارت از ایمان قلبی است و عمل او اهمیتی ندارد. با تبلیغات گسترده و استخدام عالم نماها برای تبرئه ی خلفای بنی امیه، اعتراض مردم را فرو نشاندند.   این اعتقاد یکی از اصول عقاید مرجئه بود که در قرن دوم پیدا شد و خلفای اموی از آن حمایت کردند. این گروه در باب تعریف ایمان و ارتباط آن با عمل، به اصل جدایی ایمان از عمل معتقد بودند. به زبان آوردن شهادتین را دانسته کافی و ایمان را تنها عقدی قلبی و باوری درونی قلمداد می کردند و تأثیر اعمال انسان را بر ایمان نادیده می گرفتند؛ به همین جهت معتقد بودند که انسان حتی اگر مرتکب کبایر شود؛ ضرر و خدشه ای به ایمان او وارد نمی شود. به عبارت دیگر این تفکر افراطی ارزش عمل را تا پایین ترین درجه تنزل داد و کم کم دچار اباحه گری شد. و کار به آن جا کشیده شد که در دوره ی مأمون ارجاء با اباحه گری مرادف بود. مکتب ارجاء و پیروان آن که به دست خلفای بنی امیه پر و بال گرفتند؛ منشأ چنین آسیبی در تفکر اسلامی شدند.   ائمه معصوم: تأکید بر مفهوم عالی ایمان داشتند. در واقع، دنیای تشیع در پرتو تعالیم ائمه ی خود، صد درصد با این فکر مخالف بود. همچنان که امیرمؤمنان علی(ع) می فرماید: «الإیمانُ معرفةٌ بالقلب و إقرارٌ باللسانِ و عَمَلٌ بالأرکانِ» امامان شیعه همواره در پی تبیین اصل نقش اعمال در سعادت انسان بودند و اصحاب خود را در این جهت تقویت می نمودند تا آنان بتوانند در مجادلات کلامی خود با فرقه های انحرافی از نظرات صحیح و محکم برخوردار شوند. امام کاظم(ع) با اهل جدل وارد بحث می شد و به تبیین دقیق و صحیح اصول عقاید اسلامی می پرداخت. ارکان سعادت   الف. بررسی دیدگاه قرآن؛ انسان به حکم سرشت خویش در جست وجوی حقیقتی است که آن را تقدیس و پرستش کند، البته این میل باید پرورش یابد تا در مسیر انحرافی قرار نگیرد؛ وگرنه به بت پرستی و انسان پرستی و ... می انجامد. روح حقیقت طلب به تمنای خود نمی رسد؛ بنابراین یگانه راهی که انسان را به مقصد سعادت می رساند، ایمان به ذات یگانه حق است. قرآن در این باره می فرماید: )فَأقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفًا فِطْرَتَ اللّهِ الّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها ...(؛ براین اساس اگرچه ایمان برای رسیدن به کمال سعادت لازم است، ولی به تنهایی کافی نمی باشد. قرآن در سوره عصر، همراه ایمان سه دروازه ی دیگر کاخ سعادت را معرفی می نماید که انسان جز با داشتن این چهار خصلت زیان کار است: 1. ایمان، 2. عمل صالح، 3. توصیه به حق، 4. توصیه به استقامت و صبر.   زیادی کاربردِ ترکیب «ایمان و عمل صالح» در سراسر قرآن نشان از توجه قرآن به اهمیت این دو عامل در کنار یکدیگر است. آیاتی مانند: )... وَ مَنْ عَمِلَ صالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أوْ أنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنّةَ...(؛ و )إِلاّ مَنْ تابَ وَ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صالِحًا فَأولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنّةَ...(؛ و ...   باید توجه داشت که قرآن تسلیم زبانی را با ایمان واقعی، یکی نمی داند: )وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَ بِالْیَوْمِ اْلآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنینَ( و در آیه ی دیگر می فرماید: )... إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ یَرْفَعُهُ ...( طیب در این آیه همان عقاید حقی است که اعتقاد به آن زیر بنای اعمال انسان است. و با تکرار عمل، اعتقاد راسخ تر و روشن تر می گردد و بر تأثیر آن افزوده شده، قوت می گیرد. یرفعه در آیه نیز همین تقویت و کمک را می رساند.   به عبارت دیگر، نقطه اتکای عمل، همان ایمان و معرفت قلب است و عمل صالح نیز تقوّم و استحکام بخش ایمان است.   ب. بررسی دیدگاه معصومین:؛ ائمه: ایمان را تصدیق قلبی می دانند و این مرحله ای بالاتر از اسلام است. اسلام تنها شهادتین زبانی و ظواهر مسلمانی است، ولی ایمان؛ عبارت از معرفت راسخ شد در قلب انسان است که دارای درجات و مراتب نیز می باشد. امام صادق(ع) می فرماید: «اگر بنده ای گناه کبیر یا صغیره مرتکب شود، از "ایمان" خارج می شود؛ و حال آن که نام اسلام بر او ثابت است، تا آن که توبه و استغفار کند و به حوزه ایمان برگردد». انسان مؤمن، به جهت ایمان خود است.   شخصی خدمت امام باقر(ع) عرض کرد: شیعیان در دیار ما بسیارند. امام ع فرمود: «آیا غنّیِ آن ها بر فقیرشان دستگیری می کند و آیا از خطای یکدیگر می گذرند و ...؟ پس عرض کرد: خیر، چنین نیست. امام فرمود: پس آنان شیعه نیستند، شیعه کسی است که این چنین عمل می کند»   اکنون باید دید که ما شیعیان چه اندازه از میراث ائمه: بهره برده ایم و باید دید که این طرز تفکر حیات بخش در میان ما چگونه است. آیا ما نیز این چنین می اندیشیم و یا این که این تفکر در ما به طرز وارونه ای وجود دارد و ما از تعالیم حیات بخش ائمه خود دور شده ایم. همان دنیای تشیع که در آن زمان در پرتو تعالیم ائمه خود، صد در صد با طرز تفکر مرجئه مخالف بود، اکنون خودش همان فکر مرجئه را پیدا کرده، برخی تلقیات ناصحیح از مفاهیم پویایی مانند ولایت، شفاعت، توکل و ... باعث گمراهی از مسیر نورانی تعلیمات ائمه می شود که باید به اصلاح و تبیین این مفاهیم در تفکر مسلمین پرداخته شود. در معنای توکل ـ حقیقی، زنده، حماسی ـ و شفاعت از دیدگاه استاد شهید مطهری ادامه ی نوشتار را به تبیین اختصاص می دهیم. مقدمه خداوند متعال انسان را با هدفی به این عالم خاکی آورد و ایمان به خداوند و فرستادگان وی را رمز رسیدن به کمال حقیقی و سعادت دنیوی و اخروی وی مقرّر فرمود. با این حال، با رجوع به آیات و روایات معصومین(علیهم السلام) مشخّص می­شود که ایمان به خداوند نه شرط کافی بلکه شرط لازم برای نیل به سعادت انسانی است و عامل دیگری که همان عمل صالح در این طریق نیاز است. آیات قرآن، مکررّ، ایمان و عمل صالح را در کنار هم آورده و روشن میسازد که این دو در کنار هم، سعادت و رستگاری انسان را به دنبال دارد و لذا برای بقاء ایمان در دل، انجام عمل صالح، امری ضروری است که بدون آن، روح ایمان می‌خشکد. در این نوشتار ابتدا، به طور جداگانه مطالبی در مورد چیستی هر یک از ایمان و عمل صالح گردآوری شده و آنگاه رابطه‌ی بین آن دو، در تأمین سعادت انسان بررسی شده است. 1- چیستی ایمان مفهوم ایمان ایمان در لغت از ریشه «امن» بوده و به معانی متعددی از جمله، تصدیق، امنیت، تسلیم و پذیرفتن به کار رفته است[1][1]. امّا معنای اصطلاحی آن از دیدگاه متکلمان، فلاسفه و عرفا متفاوت است. ایمان نزد متکلمان اشاعر عبارت است از تصدیق قلبی به تمام آنچه که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) آورده است، در حالیکه متکلمان معتزلی به پررنگ ساختن نقش عقل در عمل ایمان، آنرا «تبعیت عملی از یافته‌های عقل و آورده‌های پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در باب خداوند و نبوت و خوب و بد اخلاقی معنا کرده­اند. از نظر فیلسوفان مسلمان، ایمان عین معرفت فلسفی به خداوند و سایر حقایق هستی است و از نظر عرفای مسلمان، ایمان، رویکردی با تمام وجود نسبت به خداوند است[2][2]. همین معنا از ایمان که با معنای قرآنی از واژه‌ی «ایمان» نیز هماهنگی بیشتری دارد، محور بحث ما در این نوشتار است. شرایط تحقق ایمان همانگونه که برخی بزرگان بیان کرده­­اند[3][3]، برای اینکه ایمان در درون انسان محقق شود و تقویت گردد، نیاز است انسان در دو زمینه تلاش و کوشش کند. نخست در زمینه تقویت شناخت و علم، دوّم در زمینه انگیزش میل فطری خویش به ایمان. الف) کسب شناخت: برخی از آیات قرآن به لزوم شناخت و معرفت در تحقق ایمان، دلالت دارند: «بَل اتَّبَعَ الذین ظلموا اَهواءَهُم بِغَیرِ علمٍ فَمَن یهدی مَن اَضَلَّ الله.»[4][4] و نیز آیه: «انما یخشَ الله مِن عِبادِهِ العلماء»[5][5] در این آیه، خشیت که از آثار ایمان است، برخاسته از علم و آگاهی به مقام خداوند معرفی شده است.[6][6] لذا کسب معرفت و آگاهی برای تحقق و تقویت ایمان، لازم است زیرا ایمان بدون معرفت، متزلزل و ناپایدار خواهد بود. ب) تقویت میل فطری به خداوند: ایمان به خدا ریشه فطری دارد و در همه انسانها، قدرت وابستگی به قدرتی بی‌نهایت موجود است، اگرچه در تشخیص آن قدرت بی‌نهایت که آیا قدرت الهی است یا قدرت طبیعی، دچار لغزش می‌شوند. به عبارتی دیگر«یکی از ارکان زندگی بشر، این است که به چیزی ایمان داشته باشد و آن را حقیقت بپندارد و در برابرش تسلیم باشد»[7][7] از اینرو برای تحقّق ایمان باید زمینه‌ی شکوفایی آنرا فراهم کرد و موانعی که مانع از بروز و ظهور آن می­شوند را از سر راه برداشت. در این راستا باید به تهذیب نفس پرداخت و صفات رذیله اخلاقی که مانع از ظهور ایمان می­باشند را از صفحه دل زدود. «اگر صفحه دل، آلوده به تکبّر و لجاجت باشد، این مسئله (پذیرش حق)، متحقق نمی‌گردد.»[8][8] رابطه علم و ایمان همانطور که قبلاً بیان شد، برخی، ایمان را از مقوله معرفت و علم می‌دانند، در صورتی که ایمان، غیر از علم به خداوند و صفات و متعلقات آن است. در واقع علم شرط لازم برای تحقیق ایمان است. در واقع کسی که از روی برهان عقلی یا ضرورت ادیان، به چیزی علم پیدا کرد، باید قلب او نیز، تسلیم آن گردد و عمل قلبی را که نوعی تسلیم و خضوع و زیرباررفتن است را انجام دهد تا مؤمن گردد و به وسیله تقویت نور ایمان، اطمینان در قلبش حاصل شود و همه‌ی اینها، غیر از علم است. ممکن است عقل انسان، چیزی را درک کند، ولی قلب تسلیم آن نشود و علم بیفایده گردد. مثلاً ما به وسیله‌ی عقل خود درک می‌کنیم که انسان مرده، نمی‌تواند به کسی ضرر برساند و تمام مرده‌های عالم، به قدر مگس، حس و حرکت ندارند، ولی چون قلب ما این مطلب را قبول نکرده نمی‌توانیم با مرده، شب تاریک به سر ببریم. ولی اگر قلب ما، تسلیم عقل شد، این کار، هیچ اشکالی برای ما نخواهد داشت. پس تسلیم که حظّ قلب است، غیر از علم است که حظّ عقل است.[9][9] همچنین از آیات قرآن هم استفاده می‌شود که ایمان غیر از علم و بلکه علم، اعم از ایمان است، چنین نیست که هر کسی به چیزی علم دارد، ایمان به آن نیز داشته باشد.[10][10] همانطور که خداوند در قرآن در مورد فرعونیان می‌فرماید: «وَ جَحَدوا بِها واستَیقَنَتها انفسهم ظُلماً و عُلُوَّا»[11][11] (ترجمه: و با آن که دلهایشان بدان، یقین داشت، از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند.) این آیه تصریح می‌کند با آنکه آنها کاملاً می‌دانستند که خدا وجود دارد و حضرت موسی (علیه السلام) نیز پیامبر خداست ولی به لحاظ روحیه‌ی برتری جویی و ستمکاری، این مسأله را انکار کردند.[12][12] پس هرجا که علم هست، ضرورتاً اینگونه نیست که ایمان هم وجود داشته باشد، ولی برای تحقق ایمان و به وجود آمدن آن، باید نوعی علم و آگاهی وجود داشته باشد، پس علم شرط لازم برای تحقق ایمان است، زیرا انسان نمی‌تواند به چیزی که نسبت به آن کاملاً جاهل است، ایمان بیاورد.[13][13] مراتب ایمان ایمان در کل، یکی بیشتر نیست ولی نسبت به شخص مؤمن (مؤمنان) مراتب و درجاتی دارد که برخورداری از مراتب عالیتر، ظرفیت وجودی انسان را بالا می‌برد و او را قرین کمال برتر و عالی‌تر می‌کند. مؤمنان، مراتب ایمانشان با هم فرق دارد، بعضی‌ها از مرتبه تام و کامل ایمان برخوردارند، بعضی از ایمان ناقص و بعضی هم از حد وسط بین ایمان کامل و ایمان ناقص برخوردارند، لذا مؤمنان باید در کسب مراتب عالیتر ایمان، تلاش کنند. خداوند درباره برخورداری ایمان از مراتب تکاملی می‌فرمایند: «هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ »[14][14] (ترجمه: اوست که آرامش بر دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید). حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره‌ی مراتب کمال ایمان می‌فرمایند: «لا یکمُلُ عبدٌ الایمانَ بالله، حَتی یکونَ فیه خمس خِصالٍ: التوکلُ علی الله، و التفویضُ الی الله، و التسلیم لِاَمرِالله، و الرّضا یِقضاءالله، و الصَّبرُ علی بلاء الله. انّه مَن اَحبَّ فی الله، و ابغَضَ فِی الله، و اَعطی لِله، وَ مَنَعَ لِله، فقد استَکمَلَ الایمان»[15][15] پس می‌توان با توجه به این حدیث شریف، مراتب و مراحل کمال ایمان را اینچنین برشمرد: 1- «والتوکل عَلَی الله»: اولین مرحله، توکل است. یعنی اینکه انسان مؤمن بعد از ایمان به علم و قدرت و رحمانیت و رحمیمیت خداوند، در همه‌ی امور به او توکل کند و او را وکیل خود قرار دهد. 2- «التفویض اِلیَ الله» یعنی اینکه انسان همه چیز را به خدا واگذار کند و فرق آن با مرحله قبل (توکل) این است که در توکل انسان به تمام منافع خود اهمیت می‌دهد و همه‌ی حد و حدود منافع خویش را می‌بیند، ولی در تفویض، می‌داند که منافعی دارد ولی مرز آن را نمی‌بیند و همه را به خداوند واگذار می‌کند.  3- «التسلیم لِاَمر الله»: در این مرحله، دیگر منافع و منفعت معنا نمی‌دهد و انسان مؤمن، هرچه را که خواست و امر خدا باشد. می‌پذیرد و تسلیم خواست خداوند می‌گردد. 4- «الرضا بقضاء الله»: مرحله رضا، از مرحله قبل نیز بالاتر است، در مرحله تسلیم، گویا انسان منافعی دارد ولی از آن چشم می‌پوشد و دندان روی جگر می‌گذارد ولی در مرحله رضا، حتی در درون نفس هم، مقاومتی نسبت به خواسته­ها و تمایلات نیست. از این مرحله، گاهی به «قضاء فی الله» نیز تعبیر می‌کنند، یعنی انسان تمام خواسته‌های خود را به کلّی در مقابل ذات پاک الهی فراموش می‌کند.[16][16] البته تمام این مقامات را با صبر و شکیبایی می‌توان بدست آورد، زیرا که اصولاً صبر، ریشه همه سعادتهاست، چه بسا انسان چند روزی برای رسیدن به این کمالها، خود را آماده کند، ولی مسأله مهم این است که در این راه، استقامت بورزد.[17][17] در این رابطه حضرت علی (علیه السلام) می‎فرمایند: «... و علیکم بالصّبر، فَاِنَّ الصَّبرَ مِنَ الایمان کالرَّأس مِنَ الجسد، ولاخیر فی جَسَدٍ لا رأس مَعَه، ولا فی ایمانَ لاصَبرَ مَعَه.»[18][18] (ترجمه: بر شما باد صبر، زیرا صبر برای ایمان (در راه ایمان) مانند سر است برای بدن، و بدنی که سر ندارد، خیری ندارد، و ایمانی هم که با شکیبایی و صبر همراه نباشد، خیری در او نیست.) متعلقات ایمان برای اینکه از متعلقات ایمان، یعنی آنچه را که باید به آن ایمان داشته باشیم، آگاهی یابیم، باید به خود قرآن رجوع کنیم. با توجه به آیات قرآن متعلقات ایمان عبارتند از: 1) غیب: در قرآن حدود شصت بار واژه غیب به کار رفته و به معنای اخبار و امور نهان است که خداوند از آنها آگاه است و در یک آیه، غیبت به عنوان متعلق ایمان ذکر شده است: « الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ »[19][19] 2) الله: در بسیاری از آیات قرآن، با تعابیر مختلف، ایمان به الله ذکر شده است، که البته «الله» مهمترین والاترین متعلق ایمان است که بدون اعتقاد به او، ایمان تحقق نخواهد یافت: « وَمَن يُؤْمِن بِاللَّـهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّـهُ لَهُ رِزْقًا »[20][20] 3) معاد: در قرآن، پس از توحید، توجه زیادی به معاد شده و حدود یک سوّم از آیات قرآن به آن اختصاص یافته است و از معاد به عنوان یکی از متعلقات ایمان ذکر شده: « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »[21][21] 4) رسالت: یکی دیگراز متعلقات ایمان، ایمان به رسالت و پیامبری رسولان الهی است: « فَآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ »[22][22] 5) کتابهای آسمانی: « وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ »[23][23] 6) ملائکه: « لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ »[24][24] با بررسی مجموع این آیات، می‌توان متعلق‌های ایمان را در توحید، معاد و نبوت منحصر دانست و سایر متعلقات را فرع بر آنها و در عین حال، مرتبط با آنها قلمداد کرد. در واقع در ضمن ایمان به رسالت، ایمان به کتب آسمانی و امامت تحقق می‌یابد و ایمان به فرشتگان نیز، ایمان به این حقیقت است که فعل و تدبیر الهی و نزول وحی و کتب آسمانی بر پیامبران به واسطه فرشتگان صورت گرفته و آنها واسط­ی فیض الهی‌اند.[25][25] ثمرات ایمان خداوند در سوره‌ی عصر می‌فرماید که انسان جز با داشتن چهار خصلت، زیانکار و بدبخت است: اوّل ایمان، دوّم عمل صالح، سوّم وادار کردن افراد، یکدیگر را به حق و چهارم توصیه‌ی افراد، یکدیگر را به صبر و خویشتن داری. این چهار رکن، چهار ستون کاخ سعادت بشر می‌باشند.[26][26] اما رکن اوّل یعنی ایمان، اساسی‌ترین رکن حیات انسانی است و رکن اصلی و پایه اساسی سعادت بشر است و انسان در پرتو آن می‌تواند مدارج تعالی را بپیماید و به کمال نهایی دست یابد. بر اثر ایمان، بشر به رفیع‌ترین مدارج سعادت نائل می‌شود و از بهجت و سرور کامل برخوردار می‌گردد.[27][27]  حضرت علی (علیه السلام) می‌فرماید: «بالایمان یُرتَقی اِلی ذِروَةِ السَّعاده و نهاية الحُبُور.» [28][28] (ترجمه: به سبب ايمان به سوي مرتبه بالاي نيکبختي و نهايت سرور و شادماني بالا رفته مي شود) ایمان به عنوان نقطه‌ی اتکائی، برای نظم دادن به حرکات و فعالیتهای انسانی است و با داشتن ایمان است که انسان می‌تواند، هواپرستی را ترک و غرائز و خواهشهای نفسانی را مهار کند و برای جلب رضایت پروردگار، تمایلات ناروا و ضدّ انسانی را در نهاد خود سرکوب کند. حضرت علی (علیه السلام) در این باره می‌فرماید: «یستدل عَلَی الایمان بِکثرة التُقی و مِلکِ الشَهوَة و غَلَبَةِ الهَوی»[29][29] (ترجمه: گواه ایمان باطنی افراد، بسیاری تقوی، مالکیت شهوات و پیروزی بر هوای نفس است.) به طور کلی می‌توان گفت که ایمان به خداوند، برای انسان ثمراتی را به دنبال دارد و مایه سعادت او در دنیا و آخرت می‌شود و این آثار و ثمرات فقط مختص خود فرد نمی‌شود، بلکه در اجتماع نیز اثرات مطلوبی را بر جای می‌گذارد، که با استناد به آیات و روایات در ادامه به آن خواهیم پرداخت. از جمله آثار فردی ایمان می­توان به توکل به خدا (انفال/2)، عفت و پاکدامنی(مؤمنون/5)، روی گردانی از امور لغو و بیهوده(مؤمنون/3)، محافظت بر ادای فرائض(مؤمنون/9) وخضوع در نماز (مؤمنون/2) اشاره کرد. همچنین در بعد اجتماعی نیز ایمان برکات و ثمراتی را برای جامعه اسلامی به همراه دارد که از جمله‌ی آنها می توان این موارد را نام برد: اصلاح اجتماع از طریق ترویج توسعه امر به معروف و نهی از منکر (توبه/71)؛ ایجاد رقابت سالم از طریق پیشی گرفتن در امور خیر(مؤمنون/61) و تقویت پیوندهای اجتماعی از طریق تقویت روحیه پایبندی به تعهّدات و قراردادها(مؤمنون/8). عمل صالح مفهوم شناسی واژه «عمل» اگرچه از لحاظ مفهومی شامل مطلق رفتار و فعل می­شود، امّا در معنایی خاص به رفتارهای ارادی که با اختیار و آگاهی انجام می­گیرد، اطلاق می­گردد، از همین روست که بعضی اهل لغت واژه اراده را در مفهوم این لفظ لحاظ کرده و «عمل» را اینگونه تعریف کرده­اند: «هر کاری (فعلی) را که حیوان از روی قصد انجام می‌دهد، عمل نامیده می‌شود.»[30][30] واژه‌ی «صالح» نیز از ریشه صلاح بوده و به معنای ضد «فساد» است.[31][31] در آیات قرآنی نیز این واژه در همین معنا به کار رفته و دو واژه‌ی «صلاح» و «فساد» در معنای مقابل هم به کار رفته. مانند آیه‌ی «الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون»[32][32]. با توجه به آنچه گذشت می­توان گفت «عمل صالح، عملی است که در شرع به عنوان واجب یا مستحب معرفی شده و سالک از طریق انجام آن می‌تواند سیر و سلوک کند و به مقام قرب نائل گردد.»[33][33] «عمل صالح در حقیقت میوه درخت ایمان است و دو رکن اساسی دارد. یکی نیت پاک و دیگری کارمفید. بنابراین عمل صالح منحصر در نماز و روزه، حج و زکات و... نیست، بلکه هر کار مفیدی که با نیت پاک انجام پذیرد. عمل صالح شمرده می‌شود، هر چند اندک و ناچیز باشد و آنچه در عمل صالح مهم است، قصد قربت و تقرّب به پروردگار است.»[34][34] شرط قبولی عمل از نظر قرآن اساساً آخرت وجهه ملکوتی دنیاست. شرط اینکه یک عمل، وجهه ملکوتی خوب پیدا کند، این است که با توجه به خدا و برای صعود به ملکوت خدا انجام گیرد. لذا اگر کسی ایمان به خدا و قیامت نداشته باشد، عمل او وجهه ملکوتی نخواهد داشت و به علییین صعود نخواهد کرد. لذا تا عملی از راه نیت و از راه عقیده و ایمان، نورانیت و صفا پیدا نکند، به ملکوت بالا نمی‌رسد.[35][35] در قرآن کریم آمده است: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»[36][36] (ترجمه: به سوی او سخن پاک بالا می‌رود و کردار شایسته بالا می‌برد آن را.) این آیه به دو گونه تفسیر شده است: یکی اینکه کردار شایسته سخن و اعتقاد پاک را بالا می‌برد و دیگر اینکه سخن پاک و اعتقاد پاک، کردار شایسته را بالا می‌برد و ملکوتی می‌سازد. دو تفسیر، این اصل را بیان می‌کنند که ایمان در مقبولیت عمل و بالا رفتن عمل به سوی بالا تاثیر دارد و عمل، در سیراب شدن ایمان و بالا رفتن درجه ایمان و این اصل در معارف اسلامی، اصل مسلمی است. موانع عمل صالح در این قسمت با مبنا قرار دادن تفسیر دوم از آیه­ایکه در بخش قبل گذشت، اشاره­ای به عواملی که باعث می­شود عمل، به سوی خدا صعود نکند و وجهه علیینی نیابد، خواهیم داشت. 1- پیروی هوای نفس «فخََلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَ اتَّبَعُواْ الشهََّوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئكَ يَدْخُلُونَ الجَْنَّةَ وَ لَايُظْلَمُونَ شَيًْا»[37][37] (ترجمه: اما پس از آنان فرزندان ناشایسته‌ای روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمودند و بزودی گمراهی خود را خواهند دید.) 2- حب دنیا «فَخَرَجَ عَلىَ‏ قَوْمِهِ فىِ زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتىِ‏َ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَ قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيرٌْ لِّمَنْ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ لَا يُلَقَّئهَا إِلَّا الصَّابرُِون»[38][38]‏ (ترجمه: روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر گشت، آنها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند: ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده ما نیز داشتیم، براستی که او بهره عظیمی دارد، اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود، گفتند: وای بر شما! ثواب الهی برای کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند، بهتر است امّا جز صابران آن را دریافت نمی­کنند.) 3- شرک عبادی «...فَمَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا»[39][39] (ترجمه: پس هر کس به لقاء پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند.) ملاک ارزش عمل صالح در وصایای پیامبر اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) به ابوذر آمده است: «یا اباذر! طوبی لِلزاهدین فی الدنیا، الراغبین فی الاخرة، ... یا اباذر حرث الآخره العمل الصالح و حرث الدنیا المال و البنون.»[40][40] (ترجمه: ای ابوذر! خوشا به حال کسانی که زهد در دنیا را اختیار نموده‌اند و به سوی آخرت (بوسیله اعمالی که موجب سعادت آخرت است) رغبت نموده‌اند... ای ابوذر زراعت آخرت عمل صالح است و زراعت دنیا مال و فرزندان.) در حقیقت کلام حضرت تفسیر این آیه‌ی شریفه است: «مَن كاَنَ يُرِيدُ حَرْثَ الاَْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فىِ حَرْثِهِ  وَ مَن كاَنَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنهَْا وَ مَا لَهُ فىِ الاَْخِرَةِ مِن نَّصِيب‏»[41][41] (ترجمه: یعنی کسی که زراعت آخرت را بخواهد، به کشت او برکت و افزایش می‌دهیم و بر محصولش می‌افزاییم و کسی که فقط کشت دنیا را بطلبد، کمی از آن به او می‌دهیم اما در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد.) از این کلام نورانی می­توان نتیجه گرفت هر کس عمل صالحی را برای آخرتش انجام دهد، در عمل خود موفق می‌شود و برکات آن شامل حال او می‌گردد و در آخرت حسنات او مضاعف و دو صد چندان می­گردد ولی هر کس که برای دنیای خود عمل کند و هدفش کسب دنیا باشد، روزی مقرّر به او می‌رسد ولی نه به اندازه‌ای که او طلب کرده، بلکه بهره و نصیبی به قدر اقتضای حکمت و مصلحت الهی و او مثل شیطان، به ثواب خود در دنیا دست می‌یابد ولی در آخرت هیچ نصیبی نخواهد داشت.[42][42] در واقع کسانی که نیت خود را برای خدا خالص کنند و اعمال صالح انجام دهند، غالب اوقات در دنیا، ثمره و بهره‌ای برای اعمالشان مترتب نمی‌شود تا در آخرت مزد خود را کامل بیابند و ثواب اعمال آنها برای آخرت ذخیره می‌گردد، زیرا خداوند به مصلحت او نمی‌داند که در دنیا به او بدهد، زیرا ممکن است باعث انانیت و عجب او شده و از خدا باز ماند.[43][43] همچنین از امام صادق (علیه السلام) نیز نقل شده: به درستی که مؤمن نیکی که می‌کند مردم شکر او نمی‌کنند و احسان او در میان خلق مشهور نمی‌شود، زیرا به خاطر خدا نیکی می‌کند، نیکی و عمل خیر او به آسمان بالا می‌رود و در زمین پهن نمی‌شود ولی نیکی و احسان کافر را شکر می‌کنند، چون که نیکی او برای مردم است و در میان مردم منتشر می‌شود و به آسمان بالا نمی‌رود و مقبول الهی نمیگردد.[44][44] گستره‌ی عمل صالح عمل صالح یکی از واژه‌های قرآنی است که معنای وسیعی دارد و شامل هر کار خوبی که برای خدا انجام گیرد، می‌شود. آنچه که در عمل صالح مهم است، این است که به قصد قربت و تقرّب به پروردگار انجام گیرد و نیت خالص همراه آن باشد.[45][45] بزرگی یا کوچکی عمل مهم نیست، لذا اگر سنگی در وسط راه مردم افتاده باشد و انسان با نوک پا، آن را به کناری بزند تا مزاحم عبور و مرور مردم نباشد، این کار خود عملی صالح محسوب می‌شود. همانطور که در قرآن هم آمده است: «فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ»[46][46] پس دامنه‌ی عمل صالح بسیار گسترده است و شامل همه‌ی امور واجب، مستحب، کمک به نیازمندان، ساختن مدارس، مؤسسات خیریه و... می‌شود. رابطه ایمان و عمل صالح معمولاً روش عملی انسانها در زندگی، از اصول فکری و عقیدتی آنها سرچشمه می‌گیرد و عقاید و افکار آنها مسیر زندگی و عملکرد آنها را در دوران عمرشان مشخص می‌سازد. لذا آنچه که برای انسان اصالت دارد، فکر و اندیشه و عقاید اوست و روش عملی آنها، فرع بر این اصول است.[47][47] در مثنوی معنوی آمده است: ای برادر! تو همه اندیشه‌ای              مابقی تو استخوان و ریشه‌ای گرگل است اندیشه‌ی تو گلشنی        ور بود خاری تو هیمه گلخنی از نظر اسلام، ایمان و اعتقاد به خدا زیربنای اعمال انسانی و حرکت آنها به سوی قرب الهی است. این ایمان است که به حرکت و تکاپوی انسان جهت می‌دهد و مقصدش را روشن می‌سازد و او را در مسیر صراط مستقیم هدایت می­کند. از سویی دیگر خود ایمان به خداوند، بوسیله اعمال صالح تقویت می­­گردد. لذا پیوند و رابطه‌ی عمیق بین این دو وجود دارد. رابطه ایمان و عمل از دیدگاه شیعه از دو جهت قابل بررسی است.[48][48] 1- رابطه مفهومی ایمان و عمل در رابطه مفهومی، حقیقت ایمان و مؤلفه‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود که آیا عمل جزء ذات ایمان به شما می‌آید یا نه؟ از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که فرمودند: ایمان، معرفت به جان، اقرار به زبان و عمل به ارکان است.[49][49][50][50] گرچه ظاهر این روایت و برخی دیگر از روایات، دلالت بر جزئیت عمل در ایمان دارد، ولی دیدگاه رایج شیعه این است که حقیقت ایمان مبتنی بر معرفت و تصدیق قلبی است و دو مؤلفه دیگر یعنی اقرار زبانی و عمل جوارحی، که گاهی به عنوان اجزاء متشکله ایمان از آن نام برده می‌شود، خارج از ذات ایمان محسوب می‌شود. در صورتی که اگر عمل جزء ذات ایمان محسوب گردد - مانند دیدگاه معتزله- دایره اصل ایمان تنگ می‌شود و با فقدان آن ایمان منتهی می‌گردد. 2- رابطه تلازمی ایمان و عمل این رابطه، اشاره به رابطه‌ی دو سویه‌ی ایمان و عمل دارد، اگرچه از لحاظ مفهومی، عمل، جزء ذات ایمان محسوب نمی‌گردد، ولی در رابطه تلازمی، ایمان اقتضا می‌کند که عمل صالح را به دنبال داشته باشد و عمل صالح نیز نشانه ایمان محسوب گردد. در واقع ایمان، منشاء و زمینه‌ساز اعمال صالح است، از این رو، ایمان به درخت و عمل صالح به میوه‌های آن تشبیه شده است. وقتی روح ایمان در دل انسان جا پیدا کند، اعمال نیز متناسب با آن انجام خواهد شد. از سوی دیگر، عمل نیز موجب تثبیت و تقویت ایمان می­گردد. از این رو، گاهی ایمان به نور چراغ و عمل به روغن چراغ تشبیه می‌شود، همان طور که نور چراغ به کمک روغن چراغ شعله‌ور می‌شود. نور ایمان نیز به مدد روغن عمل روشن می‌شود و با استمرار عمل، قلب انسان نورانی می‌گردد، در واقع عمل صالح زمینه­سازی می‌کند تا انسان به صفای باطن و قلب پاک دست پیدا کند، امّا اگر انسان مرتکب گناه شود، قلبش ظلمانی می‌شود و این ظلمت، مانع از آن می‌شود که ایمان به حال او نفعی داشته باشد. در واقع عمل صالح پشتوانه‌ی ایمان است و چه بسا اگر ایمان تقویت نشود، دچار زوال گردد. همان طور که در برخی از روایات، از برخی ایمانها به ایمان ودیعه­ای، تعبیر شده است. امام رضا (علیه السلام) فرموده‌اند: «به درستی که خداوند، مؤمنان را بر ایمان آفریده است، به طوری که همواره اهل ایمان هستند و برخی مردم را ایمان عاریتی داده، پس اگر خداوند بخواهد ایمانشان را تا پایان نگاه می­دارد و اگر بخواهد از ایشان باز می­گیرد.»[51][51] اسباب تضاد بین عمل و عقیده همان‌طورکه بیان شد، اعمال انسانها از افکار و عقاید آنها ناشی می‌شود و سرچشمه می‌گیرد ولی گاهی می‌بینم که بین اعتقاد و عمل تضادی وجود دارد، یعنی انسان به چیزی عقیده دارد، ولی عملش بر خلاف آن است. لذا باید بررسی کنیم که ببینیم علت این تضاد چیست؟ و سرچشمه‌ی آن کجاست؟ علل و عواملی برای این مسأله ذکر شده از جمله: 1- ضعف ایمان یکی از جهات سستی در عمل، سستی عقیده و ایمان است. شک و تردید حاکی از عدم باور قلبی است و چنین چیزی در عمل و رفتار انسان نیز اثر می‌گذارد و باعث می‌شود عمل صالح از او سر نزند. در قرآن نیز به این ایمانهای سست و بدون باور قلبی اشاره شده است ونشانه آن نیز موسمی و فصلی بودن ایمان برخی افراد معرّفی شده است:[52][52] «فَإِذَا رَكِبُواْ فىِ الْفُلْكِ دَعَوُاْ اللَّهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نجََّاهُمْ إِلىَ الْبرَِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُون»[53][53] گاهی نیز علّت سستی ایمان، سطحی بودن آن است یعنی ایمانی که در روح و روان انسان نفوذ نکرده و لذا چنین ایمانی نمی­تواند منشأ اثر بوده و عمل انسان را جهت دهد: ‏«قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَ لَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْايمَانُ فىِ قُلُوبِكُمْ»[54][54] اینگونه ایمانهای سست و سطحی، نمی‌توانند برانگیزاننده انسان به سوی اعمال صالح باشد. پس لازم است که انسان عقیده و ایمان خود را محکم کند و بر باور قلبی خود بیفزاید تا آثارش در عمل او آشکار گردد. 2- قدرت شهوات شهوات و هواهای نفسانی می‌توانند بر ایمان انسان غلبه پیدا کنند و او را به ورطه‌ی گناه بکشانند، لذا برای جلوگیری از این آلودگیها انسان باید شهوات و غرایز خود را مهار کند و نگذارد ایمانش را تحت تأثیر قرار دهد. 3- غفلت غفلت انسان ناشی از توجه انسان به زیبایی ظاهری دنیاست، گاهی شخص مؤمنی آنقدر خود را به دنیا مشغول می­سازد که غفلت سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و با اینکه به ظاهر ایمان دارد و شهوات و تمایلات نفسانی قوی هم ندارد، ولی با این حال در اعمال او خیری و صلاحی دیده نمی‌شود. راه خارج شدن از این حالت شوم و پدیده‌ی غفلت، همانگونه علمای اخلاق بیان داشته­اند، دوان تفکر است. تفکر مداوم درباره خود و و مبدأ و منتهایش، باعث پاره شدن پرده‌های غفلت می­گردد. آثار و فوائد پیوند ایمان و عمل صالح جمله‌ی «آمَنوا وعملوا الصالحات، در نزدیک به شصت آیه از قرآن دیده می‌شود.[55][55] که خود نشانگر توأم بودن ایمان و عمل صالح در قرآن است و بیانگر این حقیقت است که این دو، رابطه‌ی تنگاتنگ و مستقیمی با هم دارند، اگر ایمان در اعماق جان انسان نفوذ کند، در اعمال انسان تأثیر می‌گذارد و عمل او را صالح می‌کند و انجام اعمال صالح نیز باعث تقویت و افزایش ایمان می‌­گردد. در واقع، ایمان و احساس وابستگی به قدرت الهی، به انسان، امید، عشق و مسئولیت می‌دهد. اگر شاگردی در مدرسه بداند که زحمات او هدر نمی‌رود و حتی یک صدم نمره‌ی او مورد نظر است و عذرهای موجّه او پذیرفته می‌شود، با عشق خاصی به تحصیل ادامه می‌دهد، انسانی نیز که عقیده دارد هر لحظه زیر نظر خداوند است و ذره‌ای از خیر و شر او مورد غفلت نیست، در دلش چراغ امید، روشن می‌شود و با عشق و مسئولیت راه را می‌پیماید.[56][56] با توجه به آیات قرآن، ایمان و عمل صالح، هر دو در کنار هم، ثمرات و آثاری را به دنبال دارند که در واقع سعادت انسان را در دنیا و آخرت تأمین می‌کنند. از جمله: 1- حیات طیبه «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىَ‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون‏»[57][57] (ترجمه: هر كس -از مرد يا زن- كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‌اى، حيات [حقيقى‌] بخشيم، و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‌دادند پاداش خواهيم داد.) این آیه اشاره دارد که حیات طیبه برای انسانهایی است که ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند و خداوند به وسیله این دو مؤلفه در همین دنیا، به انسان حیات جدیدی می‌دهد و او را زنده می‌کند و از مردگی بیرون می‌آورد و انسانهای گنه کار، منافق، کافر از این حیات محرومند. بوسیله‌ی این حیات، انسانهای مؤمن و صالح از انواع بیماریهای روحی مصون و محفوظ می‌مانند، البته با لطف و عنایت خداوند. 2- نورانیت و روشنی «رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّـهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»[58][58] (ترجمه: پيامبرى كه آيات روشنگر خدا را بر شما تلاوت مى‌كند، تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‌اند از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون برد) خداوند متعال به همه‌ی موجودات براساس ظرفیت وجودی آنها، از خودش، بهره‌ای از نور را عطا کرده، که در انسانها این نور قابل کم شدن یا زیاد شدن است. یعنی در صورت داشتن ایمان و انجام اعمال صالح نور آنها زیادتر می‌شود و به خداوند نزدیکتر می‌شوند. و از ظلمات (یعنی آن نور اولیه و کمی را که دارا بودند) بیرون می‌آیند وبه سمت نور(خدا) حرکت می‌کنند و به قرب الهی می‌رسند. 3- استجابت دعا «وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ»[59][59] (ترجمه: خداوند دعای کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهد اجابت می‌کند و از فضلش بر آنها می­افزاید.) 3- پاداش مضاعف «وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَـٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ »[60][60] (ترجمه: و اموال و فرزندانتان چيزى نيست كه شما را به پيشگاه ما نزديك گرداند، مگر كسانى كه ايمان آورده و كار شايسته كرده باشند. پس براى آنان دو برابر آنچه انجام داده‌اند پاداش است و آنها در غرفه‌ها[ى بهشتى‌] آسوده خاطر خواهند بود.) 5- بخشش گناهان «... وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَِّاتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كاَنُواْ يَعْمَلُون‏»[61][61] (ترجمه: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، گناهان آنان را می‌پوشانیم [و می‌بخشیم] و آنان را به بهترین اعمالی که انجام دادند، پاداش می‌دهیم.) 6- پاداش جاودان «إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيرُْ ممَْنُون‏»[62][62] (ترجمه: مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند پس برای آنها پاداش تمام نشدنی است.) 7- محبوب شدن در دلها «إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا»[63][63] (ترجمه: قطعاً کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند، خداوند رحمان، محبتی برای آنان در دلها قرار می‌دهد.) نتایج تحقیق 1- ایمان باور و اعتقاد قلبی نسبت به خداوند و رویکردی با تمام وجود نسبت به اوست. 2- برای تحقق ایمان در دو زمینه تلاش و کوشش لازم است، نخست در زمینه تقویت شناخت و علم و دیگری در زمینه انگیزش میل فطری خویش به ایمان. 3- ایمان غیر از علم و بلکه علم، اعمّ از ایمان است. 4- ایمان درجات و مراتبی دارد و ایمان کامل همان توحید خالص است. 5- متعلق‌های ایمان، توحید، معاد و نبوت و فروعات آنهاست. 6- عمل صالح، عملی است که برای کسب رضایت پروردگار، با تحمل دشواریها انجام می‌شود. 7- از موانع عمل صالح، پیروی هوای نفس، حب دنیا و شرک عبادی، شمرده شده است. 8- رابطه ایمان و عمل صالح از دو جهت قابل بررسی است. رابطه مفهومی و رابطه تلازمی. در رابطه مفهومی، عمل، جزء ذات ایمان محسوب نمی‌شود ولی در رابطه‌ی تلازمی، رابطه‌ی دو سویه بین این دو برقرار است. 9- از عوامل تضاد بین عمل وعقیده، ضعف ایمان، قدرت شهوات و غفلت ذکر شده است. 10- از فوائد و آثار پیوند ایمان و عمل صالح عبارتند از: رسیدن به حیات طیبه، نورانیت دل، استجابت دعاها، دو چندان شدن حسنات، بخشش گناهان، دستیابی به پاداش جاودان و محبوب شدن در دلها.   منابع 1-       قرآن کریم عمل صالح مفهوم شناسی واژه «عمل» اگرچه از لحاظ مفهومی شامل مطلق رفتار و فعل می­شود، امّا در معنایی خاص به رفتارهای ارادی که با اختیار و آگاهی انجام می­گیرد، اطلاق می­گردد، از همین روست که بعضی اهل لغت واژه اراده را در مفهوم این لفظ لحاظ کرده و «عمل» را اینگونه تعریف کرده­اند: «هر کاری (فعلی) را که حیوان از روی قصد انجام می‌دهد، عمل نامیده می‌شود.»[64][30] واژه‌ی «صالح» نیز از ریشه صلاح بوده و به معنای ضد «فساد» است.[65][31] در آیات قرآنی نیز این واژه در همین معنا به کار رفته و دو واژه‌ی «صلاح» و «فساد» در معنای مقابل هم به کار رفته. مانند آیه‌ی «الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون»[66][32]. با توجه به آنچه گذشت می­توان گفت «عمل صالح، عملی است که در شرع به عنوان واجب یا مستحب معرفی شده و سالک از طریق انجام آن می‌تواند سیر و سلوک کند و به مقام قرب نائل گردد.»[67][33] «عمل صالح در حقیقت میوه درخت ایمان است و دو رکن اساسی دارد. یکی نیت پاک و دیگری کارمفید. بنابراین عمل صالح منحصر در نماز و روزه، حج و زکات و... نیست، بلکه هر کار مفیدی که با نیت پاک انجام پذیرد. عمل صالح شمرده می‌شود، هر چند اندک و ناچیز باشد و آنچه در عمل صالح مهم است، قصد قربت و تقرّب به پروردگار است.»[68][34] شرط قبولی عمل از نظر قرآن اساساً آخرت وجهه ملکوتی دنیاست. شرط اینکه یک عمل، وجهه ملکوتی خوب پیدا کند، این است که با توجه به خدا و برای صعود به ملکوت خدا انجام گیرد. لذا اگر کسی ایمان به خدا و قیامت نداشته باشد، عمل او وجهه ملکوتی نخواهد داشت و به علییین صعود نخواهد کرد. لذا تا عملی از راه نیت و از راه عقیده و ایمان، نورانیت و صفا پیدا نکند، به ملکوت بالا نمی‌رسد.[69][35] در قرآن کریم آمده است: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»[70][36] (ترجمه: به سوی او سخن پاک بالا می‌رود و کردار شایسته بالا می‌برد آن را.) این آیه به دو گونه تفسیر شده است: یکی اینکه کردار شایسته سخن و اعتقاد پاک را بالا می‌برد و دیگر اینکه سخن پاک و اعتقاد پاک، کردار شایسته را بالا می‌برد و ملکوتی می‌سازد. دو تفسیر، این اصل را بیان می‌کنند که ایمان در مقبولیت عمل و بالا رفتن عمل به سوی بالا تاثیر دارد و عمل، در سیراب شدن ایمان و بالا رفتن درجه ایمان و این اصل در معارف اسلامی، اصل مسلمی است. موانع عمل صالح در این قسمت با مبنا قرار دادن تفسیر دوم از آیه­ایکه در بخش قبل گذشت، اشاره­ای به عواملی که باعث می­شود عمل، به سوی خدا صعود نکند و وجهه علیینی نیابد، خواهیم داشت. 1- پیروی هوای نفس «فخََلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَ اتَّبَعُواْ الشهََّوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئكَ يَدْخُلُونَ الجَْنَّةَ وَ لَايُظْلَمُونَ شَيًْا»[71][37] (ترجمه: اما پس از آنان فرزندان ناشایسته‌ای روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمودند و بزودی گمراهی خود را خواهند دید.) 2- حب دنیا «فَخَرَجَ عَلىَ‏ قَوْمِهِ فىِ زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتىِ‏َ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَ قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيرٌْ لِّمَنْ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ لَا يُلَقَّئهَا إِلَّا الصَّابرُِون»[72][38]‏ (ترجمه: روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر گشت، آنها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند: ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده ما نیز داشتیم، براستی که او بهره عظیمی دارد، اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود، گفتند: وای بر شما! ثواب الهی برای کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند، بهتر است امّا جز صابران آن را دریافت نمی­کنند.) 3- شرک عبادی «...فَمَن كاَنَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا»[73][39] (ترجمه: پس هر کس به لقاء پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند.) ملاک ارزش عمل صالح در وصایای پیامبر اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) به ابوذر آمده است: «یا اباذر! طوبی لِلزاهدین فی الدنیا، الراغبین فی الاخرة، ... یا اباذر حرث الآخره العمل الصالح و حرث الدنیا المال و البنون.»[74][40] (ترجمه: ای ابوذر! خوشا به حال کسانی که زهد در دنیا را اختیار نموده‌اند و به سوی آخرت (بوسیله اعمالی که موجب سعادت آخرت است) رغبت نموده‌اند... ای ابوذر زراعت آخرت عمل صالح است و زراعت دنیا مال و فرزندان.) در حقیقت کلام حضرت تفسیر این آیه‌ی شریفه است: «مَن كاَنَ يُرِيدُ حَرْثَ الاَْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فىِ حَرْثِهِ  وَ مَن كاَنَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنهَْا وَ مَا لَهُ فىِ الاَْخِرَةِ مِن نَّصِيب‏»[75][41] (ترجمه: یعنی کسی که زراعت آخرت را بخواهد، به کشت او برکت و افزایش می‌دهیم و بر محصولش می‌افزاییم و کسی که فقط کشت دنیا را بطلبد، کمی از آن به او می‌دهیم اما در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد.) از این کلام نورانی می­توان نتیجه گرفت هر کس عمل صالحی را برای آخرتش انجام دهد، در عمل خود موفق می‌شود و برکات آن شامل حال او می‌گردد و در آخرت حسنات او مضاعف و دو صد چندان می­گردد ولی هر کس که برای دنیای خود عمل کند و هدفش کسب دنیا باشد، روزی مقرّر به او می‌رسد ولی نه به اندازه‌ای که او طلب کرده، بلکه بهره و نصیبی به قدر اقتضای حکمت و مصلحت الهی و او مثل شیطان، به ثواب خود در دنیا دست می‌یابد ولی در آخرت هیچ نصیبی نخواهد داشت.[76][42] در واقع کسانی که نیت خود را برای خدا خالص کنند و اعمال صالح انجام دهند، غالب اوقات در دنیا، ثمره و بهره‌ای برای اعمالشان مترتب نمی‌شود تا در آخرت مزد خود را کامل بیابند و ثواب اعمال آنها برای آخرت ذخیره می‌گردد، زیرا خداوند به مصلحت او نمی‌داند که در دنیا به او بدهد، زیرا ممکن است باعث انانیت و عجب او شده و از خدا باز ماند.[77][43] همچنین از امام صادق (علیه السلام) نیز نقل شده: به درستی که مؤمن نیکی که می‌کند مردم شکر او نمی‌کنند و احسان او در میان خلق مشهور نمی‌شود، زیرا به خاطر خدا نیکی می‌کند، نیکی و عمل خیر او به آسمان بالا می‌رود و در زمین پهن نمی‌شود ولی نیکی و احسان کافر را شکر می‌کنند، چون که نیکی او برای مردم است و در میان مردم منتشر می‌شود و به آسمان بالا نمی‌رود و مقبول الهی نمیگردد.[78][44] گستره‌ی عمل صالح عمل صالح یکی از واژه‌های قرآنی است که معنای وسیعی دارد و شامل هر کار خوبی که برای خدا انجام گیرد، می‌شود. آنچه که در عمل صالح مهم است، این است که به قصد قربت و تقرّب به پروردگار انجام گیرد و نیت خالص همراه آن باشد.[79][45] بزرگی یا کوچکی عمل مهم نیست، لذا اگر سنگی در وسط راه مردم افتاده باشد و انسان با نوک پا، آن را به کناری بزند تا مزاحم عبور و مرور مردم نباشد، این کار خود عملی صالح محسوب می‌شود. همانطور که در قرآن هم آمده است: «فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ»[80][46] پس دامنه‌ی عمل صالح بسیار گسترده است و شامل همه‌ی امور واجب، مستحب، کمک به نیازمندان، ساختن مدارس، مؤسسات خیریه و... می‌شود. رابطه ایمان و عمل صالح معمولاً روش عملی انسانها در زندگی، از اصول فکری و عقیدتی آنها سرچشمه می‌گیرد و عقاید و افکار آنها مسیر زندگی و عملکرد آنها را در دوران عمرشان مشخص می‌سازد. لذا آنچه که برای انسان اصالت دارد، فکر و اندیشه و عقاید اوست و روش عملی آنها، فرع بر این اصول است.[81][47] در مثنوی معنوی آمده است: ای برادر! تو همه اندیشه‌ای              مابقی تو استخوان و ریشه‌ای گرگل است اندیشه‌ی تو گلشنی        ور بود خاری تو هیمه گلخنی از نظر اسلام، ایمان و اعتقاد به خدا زیربنای اعمال انسانی و حرکت آنها به سوی قرب الهی است. این ایمان است که به حرکت و تکاپوی انسان جهت می‌دهد و مقصدش را روشن می‌سازد و او را در مسیر صراط مستقیم هدایت می­کند. از سویی دیگر خود ایمان به خداوند، بوسیله اعمال صالح تقویت می­­گردد. لذا پیوند و رابطه‌ی عمیق بین این دو وجود دارد. رابطه ایمان و عمل از دیدگاه شیعه از دو جهت قابل بررسی است.[82][48] 1- رابطه مفهومی ایمان و عمل در رابطه مفهومی، حقیقت ایمان و مؤلفه‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود که آیا عمل جزء ذات ایمان به شما می‌آید یا نه؟ از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که فرمودند: ایمان، معرفت به جان، اقرار به زبان و عمل به ارکان است.[83][49][84][50] گرچه ظاهر این روایت و برخی دیگر از روایات، دلالت بر جزئیت عمل در ایمان دارد، ولی دیدگاه رایج شیعه این است که حقیقت ایمان مبتنی بر معرفت و تصدیق قلبی است و دو مؤلفه دیگر یعنی اقرار زبانی و عمل جوارحی، که گاهی به عنوان اجزاء متشکله ایمان از آن نام برده می‌شود، خارج از ذات ایمان محسوب می‌شود. در صورتی که اگر عمل جزء ذات ایمان محسوب گردد - مانند دیدگاه معتزله- دایره اصل ایمان تنگ می‌شود و با فقدان آن ایمان منتهی می‌گردد. 2- رابطه تلازمی ایمان و عمل این رابطه، اشاره به رابطه‌ی دو سویه‌ی ایمان و عمل دارد، اگرچه از لحاظ مفهومی، عمل، جزء ذات ایمان محسوب نمی‌گردد، ولی در رابطه تلازمی، ایمان اقتضا می‌کند که عمل صالح را به دنبال داشته باشد و عمل صالح نیز نشانه ایمان محسوب گردد. در واقع ایمان، منشاء و زمینه‌ساز اعمال صالح است، از این رو، ایمان به درخت و عمل صالح به میوه‌های آن تشبیه شده است. وقتی روح ایمان در دل انسان جا پیدا کند، اعمال نیز متناسب با آن انجام خواهد شد. از سوی دیگر، عمل نیز موجب تثبیت و تقویت ایمان می­گردد. از این رو، گاهی ایمان به نور چراغ و عمل به روغن چراغ تشبیه می‌شود، همان طور که نور چراغ به کمک روغن چراغ شعله‌ور می‌شود. نور ایمان نیز به مدد روغن عمل روشن می‌شود و با استمرار عمل، قلب انسان نورانی می‌گردد، در واقع عمل صالح زمینه­سازی می‌کند تا انسان به صفای باطن و قلب پاک دست پیدا کند، امّا اگر انسان مرتکب گناه شود، قلبش ظلمانی می‌شود و این ظلمت، مانع از آن می‌شود که ایمان به حال او نفعی داشته باشد. در واقع عمل صالح پشتوانه‌ی ایمان است و چه بسا اگر ایمان تقویت نشود، دچار زوال گردد. همان طور که در برخی از روایات، از برخی ایمانها به ایمان ودیعه­ای، تعبیر شده است. امام رضا (علیه السلام) فرموده‌اند: «به درستی که خداوند، مؤمنان را بر ایمان آفریده است، به طوری که همواره اهل ایمان هستند و برخی مردم را ایمان عاریتی داده، پس اگر خداوند بخواهد ایمانشان را تا پایان نگاه می­دارد و اگر بخواهد از ایشان باز می­گیرد.»[85][51] اسباب تضاد بین عمل و عقیده همان‌طورکه بیان شد، اعمال انسانها از افکار و عقاید آنها ناشی می‌شود و سرچشمه می‌گیرد ولی گاهی می‌بینم که بین اعتقاد و عمل تضادی وجود دارد، یعنی انسان به چیزی عقیده دارد، ولی عملش بر خلاف آن است. لذا باید بررسی کنیم که ببینیم علت این تضاد چیست؟ و سرچشمه‌ی آن کجاست؟ علل و عواملی برای این مسأله ذکر شده از جمله: 1- ضعف ایمان یکی از جهات سستی در عمل، سستی عقیده و ایمان است. شک و تردید حاکی از عدم باور قلبی است و چنین چیزی در عمل و رفتار انسان نیز اثر می‌گذارد و باعث می‌شود عمل صالح از او سر نزند. در قرآن نیز به این ایمانهای سست و بدون باور قلبی اشاره شده است ونشانه آن نیز موسمی و فصلی بودن ایمان برخی افراد معرّفی شده است:[86][52] «فَإِذَا رَكِبُواْ فىِ الْفُلْكِ دَعَوُاْ اللَّهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نجََّاهُمْ إِلىَ الْبرَِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُون»[87][53] گاهی نیز علّت سستی ایمان، سطحی بودن آن است یعنی ایمانی که در روح و روان انسان نفوذ نکرده و لذا چنین ایمانی نمی­تواند منشأ اثر بوده و عمل انسان را جهت دهد: ‏«قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَ لَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْايمَانُ فىِ قُلُوبِكُمْ»[88][54] اینگونه ایمانهای سست و سطحی، نمی‌توانند برانگیزاننده انسان به سوی اعمال صالح باشد. پس لازم است که انسان عقیده و ایمان خود را محکم کند و بر باور قلبی خود بیفزاید تا آثارش در عمل او آشکار گردد. 2- قدرت شهوات شهوات و هواهای نفسانی می‌توانند بر ایمان انسان غلبه پیدا کنند و او را به ورطه‌ی گناه بکشانند، لذا برای جلوگیری از این آلودگیها انسان باید شهوات و غرایز خود را مهار کند و نگذارد ایمانش را تحت تأثیر قرار دهد. 3- غفلت غفلت انسان ناشی از توجه انسان به زیبایی ظاهری دنیاست، گاهی شخص مؤمنی آنقدر خود را به دنیا مشغول می­سازد که غفلت سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و با اینکه به ظاهر ایمان دارد و شهوات و تمایلات نفسانی قوی هم ندارد، ولی با این حال در اعمال او خیری و صلاحی دیده نمی‌شود. راه خارج شدن از این حالت شوم و پدیده‌ی غفلت، همانگونه علمای اخلاق بیان داشته­اند، دوان تفکر است. تفکر مداوم درباره خود و و مبدأ و منتهایش، باعث پاره شدن پرده‌های غفلت می­گردد. آثار و فوائد پیوند ایمان و عمل صالح جمله‌ی «آمَنوا وعملوا الصالحات، در نزدیک به شصت آیه از قرآن دیده می‌شود.[89][55] که خود نشانگر توأم بودن ایمان و عمل صالح در قرآن است و بیانگر این حقیقت است که این دو، رابطه‌ی تنگاتنگ و مستقیمی با هم دارند، اگر ایمان در اعماق جان انسان نفوذ کند، در اعمال انسان تأثیر می‌گذارد و عمل او را صالح می‌کند و انجام اعمال صالح نیز باعث تقویت و افزایش ایمان می‌­گردد. در واقع، ایمان و احساس وابستگی به قدرت الهی، به انسان، امید، عشق و مسئولیت می‌دهد. اگر شاگردی در مدرسه بداند که زحمات او هدر نمی‌رود و حتی یک صدم نمره‌ی او مورد نظر است و عذرهای موجّه او پذیرفته می‌شود، با عشق خاصی به تحصیل ادامه می‌دهد، انسانی نیز که عقیده دارد هر لحظه زیر نظر خداوند است و ذره‌ای از خیر و شر او مورد غفلت نیست، در دلش چراغ امید، روشن می‌شود و با عشق و مسئولیت راه را می‌پیماید.[90]  
برچسب‌ها: زیاداست
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 12:58  توسط سما  | 

پدیده وبلاگ و وبلاگ نویسی با استقبال خوبی میان فارسی زبانان روبرو شده است و سایت بلاگفا با توجه به همین موضوع و با هدف ایجاد بستر و ابزاری مناسب برای ایجاد و مدیریت وبلاگها تاسیس شده است.هدف نهایی و بلند مدت سایت بلاگفا میزبانی از هزاران وبلاگ و وبلاگ نویس است و بدیهی است که رسیدن به چنین هدفی دقت و تلاش فراوانی را می طلبد. بلاگفا در ابتدای راه است و آنچه از آن مطمئن هستیم علاقه و اراده ما برای ارائه خدماتی مطمئن به وبلاگ نویسان فارسی زبان است و امیدواریم کاربران بلاگفا نیز در رسیدن به چنین هدفی ما را یاری کنند.

طراحی سایت بلاگفا
همانطور که گفته شده هدف نهایی بلاگفا میزبانی از هزاران وبلاگ و کاربر است و از همین رو سعی شده است تا طراحی و پیاده سازی سایت به گونه ای باشد تا بتواند استفاده از امکانات سایت و مشاهده و مدیریت وبلاگها را برای هزاران کاربر و با سرعت و سهولت فراهم کند.در پیاده سازی نسخه فعلی سایت از تکنولوژی مایکروسافت دات نت (Microsoft.NET) ، بانک اطلاعاتی MS SQL Server و معماری چند لایه (n-tier) استفاده شده است و سعی شده است تا سطح  و نوع دسترسی کاربران فارسی زبان  به اینترنت و وب  در سایت لحاظ شود.

میزبان سایت بلاگفا
یک سرویس دهنده خوب وبلاگ علاوه بر یک نرم افزار خوب مدیریت وبلاگها ، نیاز به فضای زیاد و سرورهای قدرتمند نیز دارد و در حقیقت سرور میزبان سایت پارامتری مهم در یک سرویس دهنده وبلاگ است.زیرا میبایست علاوه بر اینکه توان پاسخگویی به کاربران فراوانی را داشته باشد ، امنیت کافی را نیز برای سایت و کاربران آن تامین کند. با چنین دیدگاهی سایت بلاگفا میهمان سرورهای یکی از بهترین شرکتهای خدمات میزبانی در ایران و کانادا بنام OURIRAN است . این شرکت همچنین از حامیان سایت بلاگفا نیز میباشد .

مدیریت و سیاستها
یک هدف مهم برای سایت بلاگفا حفظ حریم کاربران و نویسندگان وبلاگهاست و در حقیقت چنین هدفی را برگ برنده سایت میدانیم و از همین رو سعی شده است تا حداقل اطلاعات از کاربران در سایت به ثبت برسد و حتی بخشی از آن بصورت کد شده نگهداری شود. مدیریت بلاگفا متعهد است که هیچگونه اطلاعات خصوصی از کاربران خود را در اختیار هیچ موسسه یا فرد حقیقی ویا حقوقی قرار نخواهد داد. بلاگفا در ایران مدیریت میشود و سعی داریم تا شرایطی فراهم باشد تا خدمات سایت بدون هیچ مشکلی ادامه داشته باشد و ضمن اعتماد به کاربران سایت آرزو داریم تا آنها نیز شرایط و هنجارهای فرهنگی و سیاسی موجود در کشور ایران را در نظر داشته باشند. امیدواریم هرگز اتفاق نیافتد اما وبلاگهایی که به نحوی باعث ایجاد مشکل برای سایت و مدیریت آن شوند مسدود خواهند بود و باز تاکید میکنیم که مدیریت سایت نسبت به حفظ حریم و اطلاعات خصوصی کاربران خود را مسئول میداند.
بلاگفا متعلق به بخش خصوصی و در ادامه و تکمیل خدمات به کاربران فارسی زبان و توسط مدیریت سایت پارسیک parseek.com راه اندازی شده است و هزینه های آن نیز از طریق حامیان مالی و تبلیغات تامین میشود.

مدیریت سایت بلاگفا
علیرضا شیرازی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 12:21  توسط سما  | 

تبلیغات در بلاگفا

چرا بلاگفا؟
چگونگی نمایش آگهی در بلاگفا
مشخصات بنرها
قیمت درج تبلیغات در بلاگفا
نحوه پرداخت مبلغ تبلیغات و سفارش آگهی
نحوه سفارش آگهی
قوانین و شرایط جذب آگهی
نحوه تماس و سفارش آگهی برای افراد خارج از کشور


چرا بلاگفا؟

سرویس وبلاگ بلاگفا BLOGFA.COM براساس آمار بسیاری از سایتهای تحلیل ترافیک اینترنت از پربیینده ترین سایتهای فارسی است و با توجه به ماهیت سرویس خود توانسته است مخاطبان و کاربران ایرانی و فارسی زبان زیادی را جذب کند.
بازدیدکنندگان بلاگفا جامعه ای از کاربران فارسی زبان در ایران و خارج از کشور هستند که نویسنده یا خواننده وبلاگها می‌باشند. آنها ممکن است خواننده یک وبلاگ با موضوع خبری، سیاسی، اجتماعی ، هنری، علمی یا تفریحی باشند و با توجه به حجم بالا و تنوع موضوعی وبلاگهای بلاگفا گستره زیادی از کاربران فارسی زبان و با سلایق، جنسیت، سن و تحصیلات و شغلهای مختلف هر روز به وبلاگهای زیر مجموعه بلاگفا سر زده و آنها را مطالعه می کنند. چنین جامعه ای میتواند مخاطب مناسبی برای بسیاری از شرکتها،تاجران و صاحبان مشاغل جهت معرفی و تبلیغ محصولات یا خدمات ایشان باشد.
سرویس وبلاگ بلاگفا با توجه به این موضوع و با مطالعه بازار ایران و همچنین درک نیازهای سفارش دهندگان آگهی اقدام به ارائه شیوه خاص و مناسبی جهت تبلیغ و نمایش آگهی محصولات ،خدمات و معرفی وب سایتها نموده است. مزیت استفاده از سرویس و خدمات تبلیغاتی در بلاگفا قیمت منصفانه آن و با توجه به تعداد نمایش، مدت بالای نمایش و استفاده از مخاطبان واقعی بالا میباشد.


چگونگی نمایش آگهی در بلاگفا

بنرها و تصاویر تبلیغاتی در اندازه (120 پیکسل عرض و 240 پیکسل در طول) و با توجه به تعداد نمایش درخواستی توسط مشتری و در طول شبانه روز در بالای وبلاگهای زیر مجموعه بلاگفا نمایش داده می شود.بطور مثال اگر مشتری آگهی کلاس B را انتخاب کند آگهی ایشان به مدت سی روز و هر روز به تعداد بیست هزار بار نمایش داده میشود که البته چون بازدید کنندگان وبلاگها بسیار بیش از بیست هزار میباشد آگهی بصورت تصادفی در طول شبانه روز در وبلاگها نمایش داده خواهد شد.لازم به ذکر است که تعداد آگهی نمایش داده شده توسط بلاگفا بیش از تعداد تعریف شده میباشد تا احتمالا نواقصی که ممکن است در عدم نمایش کامل آگهی (مانند قطع دسترسی کاربر به اینترنت) ایجاد شده را نیز پوشش دهد.
مشاهده یک نمونه از نحوه نمایش آگهی در وبلاگها

قیمت نمایش آگهی در بلاگفا

جدول قیمت نمایش آگهی بر اساس تعداد نمایش در صفحات وبلاگها
کلاس تعداد نمایش بنر در روز مدت نمایش(روز) تعداد کل نمایش آگهی قیمت به ریال
A 20.000 10 200,000 800,000
A2 40.000 10 400,000 1,500,000
B 20.000 30 600,000 2,000,000
C 40,000 30 1,200,000 3,500,000
D 100,000 30 3,000,000 8,000,000
E 200,000 30 6,000,000 15,000,000
F 400,000 30 12,000,000 25,000,000


قیمت نمایش آگهی در صفحه نخست سایت بصورت ثابت و ماهیانه
توضیح مدت نمایش(روز) قیمت به ریال
نمایش بنر در سایز 120 در 240 پیکسل 30 10,000,000
 • آگهی در صفحه اول ثابت بوده و در  تمام مدت  در جایگاه مشخص شده نمایش داده شده می‌شود
 • قبل از سفارش آگهی در صفحه نخست آزاد بودن جایگاه و  امکان قبول سفارش  را استعلام کنید


مشخصات بنرها
 اندازه بنرها 120 پیکسل در عرض و 240 پیکسل در طول ( 240 * 120 ) میباشد وحداکثر حجم قابل قبول برای بنرها بیست و نه کیلو بایت ( 29KB) می‌باشد. بنرها میتواند در فرمت تصویر GIF یا  JPG و یا فایل فلش SWF باشند.
لازم به ذکر است که در صورتی که حجم فایل بنر بالاتر از اندازه مشخص شده باشد آگهی فعال نخواهد شد. همچنین در صورت استفاده از بنر فلش لینک مرتبط با آن نیز میبایست در زمان طراحی بنر توسط طراح بنر در آن قرار گیرد.بنرهای فلش فقط میتوانند حاوی یک لینک باشند که پس از کلیک کاربر فعال شود و استفاده از هرگونه اسکریپت برای فعال سازی لینک یا فراخوانی آدرس وب یا ارسال اطلاعات بدون خواست کاربر غیر مجاز می باشد.
برای آگهی هایی که بنرهای تصویری (فرمت GIF یا JPG ) استفاده میکنند امکان ثبت کلیک وجود داشته و آگهی دهنده در صورت استفاده از بنرهایی با این فرمت میتواند کلیک لاگ را در پنلی که از طرف سایت در اختیار وی قرار داده می شود نیز بصورت آنلاین مشاهده کند.

نحوه پرداخت
پس از انتخاب کلاس تبلیغات مبلغ آنرا به شماره حساب 210.800.1033797.1  بانک پاسارگارد به نام علیرضا شیرازی واریز نمایید و تاریخ، کد شعبه، میزان مبلغ واریز شده و شماره سند (فیش واریزی) را همراه بنر (تصویر آگهی) و لینک مرتبط با آگهی به ایمیل ads@blogfa.com ارسال نمایید. جهت واریز اینترنتی یا ساتنا نیز میتوانید از شماره شبا IR220570021080001033797001 استفاده کنید و مشخصات واریزی و واریزکننده را ارسال نمایید.
همچنین می‌توانید مبلغ آگهی را از طریق شماره کارت  
5022291006591257  بانک پاسارگاد به نام علیرضا شیرازی واریز نمایید و تاریخ واریز، میزان مبلغ واریز شده و شماره کارت واریز کننده  را همراه بنر و لینک مرتبط با آگهی به ایمیل اشاره شده ارسال نمایید. توجه کنید مشخصات واریزی را نهایتاً تا پانزده روز پس واریزی به اطلاع ما رسانده و تایید آنرا دریافت کنید در غیر اینصورت سایت هیچ مسولیتی برای بررسی و تایید واریزی شما نخواهد داشت.همچنین توجه داشته باشید که واریز مبلغ آگهی به معنای قبول قوانین سایت و تایید نهایی سفارش آگهی است بنابراین حتما قبل از واریز مبلغ شرایط و قوانین جذب آگهی را مطالعه فرمایید.

نحوه سفارش آگهی
جهت سفارش آگهی کافیست با توجه به کلاس تبلیغاتی مدنظرتان مبلغ آنرا به حساب بانکی اشاره در همین صفحه واریز نمایید و مشخصات مبلغ واریزی (تاریخ،مبلغ واریزی و...) را همراه با تصویر آگهی (بنر) و لینک مرتبط با آن به ایمیل بخش تبلیغات ارسال نمایید. واریزی و همچنین آگهی ارسال شده بررسی و ظرف دو تا سه روز کاری آگهی شما فعال خواهد شد. به محض فعال شدن آگهی ایمیلی جهت اطلاع شما ارسال خواهد شد.
اگر برای نخستین بار است که سفارش آگهی می دهید و نسبت به محتوای سایت و پذیرش آن شک دارید می‌توانید ابتدا آدرس سایت و یا تصویر آگهی را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید تا بررسی و در صورت تایید به اطلاع شما برسد. در این زمینه قوانین و شرایط جذب آگهی که در همین صفحه اشاره شده است را نیز مطالعه کنید.
جهت اطلاعات بیشتر و سفارش آگهی میتوانید با ایمیل ads@blogfa.com و یا با تلفن 09123248349 تماس حاصل کنید.
همچنین ساکنین خارج از کشور علاوه بر ایمیل و تلفن بالا می‌توانند با دفتر نمایندگی جذب تبلیغات سایت در کانادا که اطلاعات آن در همین صفحه درج شده تماس بگیرند.

قوانین و شرایط جذب آگهی

 • از پذیرش آگهی سایتهای  حاوی تصاویر و مطالب غیر اخلاقی و همچنین مغایر با قوانین کشور ایران معذور هستیم.

 • نمایش و درج آگهی پس از واریز وجه و هزینه تبلیغات در حساب مسئولین سایت  و یا دفتر بازرگانی آن انجام پذير خواهد بود.

 • درصورت تغییر در ماهیت سایت آگهی دهنده در زمان نمایش آگهی در بلاگفا (مانند راهنمایی بازدیدکنندگان به یک سایت دیگر) بدون هماهنگی و یا هر موردی که به نحوی سوء استفاده از تبلیغات در بلاگفا باشد نمایش آگهی بلافاصله و بدون اخطار قطع خواهد شد.

 • هر آگهی(بنر) تنها میتواند یک لینک به سایت مد نظر سفارش دهنده آگهی داشته باشد.

 • مسئولیت شعارها،مطالب و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده سفارش دهنده میباشد و در عین حال بلاگفا در قبول بنر و آگهی مختار است.

 • تصاویر یا محتوای آگهی می بایست مطابق با هنجارهای کشور ایران و همچنین آئین نامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور ایران در زمینه انتشار آگهی باشد.

 • طراحی بنر بر عهده سفارش دهنده میباشد و در صورت نیاز تیم بلاگفا آماده همکاری جهت طراحی بنر میباشد که هزینه آن بصورت مجزا محاسبه خواهد شد.

 • پذیرش آگهی مربوط به فعالیتها یا شخصیتهای سیاسی تنها پس از هماهنگی با مدیران سایت امکان پذیر خواهد بود.

 • در صورتی که محتوا آگهی یا فعالیت سایت براساس نظر وزارت ارشاد نیازمند مجوز خاصی باشد (مانند مجوزهای صنفی) آگهی دهنده میبایست آنها را کسب و در صورت لزوم ارائه کند.

 • در صورتی که دستور قضائی یا اخطاری توسط  نهادهای ناظر ( نهاد قضایی، انتظامی  یا وزرات ارشاد)  نسبت به حذف یک آگهی به مسئولین سایت ابلاغ شود آگهی فوق از سایت حذف شده و مسئولیت خسارت یا موارد حقوقی آن بر عهده آگهی دهنده خواهد بود.

 • پیشنهاد میکنیم قبل از واریز مبلغ آگهی نام و آدرس وب سایت یا محصولی را که مایل به تبلیغ آن هستید از طریق پست الکترونیک در اختیار مدیران یا بخش بازرگانی سایت قرار دهید تا ضمن بررسی آن اگر احیانا از پذیرش تبلیغ معذور بودیم دچار مشکل نشوید.

 • واریز یا پرداخت وجه به معنای قبول کلیه قوانین سایت و تایید نهایی سفارش برای نمایش آگهی است.وجه واریزی پس از شروع نمایش آگهی به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی عودت داده نخواهد شد.همچنین آگهی دهنده موظف است بنر خود را دقیقا مطابق مشخصات و قوانین مشخص شده در سایت تهیه و ارسال نماید.مشکلات فنی سایت آگهی دهنده مسئولیتی برای بلاگفا نخواهد داشت و همچنین در صورتی که به هر دلیلی از جمله تخطی از قوانین سایت یا درخواست مراجع ذیصلاح نمایش آگهی متوقف شود مسئولیتی بر عهده بلاگفا نبوده و آگهی دهنده مسئول هرگونه ضرر و زیان خواهد بود.

برخی از مواردی که از پذیرفتن آگهی آنها معذوریم
 • شبکه ها و هرگونه سایت مرتبط با تجارت هرمی

 • تبلیغات شبکه ها و سایتهای کسب در آمد براساس کلیک ( Pay Per Click ) یا همکاری اشتراکی

 • گروههای ایمیل (مانند گروههای یاهو ) و هر گونه بانک اطلاعات ایمیلها و شیوه های جذب ایمیل کاربران یا ارسال ایمیل بصورت انبوه

 • شبکه های اجتماعی ، دوستیابی و سایتهایی که فعالیتی مشابه با سرویس وبلاگ دارند یا به نحوی چنین سایتی را تبلیغ میکنند.

 • فروشگاهها یا وبلاگهایی که در سایتهای میزبانی رایگان ، شبکه های اجتماعی، یا سرویس های وبلاگ  دیگر(بغیر از  بلاگفا) میزبانی می شوند

 • سایتهایی در زمینه انتشار موزیکهای غیر مجاز یا بدون مجوز از وزارت ارشاد فعالیت میکنند.

 • هرگونه آگهی و تبلیغی که باعث وهم بازدیدکنندگان و ارائه اطلاعات غیر واقعی به کاربران سایت شود.

 • سایتهایی که به نحوی محتوای سایتهای فیلتر شده توسط نهادهای ناظر بر اینترنت در ایران در اختیار کاربران قرار می دهند یا آنها را تبلیغ میکنند. 

 • بنرهایی که از تصاویر ترسناک یا دلخراش استفاده می کنند و همچنین هرگونه بنری که از تصاویر زنان استفاده ابزاری کرده باشد.

 • هرگونه آگهی که کاربر را مستقیما به صفحه یا فرمی هدایت کند که اطلاعات کاربر مانند نام، ایمیل یا تلفن وی را دریافت کند. 

نحوه تماس و سفارش آگهی برای افراد خارج از کشور
ساکنین خارج از کشور که تمایل به نمایش آگهی خود در سایت بلاگفا دارند میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین نحوه پرداخت بصورت ارزی یا آنلاین میتوانند با شرکت Ravand Cybertech (نماینده جذب تبلیغات سایت بلاگفا در کانادا)  با استفاده از ایمیل ravand@blogfa.com و یا شماره تلفن 0014163830030  تماس بگیرند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 12:20  توسط سما  | 

استاد شهيد آيت الله مطهري در 13 بهمن 1298 هجري شمسي در فريمان  واقع در 75 کيلومتري شهر مقدس مشهد در يک خانواده اصيل روحاني چشم به جهان مي گشايد. پس از طي دوران طفوليت به مکتبخانه رفته و به فراگيري دروس ابتدايي
مي پردازد. در سن دوازده سالگي به حوزه علميه مشهد عزيمت نموده و به تحصيل مقدمات علوم اسلامي اشتغال مي ورزد. در سال 1316 عليرغم مبارزه شديد رضاخان با روحانيت و عليرغم مخالفت دوستان و نزديکان، براي تکميل تحصيلات خود عازم حوزه علميه قم مي شود در حالي که به تازگي موسس گرانقدر آن آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالکريم حائري يزدي ديده از جهان فروبسته و رياست حوزه را سه تن از مدرسان بزرگ آن آيات عظام سيد محمد حجت، سيد صدرالدين صدر و سيد محمد تقي خوانساري به عهد گرفته اند.

در دوره اقامت پانزده ساله خود در قم از محضر مرحوم آيت الله العظمي بروجردي (در فقه و اصول) و حضرت امام خميني ( به مدت 12 سال در فلسفه ملاصدرا و عرفان و اخلاق و اصول) و مرحوم علامه سيد محمد حسين طباطبائي (در فلسفه : الهيات شفاي بوعلي و دروس ديگر) بهره مي گيرد. قبل از هجرت آيت الله العظمي بروجردي به قم نيز استاد شهيد گاهي به بروجرد مي رفته و از محضر ايشان استفاده مي کرده است. مولف شهيد مدتي نيز از محضر مرحوم آيت الله حاج ميرزا علي آقا شيرازي در اخلاق و عرفان بهره هاي معنوي فراوان برده است. از اساتيد ديگر استاد مطهري مي توان از مرحوم آيت الله سيد محمد حجت ( در اصول) و مرحوم آيت الله سيد محمد محقق داماد (در فقه) نام برد. وي در مدت اقامت خود در قم علاوه بر تحصيل علم، در امور اجتماعي و سياسي نيز مشارکت داشته و از جمله با فدائيان اسلام در ارتباط بوده است. در سال 1331 در حالي که از مدرسين معروف و از
اميدهاي آينده حوزه به شمار مي رود به تهران مهاجرت مي کند. در تهران به تدريس در مدرسه مروي و تأليف و سخنرانيهاي تحقيقي مي پردازد. در سال 1334 اولين جلسه تفسير انجمن اسلامي دانشجويان توسط استاد مطهري تشکيل مي گردد. در همان سال تدريس خود در دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران را آغاز مي کند. در سالهاي 1337 و 1338 که انجمن اسلامي پزشکان تشکيل مي شود .استاد مطهري از سخنرانان اصلي اين انجمن است و در طول سالهاي 1340 تا 1350 سخنران منحصر به فرد اين انجمن مي باشد که بحثهاي مهمي از ايشان به يادگار مانده است.

کنار امام بوده است به طوري که مي توان سازماندهي قيام پانزده خرداد در تهران و هماهنگي آن با رهبري امام را مرهون تلاشهاي او و يارانش دانست. در ساعت 1 بعد از نيمه شب روز چهارشنبه پانزده خرداد 1342 به دنبال يک سخنراني مهيج عليه شخص شاه به وسيله پليس دستگير شده و به زندان موقت شهرباني منتقل مي شود و به همراه تعدادي از روحانيون تهران زندانی مي گردد. پس از 43 روز به دنبال مهاجرت علماي شهرستانها به تهران و فشار مردم، به همراه ساير روحانيون از زندان آزاد مي شود.

پس از تشکيل هيئتهاي موتلفه اسلامي، استاد مطهري از سوي امام خميني همراه چند تن ديگر از شخصيتهاي روحاني عهده دار رهبري اين هيئتها مي گردد. پس از ترور حسنعلي منصور نخست وزير وقت توسط شهيد محمد بخارايي کادر رهبري هيئتهاي موتلفه شناسايي و دستگير مي شود ولي از آنجا که قاضي يي که پرونده اين گروه تحت نظر او بود مدتي در قم نزد استاد تحصيل کرده بود به ايشان پيغام مي فرستد که حق استادي را به جا آوردم و بدين ترتيب استاد شهيد از مهلکه جان سالم بدر مي برد. سنگينتر مي شود. در اين زمان وي به تأليف کتاب در موضوعات مورد نياز جامعه و ايراد سخنراني در دانشگاهها، انجمن اسلامي

کردن محتواي نهضت اسلامي پزشکان، مسجد هدايت، مسجد جامع نارمک و غيره ادامه مي دهد. به طور کلي استاد شهيد که به يک نهضت اسلامي معتقد بود نه به هر نهضتي، براي اسلامي کردن محتواي نهضت تلاشهاي ايدئولوژيک بسياري نمود و با اقدام به تأسيس حسينيه ارشاد نمود و با کجرويها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد. در سال 1346 به کمک چند تن از دوستان اقدام به تأسيس حسينيه ارشاد نمود به طوري که مي توان او را بنيانگذار آن موسسه دانست. ولي پس از مدتي به علت تکروي و کارهاي خودسرانه و بدون مشورت يکي از اعضاي هيئت مديره و ممانعت او از اجراي طرحهاي استاد و از جمله ايجاد يک شوراي روحاني که کارهاي علمي و تبليغي حسينيه زير نظر آن شورا باشد سرانجام در سال 1349 عليرغم زحمات زيادي که براي آن موسسه کشيده بود و عليرغم اميد زيادي که به آينده آن بسته بود در حالي که در آن چند سال خون دل زيادي خورده بود از عضويت هيئت مديره آن موسسه استعفا داد و آن را ترک گفت.

در سال 1348 به خاطر صدور اعلاميه اي با امضاي ايشان و حضرت علامه طباطبايي و آِيت الله حاج سيد ابوالفضل مجتهد زنجاني مبني بر جمع اعانه براي کمک به آوارگان فلسطيني و اعلام آن طي يک سخنراني در حسينيه ارشاد دستگير شد و مدت کوتاهي در زندان تک سلولي به سربرد. از سال 1349 تا 1351 برنامه هاي تبليغي مسجدالجواد را زير نظر داشت و غالباً خود سخنران اصلي بود تا اينکه آن مسجد و به دنبال آن حسينيه ارشاد تعطيل گرديد و بار ديگر استاد مطهري دستگير و مدتي در بازداشت قرار گرفت. پس از آن استاد شهيد سخنرانيهاي خود را در مسجد جاويد و مسجد ارک و غيره ايراد مي کرد. بعد از مدتي مسجد جاويد نيز تعطيل گرديد. در حدود سال 1353 ممنوع المنبر گرديد و اين ممنوعيت تا پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت.

اما مهمترين خدمات استاد مطهري در طول حيات پر برکتش ارائه ايدئولوژي اصيل اسلامي از طريق درس و سخنراني و تأليف کتاب است. اين امر خصوصاً در سالهاي 1351 تا 1357 به خاطر افزايش تبليغات گروههاي چپ و پديد آمدن گروههاي مسلمان چپ زده و ظهور پديده التقاط به اوج خود مي رسد. گذشته از حضرت امام، استاد مطهري اولين شخصيتي است که به خطر سران سازمان موسوم به « مجاهدين خلق ايران » پي مي برد و ديگران را از همکاري با اين سازمان باز مي دارد و حتي تغيير ايدئولوژي آنها را پيش بيني مي نمايد. در اين سالها استاد شهيد به توصيه حضرت امام مبني بر تدريس در حوزه علمي قم هفته اي دو روز به قم عزيمت نموده و درسهاي مهمي در آن حوزه القا مي نمايد و همزمان در تهران نيز درسهايي در منزل و غيره تدريس مي کند. در سال 1355 به دنبال يک درگيري با يک استاد کمونيست دانشکده الهيات! زودتر از موعد مقرر بازنشسته مي شود. همچنين در اين سالها استاد شهيد با همکاري تني چند از شخصيتهاي روحاني، «جامعه روحانيت مبارز تهران » را بنيان مي گذارد بدان اميد که روحانيت شهرستانها نيز به تدريج چنين سازماني پيدا کند.
گرچه ارتباط استاد مطهري با امام خميني پس از تبعيد ايشان از ايران به وسيله نامه و غيره استمرار داشته است ولي در سال 1355 موفق گرديد مسافرتي به نجف اشرف نموده و ضمن ديدار با امام خميني درباره مسائل مهم نهضت و حوزه هاي علميه با ايشان مشورت نمايد. پس از شهادت آيت الله سيد مصطفي خميني و آغاز دوره جديد نهضت اسلامي، استاد مطهري به طور تمام وقت درخدمت نهضت قرار مي گيرد و در تمام مراحل آن نقشي اساسي ايفا مي نمايد. در دوران اقامت حضرت امام در پاريس، سفري به آن ديار نموده و در مورد مسائل مهم انقلاب با ايشان گفتگو مي کند و در همين سفر امام خميني ايشان را مسؤول تشکيل شوراي انقلاب اسلامي مي نمايد. هنگام بازگشت امام خميني به ايران مسؤوليت کميته استقبال از امام را شخصاً به عهده مي گيرد و تا پيروزي انقلاب اسلامي و پس از آن همواره در کنار رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامي و مشاوري دلسوز و مورد اعتماد براي ايشان بود تا اينکه در ساعت بيست و دو و بيست دقيقه سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه سال 1358 در تاريکي شب در حالي که از يکي از جلسات فکري سياسي بيرون آمده بود يا گلوله گروه نادان و جنايتکار فرقان که به مغزش اصابت نمود به شهادت مي رسد و امام و امت اسلام در حالي که اميدها به آن بزرگمرد بسته بودند در ماتمي عظيم فرو مي روند.

سلام و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:58  توسط سما  | 

پزشکان آلمانی ترجیح می‌ دهند به جای دارو، دارونما تجویز کنند!

تا به حال نام دارونما یا پلاسیبو را شنیده‌ اید؟ دارونما،‌ دارو یا مداخله ‌ای درمانی است که واقعا تاثیری روی فیزیولوژی بدن، حالت و موقعیت سلامتی ندارد، اما به بیمار این واقعیت گفته نمی ‌شود.

به بیمار گفته می ‌شود که این دارو،‌ همانند یک داروی واقعی،‌ حال او را بهتر خواهد کرد. مطالعات فراوانی نشان داده ‌اند که دارونما واقعا حال بیمار را بهتر می ‌کند. دانشمندان چنین نتیجه می‌ گیرند که ادراک فرد و باور وی به دارو، سهم مهمی در بهبود حالش دارد.

به علاوه، این مطالعات نشان می ‌دهند که مغز چه اثر مهمی روی سلامت جسمانی دارد. به بهبودی که بر اثر استفاده از دارونما حاصل می ‌شود، اثر دارونما گفته می ‌شود.

امروزه از دارونما بیشتر در مطالعات پزشکی استفاده می ‌شود: در جایی که می ‌خواهند اثر واقعی یک دارو را بررسی کنند،‌ از دارونما برای درمان در گروه کنترل استفاده می ‌شود. اما ظاهرا دارونما دارد مقبولیت بالایی به دست می ‌آورد،‌ تا جایی که در دنیای بیرون هم تجویز می‌ شود.

به گزارش نیوساینتیست،‌ اثر دارونما امروزه به حدی پذیرفته شده که بسیاری از پزشکان،‌ ترجیح می‌ دهند دارونما تجویز کنند. مطالعات جدید نشان می ‌دهند که در کشورهای آلمان و سوییس، بیش از نیمی از پزشکان ترجیح می ‌دهند که در موارد خفیف، به جای دارو،‌ دارونما تجویز کنند. در اکثر موارد،‌ دارونمای تجویزشده یک ویتامین است یا از داروهای هومیوپاتی است.

البته کشورهایی هم وجود دارند که تجویز دارونما را نمی‌ پسندند، ‌مثلا در انگلستان،‌ استفاده از این درمان ‌ها مردود است.

به علاوه گروهی از پزشکان هم در استفاده از دارونماها مشکل اخلاقی می ‌بینند. به گفته آن ‌ها،‌ استفاده از دارونما برخلاف صداقتی است که باید بین پزشک و بیمار وجود داشته باشد. با این‌ حال،‌ با توجه به عوارض جانبی داروهای واقعی و قدرتی که باور افراد در درمان بیماری‌ های جسمی دارد، دست‌ کم در موارد خفیف، نمی‌ توان دارونما را نادیده گرفت.

دارونماها در بهبودی افراد و بازگشت سلامتی در انواع بیماری ها بسیار موثر هستند. این ادعای پزشکانی است که بیمارانی با دردهای کشنده داشته ولی در اثر این عامل، درد کمتری را احساس کرده اند

یافته ‌های تازه درباره اثر دارونما

یک بررسی جدید در مورد تاثیر دارونماها نشان می ‌دهد، گرچه داروها ممکن است بیماران را علاج کنند، اما بیماران می ‌توانند همچنین از گرمی و خردمندی دکترها برای معالجه هم سود ببرند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دامسن فینیس از دانشگاه سیدنی و همکاران بین ‌المللی مقالات علمی درباره تاثیر دارونماها، یا قرص ‌های دروغین که در آزمایش‌ های کنترل‌ شده مورد استفاده قرار می‌ گیرند، از دهه 1700 مورد بازبینی قرار دادند.

آن ها دریافتند که دارونماها می‌ توانند به خودی خود موثر باشند، بلکه طبابت کردن - حتی کاری به سادگی تجویز دارو برای بیمار- می‌ تواند به طور مشابهی اثری تسکین ‌دهنده داشته باشد.

فینیس گفت: "اغلب افراد هنوز فکر می ‌کنند که دارونما اثری دارد که در برخی از افراد هنگامی که داروی دروغین معمولا در هنگام بررسی کارآیی یک درمان جدید به آن ها داده می‌ شود، به وجود می‌ آید."

فینیس گفت این پژوهش که در ژورنال پزشکی لنست منتشر شده است، نشان داد درمان ‌هایی که بر ذهن اثر می‌ گذارند، می ‌تواند بالقوه سازوکارهای طبیعی بهبودی بدن را تقویت کند.

"پژوهش ما نشان می ‌دهد که اثرات دارونما می ‌تواند در یک ویزیت معمول پزشکی در مورد طیف گسترده ‌ای از مشکلات پزشکی رخ دهد و این اثرات می ‌تواند از لحاظ درمانی قدرتمند باشد."

فینیس گفت برخی از بررسی‌ ها نشان داده ‌اند که بیمارانی که به آن ها مسکن داده شده بود و بعد این دارو با دارونما جایگزین شده بود،‌ همچنان کاهش درد را گزارش می ‌دادند،‌ و اسکن ‌های مغزی هم گزارش آن ها را تایید می ‌کرد.

یک یافته دیگر این بود که بیماران از دریافت دارو از طریق تزریق به وسیله دکترشان بیشتر سود می ‌بردند تا تزریق با یک پمپ کامپیوتری.

فیینیس در این باره گفت: "لازم نیست شما یک قرص بی ‌اثر به بیمارتان بدهید تا به اثر دارونما دست یابید" و افزود که محیط درمان نیز اغلب به همان اندازه مهم است.

اما اگر اعتمادی به توانایی دکترتان برای کمک به خودتان نداشته باشید، چه اتقاقی رخ می‌ دهد؟

فینیس گفت: "به طور فرضی، شما ممکن است کمتر از اثر دارونما سود ببرید."

دارو

دارونما یا Placebo، بازگشت سلامتی توسط قدرت تلقین

دارونما یا Placebo در واقع داروهایی هستند که اصلا خاصیت دارویی ندارند و فقط شکل قرص و دارو را قرض گرفته اند ولی بیمار بدون این که خود بداند، با مصرف آن ها، اثر همان دارویی را که نام آن بر روی آن دارونما نوشته شده است را دریافت می کند.

مثلا با خود تصور کنید یک بسته قرص ایبوپروفن کاملا شبیه بسته بندی های رایج در بازار دست شما باشد ولی داخل آن دارونما بوده و هیچ اثر دارویی نداشته باشد و حتی شاید داخل کپسول ها شکر یا هر چیز دیگری باشد. شما هم در هنگام درد از آن استفاده می کنید و مطمئن هستید که این قرص (ایبوپروفن) حدود 8 ساعت درد شما را ساکت می کند. پس با مصرف این دارونما در واقع شما اثر همان قرص واقعی را دریافت کرده اید بدون این که آن را مصرف کنید.

دارونماها در بهبودی افراد و بازگشت سلامتی در انواع بیماری ها بسیار موثر هستند. این ادعای پزشکانی است که بیمارانی با دردهای کشنده داشته ولی در اثر این عامل، درد کمتری را احساس کرده اند.

محققان دریافتند باور این که یک درد می تواند درمان شود، بسیار موثر بوده و باعث می شود که از نظر فیزیکی نیز درد کمتری را در سیستم عصبی احساس کنیم. آن ها معتقدند که این کشف می تواند اثرات بسیاری برای دردهای مزمن و شدید داشته باشد و این  خیال و تصور نیست.

گروهی از محققان (فالک ایپرت و همکارانش در مرکز پزشکی دانشگاه هامبورگ) تصمیم گرفتند که تحقیقی را بر روی این که آیا عوامل روانی و تلقینی واقعا می توانند بر دردهای فیزیکی تاثیر بگذارند انجام دهند. در یک آزمایش، آن ها از حرارت برای اعمال درد در بازوی اشخاص داوطلب استفاده کرده و در مقابل به آن ها گفتند که ما پمادی با درد بسیار زیاد ولی بدون عوارض به شما می زنیم.

سپس آن ها از یک اسکنر برای مشاهده ی فعالیت دریافت کننده های درد در ستون فقرات استفاده کردند نتیجه این بود که در کسانی که تصور می کردند در حال دریافت دردهای کشنده هستند، فعالیت کمتری مشاهده گردید. در مقابل آن هایی که تصور می کردند داروی مسکنی را برای دردشان دریافت کرده اند (در حالی که فقط یک دارونما به آن ها داده شده بود)، نشانه هایی از کاهش درد در قسمتی از ستون فقرات به نام تیغه ی پشتی از خود بروز دادند.

این گروه تحقیقاتی می گویند: کاهش دردی که در قسمت ستون فقرات مشاهده شد، فقط به دلیل استفاده از دارونمایی بوده که به نام مسکن به آن ها داده شده است.

این نتایج شواهد آشکاری بر تاثیر عوامل روحی روانی و همچنین تلقین، برروی مراحل اولیه ایجاد درد در دستگاه عصبی و همچنین بهبود بیماری هستند.

این گروه همچنین دریافتند که آزمایش آن ها از لحاظ بالینی بسیار با ارزش است زیرا راه های جدیدی را برای تشخیص محل ایجاد دردهای متفاوت و جدید، حتی دردهای مزمن، کشف کردند.

دارونماها که در واقع داروهایی قلابی هستند، در تحقیقات پزشکی برای آزمایش درمان های جدید، موثر واقع شده اند و به محققان این امکان را می دهند تا عملکرد واقعی داروها و درمان ها را باهم مقایسه کنند.

ضمنا یافته های این گروه در مجله ی Science منتشر شده است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:9  توسط سما  | 

مقایسه اثربخشی چسب فنتانیل ترانس درمال و دارونما در درمان درد مزمن بیماران مبتلا به سرطان بافت نرم در یک کار آزمایی بالینی تصادفی دو سوکور

مقدمه: درد ناشي از بدخيمي ها يكي از مشكلات عمده در بيماران مبتلا به بدخيمي به شمار مي رود. روش هاي مختلفي تاكنون براي درمان درد مزمن ناشي از سرطان معرفي شده كه مهمترين آنها استفاده از اپيوييدهاست. فنتانيل يك اپيوييد صناعي به شكل پچ هاي پوستي (ترانس درمال) براي كاهش درد مزمن بيماران مبتلا به سرطان معرفي شده است. در اين مطالعه سعي شده است اثربخشي فنتانيل ترانس درمال در مقايسه با پلاسبو مورد مقايسه قرار گيرد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت يك كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوكور طراحي و اجرا شد. بيماران مبتلا به بدخيمي بافت نرم مراجعه كننده به انستيو كانسربيمارستان امام خميني(ره) طي سالهاي 85 و 86 كه از درد مــزمن رنج مي بردند وارد مطالعه شدند و به طور تصادفي به دو گروه فنتانيل ترانس درمال و دارونما تقسيم شدند. در گروه دارونما بيماران پچ هاي مشابه با گروه درمان از نظر ظاهري دريافت كردند. شدت درد بيماران طي ساعت 24، 48 و 72 پس از شروع درمان بر اساس VAS از بيماران پرسش و در پرونده آنها ثبت شد. به منظور بررسي اثر درمان از آناليز اندازه گيري هاي مكرر واريانس استفاده شد. يافته هاي پژوهش: در مجموع 166 نفر در دو گروه فنتانيل ترانس درمال(86 نفر) و دارونما(80 نفر) مورد بررسي قرار گرفتند. توزيع سني و جنسي بيماران مشابه بود. بر اساس آناليز repeated measurement، فنتانيل ترانس درمال به طور معني داري شدت درد بيماران را طي زمان هاي پيگيري كاهش داده است.(07/0P=) ميزان بروز عوارض جانبي در گروه فنتانيل 62 نفر(72 درصد) و در گروه دارونما 31 نفر(39 درصد) به دست آمد كه به لحاظ آماري بروز عوارض جانبي در گروه فنتانيل به طور معني داري بيش از گروه دارونما بود(001/0=p).بحث و نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه استفاده از پچ فنتانيل ترانس درمال در كاهش درد مزمن بيماران مبتلا به تومور بافت نرم يك روش موثر و بي خطر مي باشد و مي تواند موجب بهبود كيفيت زندگي در اين دسته از بيماران گردد.


 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:5  توسط سما  | 

چهارشنبه 10 خرداد 1391


با این‌كه همه ساله بسیاری از افراد به علت التهاب آپاندیس یا ابتلا به آپاندیسیت تحت جراحی قرار می‌گیرند و به اصطلاح آپاندیس‌شان را در می‌آورند، پس آپاندیس به چه دردی می‌خورد؟

وظیفه اصلی آپاندیس كمك به هضم مواد غذایی گیاهی است و به همین علت این عضو در بدن موجودات گیاهخوار در مقایسه با دیگر موجودات بزرگ‌تر است.

از این رو بسیاری از زیست‌شناسان بر این باورند آپاندیس از بقایای موجودات گیاهخوار است. در حقیقت تصور می‌شود این اندام با گذشت زمان تحلیل رفته و كاركرد اصلی خود را از دست داده است.

اگرچه زمانی عضوی حیاتی برای بدن بوده، اما بتدریج اهمیت و نقش آن در متابولیسم بدن كمتر شده است.

آپاندیس یا روده كور زائده‌ای كوچك و انگشتی شكل است كه در قسمت ابتدای روده بزرگ و به عبارتی در محل تلاقی روده بزرگ و روده كوچك قرار گرفته است.

این زائده از یك انتها بسته است و انتهای دیگر آن به روده بزرگ ختم می‌شود. اگرچه ممكن است موادی كه از روده بزرگ عبور می‌كند وارد آپاندیس شود، اما برای موادی كه وارد آن می‌شود هیچ راه گریزی وجود ندارد.

آپاندیس دارای پوششی است كه موادی را ترشح می‌كند. مهم‌ترین علت ابتلا به آپاندیسیت، انسداد دهانه آپاندیس است. اگر به هر علتی نظیر به دام افتادن مواد عبوری از روده بزرگ در دهانه آپاندیس یا ابتلا به عفونت‌های میكروبی یا ویروسی دهانه آپاندیس مسدود شود، فشار داخل این زائده به علت تجمع مواد ترشحی از دیواره پوششی داخل آن افزایش می‌یابد و در نتیجه بتدریج آپاندیس ملتهب می‌شود.

التهاب این عضو، در خونرسانی به آن اختلال ایجاد می‌كند و در صورتی كه فرد پس از ظاهر شدن علائم اولیه بموقع تحت درمان قرار نگیرد، بافت آپاندیس مرده می‌شود و حتی ممكن است آپاندیس ناگهان تركیده و پیامدهای ناگواری را برای فرد همراه داشته باشد.

حدود شش درصد از افراد در طول زندگی به آپاندیسیت مبتلا می‌شوند و میزان شیوع آن در 10 تا 30 سالگی بیشتر است.

بررسی‌های انجام شده نشان داده است آپاندیس هیچ عملكرد شناخته شده‌ای در بدن ندارد اما باید توجه داشت این عضو كه محل استقرار شماری از سلول‌های لنفاوی است و پادتن‌هایی را در روده ترشح می‌كند، بخشی از سیستم ایمنی بدن را تشكیل می‌دهد.

 

اگرچه در افرادی كه آپاندیس آنها برداشته شده است نیز هیچ عوارضی دیده نشده و بدن آنها بدون وجود آپاندیس نیز می‌تواند به كاركردهای حیاتی خود ادامه دهد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:1  توسط سما  | 

وظیفه آپاندیس در بدن

گروهی از دانشمندان معتقدند که وظیفه اصلی آپاندیس را که ظاهرا زایده‌ای پردردسر و بی‌مصرف است، کشف کرده‌اند. آنها می‌گویند آپاندیس برای روده، میکروب‌های خوب تولید و از آنها محافظت می‌کند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از آسوشیتدپرس، این نظریه جراحان و متخصصان ایمونولوژی “دانشکده پزشکی دانشگاه دوک” است که شماره هفته جاری یک مجله علمی اینترنتی منتشر شده است.

دهها سال مردم آپاندیس را عضوی زائد و زیادی تلقی کرده‌اند. پزشکان تصور می‌کردند که آپاندیس هیچ فایده‌ای ندارد و جراحان مرتب آنها را درمی‌آوردند و مردم هم بدون آپاندیس مشکلی نداشتند.

آپاندیس زمانیکه عفونی می‌شود می‌تواند باعث مرگ انسان شود. در این مواقع آپاندیس به سرعت ملتهب می‌شود و اگر به موقع بیرون آورده نشود، برخی افراد را می‌کشد.

طبق اعلام “مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری”، دو سال پیش ‪ ۳۲۱‬هزار نفر در آمریکا به دلیل آپاندیسیت در بیمارستان بستری شدند.

طبق این مطالعه که در مجله “زیست شناسی نظری” منتشر شده است، به نظر می‌رسد که عملکرد آپاندیس با میزان زیاد باکتری‌هایی که در دستگاه هاضمه انسان قرار دارند، ارتباط داشته باشد.

در بدن شمار باکتری‌ها از شمار سلول‌های انسانی بیشتر است. بیشتر باکتری‌ها خوب هستند و به هضم غذا کمک می‌کنند.

اما برخی اوقات باکتری‌های مقیم در روده‌ها می‌میرند یا از آن خارج می‌شوند.

بیماری‌هایی مانند وبا روده را از وجود باکتری‌های مفید پاک می‌سازند. در این مورد کار آپاندیس به راه انداختن دوباره دستگاه گوارش است.

“بیل پارکر” پروفسور جراحی دانشگاه دوک که در نوشتن این مطالعه همکاری داشت، گفت، آپاندیس مانند “یک خانه امن و خوب برای باکتری ها” عمل می‌کند.

وی گفت، توجه به محلی که آپاندیس در آن واقع شده است، از این نظریه حمایت می‌کند.

آپاندیس دقیقا در زیر مسیر یک طرفه غذا و میکروب‌ها در روده بزرگ به شکل یک کوچه بن بست قرار دارد.

همچنین این زایده کرمی شکل ، مانند یک کارخانه باکتری عمل می‌کند که میکروب‌های خوب را پرورش می‌دهد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:0  توسط سما  | 

شكم‌تان درد مي‌كند؟ درد از اطراف ناف شروع شده و حالا به پهلوي راست يا قسمت‌هاي پاييني شكم رسيده است؟ تب داريد؟ حالت تهوع چطور؟ اگر همه پاسخ‌هاي شما مثبت است پس منتظر چه هستيد؟! زودتر به پزشك مراجعه كنيد چون احتمالا آپانديس تان ملتهب شده است و نياز به جراحي داريد !

آپانديس زائده كوچك كرمي‌شكلي است كه از نخستين بخش روده بزرگ منشعب شده است.همين زائده كوچك كه طول آن حدود 20ـ2 سانتي‌متر و عرضش 8ـ7 ميلي‌متر است، اگر ملتهب شود عوارضي را ايجاد مي‌كند كه در اصطلاح عاميانه به آن مي‌گويند: عود آپانديس .

مردهاي بدشانس

اين كه زائده كوچك كرمي‌ شكل پيش از ملتهب شدن مفيد است يا مضر، موضوعي است كه سال‌هاست دانشمندان مشغول بحث درباره‌اش هستند.

دكتر سارا هاشم پور، پزشك عمومي درباره اين پژوهش‌ها توضيح مي‌دهد: دانشمندان معتقدند آپانديس مملو از سلول‌هاي لنفاوي است و بخشي از سيستم ايمني بدن به شمار مي‌رود.

وي مي‌افزايد: شيوع اين بيماري در مردها 2 برابر زنان است ودر هر سني ممكن است بروز كند؛ اما در 15 تا 24 ساله‌ها بيشتر شايع است و در كمتر از 2 ساله‌ها بندرت ديده مي‌شود.

همچنين براساس آمار پايگاه اطلاع‌رساني پزشكان ايران هر سال از هر 500 نفر، يك نفر دچار آپانديسيت مي‌شود.

علائم بروز آپانديس

كدام نشانه‌ها شما را مطمئن مي‌كنند كه درد شكم‌تان نشانه‌اي از آپانديس است؟ دكتر هاشم‌پور مي‌گويد: درد آپانديس از ناحيه ناف آغاز مي‌شود و بتدريج به سمت قسمت‌هاي تحتاني و راست شكم حركت مي‌كند.

اين درد ابتدا حالتي مبهم دارد و به مرور زمان به شكل دردي مداوم و مشخص در مي‌آيد و بيمار مي‌تواندد قيقا مكان درد را شناسايي كند.

درد آپانديس با حركت، تنفس، سرفه، عطسه، راه رفتن و لمس بدتر مي‌شود.التهاب آپانديس به گفته هاشم‌پور ممكن است با تهوع، استفراغ، يبوست، ناتواني در دفع گاز، تكرر ادرار، تب غير شديد و گاهي در سنين پايين با اسهال همراه باشد.اما اگر آپانديسيت در مراحل نخستين بروز آن شناخته نشود و درد مهاجرتش را از ناحيه ناف به پهلوي راست و قسمت‌هاي پاييني آغاز كند و شما هنوز به پزشك مراجعه نكرده باشيد، آن وقت احتمال دارد آپانديس عوارضي خطرناك داشته باشد.

دكتر هاشم‌پور درباره اين عوارض مي‌گويد: اگر دير به پزشك مراجعه كنيد، ممكن است آپانديس‌تان پاره شود، تب‌تان بالا برود، خون در مدفوع ظاهر شود، گيج شويد، حالت تهوع و سردردتان بيشتر شود و حتي سبب جمع شدن چرك در شكم و التهاب شديد آن و كاهش سطح هوشياري و مرگ شود.

بي‌خبر‌ها

اين پزشك عمومي اظهار مي‌كند: از آنجا كه معتادان دردشان را به واسطه مواد مخدر به درستي احساس نمي‌كنند، دير متوجه التهاب آپانديس مي‌شوند.سالمندان نيز اين درد را چندان احساس نمي‌كنند و معمولا كمتر تب مي‌كنند و اين موضوع باعث مي‌شود به سرعت آپانديس را تشخيص ندهند.

وي مي‌افزايد: در كودكاني كه هنوز به درستي نمي‌توانند درد را تشخيص بدهند، بروز آپانديس را از بايد از طريق بيقراري كودك دريافت.

ادعاي اثبات نشده

هرچند شايعاتي ميان مردم وجود دارد كه مي‌گويند ورزش پس از غذا يا دويدن پس از آن در بروز آپانديسيت نقش دارند اما واقعيت اين است كه هنوز اين ادعاها ا از نظر علمي تاييد نشده‌اند.

دكتر هاشم‌پور معتقد است: آپانديس وقتي ملتهب و چركي مي‌شود كه محل اتصال آن به لوله گوارشي بوسيله محتويات در حال عبور يا تومور يا غدد لنفاوي بيورن يا داخل آپانديس مسدود شود.باكتري‌هاي موجود در لوله گوارش هم ممكن است در بروز آپانديس نقش داشته باشند.

وی هشدار مي‌دهد: اگر به التهاب آپانديس شك داريد بايد در نخستين فرصت به پزشك مراجعه كنيد و به هيچ وجه از داروهاي ضد درد، ضد تب يا مسهل استفاده نكنيد، چون استفاده از اين داروها ممكن است پزشك را در تشخيص بيماري گمراه كند.

به گفته اين پزشك در شرايط درد آپانديس بايد از خوردن و آشاميدن پرهيز شود، چون معده خالي در جراحي بسيار كم‌خطرتر است.وي تاكيد مي‌كند: از آنجا كه تشخيص اين بيماري براي افراد عادي كار ساده‌اي نيست بهتر است به‌جاي خود درماني، در صورت بروز درد شكمي بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:59  توسط سما  | 

آیا سوراخ شدن آپاندیس باعث مرگ می شود؟

شنبه 1 مرداد 1390 ، ساعت 13:36 - کد: 18726
آپاندیس یك زائده در قسمت راست و پایین شكم است كه بین روده بزرگ و روده باریك قرار گرفته و دارای طول 10 سانتیمتر و قطر سه میلی متر است...

یك فوق تخصص گوارش و كبد عنوان كرد: به دلیل جابه‌جا شدن محل زائده آپاندیس در زنان باردار معمولا دیر تشخیص داده می‌شود و ممكن است عوارضی را برای مادر باردار و جنین داشته باشد بنابراین با احتمال 50 درصدی در تشخیص بیماری باید جراحی صورت گیرد.

دكتر حسین خدمت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا ، در تعریف آپاندیس گفت: آپاندیس یك زائده در قسمت راست و پایین شكم است كه بین روده بزرگ و روده باریك قرار گرفته و دارای طول 10 سانتیمتر و قطر سه میلی متر است.

وی اضافه كرد: اهمیت آن نیز به این دلیل است كه در تقویت سیستم ایمنی افراد موثر است و حداكثر این كارآیی به طور معمول به دهه دوم و سوم زندگی بازمی‌گردد كه تعداد سلولهای ایمنی بیشتر شده و به تقویت سیستم گوارش كمك می‌كنند.

وی اضافه كرد: البته كاركرد ویژه آن، تنها دفاع و حفظ ایمنی نیست به این خاطر كه سلولهای دفاعی درطول روده بزرگ، روده كوچك و كل سیستم گوارشی حضور دارند و نبود آپاندیس مشكلی را از این نظر ایجاد نمی‌كند بلكه اگر مجرای آپاندیس مسدود شود و التهاب پیدا كند، ورم حاد آپاندیس ایجاد شده و نیاز جدی به جراحی می‌یابد. با انجام سونوگرافی هم می‌توان آپاندیسیت را تشخیص داد.

این فوق تخصص گوارش و كبد درباره ضرورت تشخیص بهنگام التهاب آپاندیس اظهار كرد: اگر این بیماری به موقع تشخیص داده نشود و پیشرفت كند منجر به سوراخ شدن آپاندیس می‌شود كه در نتیجه عفونت در شكم منتشر و به مرگ بیمار منتهی می‌شود.

دكتر خدمت در توضیح علل ایجاد التهاب در آپاندیس بیان كرد: دلیل اصلی ایجاد این التهاب هنوز معلوم نشده است چرا كه در برخی افراد این عارضه به وجود می‌آید و در برخی دیگر خیر. اما وجود میكروب‌ها، ترشحات روده باریك یا مواد غذایی می‌توانند با مسدود كردن مجرای آپاندیس موجب التهاب شوند. مسمومیت‌های غذایی، عفونت‌های ویروسی، میكروبی یا انگلی نیز می‌توانند در بروز این عارضه نقش داشته باشند.

وی درباره نحوه تشخیص آپاندیسیت عنوان كرد: تشخیص این بیماری مشكل است. آپاندیسیت شایع‌ترین بیماری در جراحی شكم محسوب می‌شود و تشخیص این دسته از بیماری‌ها اغلب سخت هستند. علت آن هم این است كه محل آپاندیس در قسمت پایین و راست شكم است اما دردی كه در شروع بیماری احساس می‌شود بیشتر در ناحیه معده است. این درد شدت ضعیف و متوسط دارد و با بی‌اشتهایی، حالت تهوع و استفراغ همراه است كه تصور پایه همه مردم اغلب درد و ورم معده است.

دكتر خدمت ادامه داد: چند ساعت بعد از شروع بیماری، این درد متمركز شده و به ناحیه آپاندیس منتقل می‌شود. در این زمان است كه تشخیص ورم آپاندیس راحت‌تر صورت می‌پذیرد. متاسفانه مردم به محض شروع درد، اقدام به مصرف خودسر انه دارو می‌كنند كه سیر بیماری را مخدوش می‌كند. با این حال اگر این درد ناشی از مسمومیت‌های غذایی و عفونت‌های ساده تلقی شود و فرد خودسرانه به استفاده از آنتی بیوتیك و مسكن مبادرت ورزد، روند تشخیص مختل می‌شود.

استاد دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله (عج)، در این باره هشدار داد: این امر موجب سوراخ شدن ضایعه آپاندیسیت و آپسه شدن محل می‌شود. علائم عمومی چون بی‌اشتهایی، استفراغ و اسهال هم می‌توانند در امر تشخیص كمك كننده باشند. معاینه دقیق، كلید تشخیص این بیماری و ترجیحا توسط جراح است.

وی درباره روش‌های جراحی التهاب حاد آپاندیس توضیح داد: برداشتن آپاندیس با روش جراحی باز و روش لاپاراسكوپیك امكان پذیر است. اگر تشخیص در زمانی انجام پذیرد كه آپاندیس هنوز سوراخ نشده باشد جراحی سخت نیست. برای از بین بردن عفونت، مدت كوتاهی آنتی بیوتیك‌ تجویز می‌شود.

دكتر خدمت در پاسخ به این پرسش كه آیا برداشتن آپاندیس خللی در عملكرد بدن به وجود می‌آورد یا خیر گفت: برداشتن آپاندیس مشكلی برای فرد به همراه ندارد زیرا با وجود اینكه این زائده در عملكرد سیستم دفاعی بدن نقش دارد اما سلولهای دفاعی در تمام طول روده باریك و روده بزرگ هم حضور دارند و می‌توانند در نبود این زائده، وظیفه آن را هم انجام دهند.

این فوق تخصص گوارش و كبد با بیان این مطلب كه 7 درصد مردم در سراسر دنیا به این بیماری مبتلا می‌شوند، گفت: در دهه‌های اخیر شیوع این عارضه كاهش یافته است و علت این امر را شاید بتوان در ارتقای بهداشت عمومی، بهداشت تغذیه و كاهش عفونت‌های انگلی در میان مردم جست.

وی اضافه كرد: دهه دوم و سوم بیماری كه سنین 15 تا 40 سالگی را در بر می‌گیرد شایع‌ترین سن ابتلا به این بیماری است و در سنین كمتر از 10 سال و بالاتر از 50 سال كمتر مشاهده می‌شود. می‌توان گفت آپاندیس، بیماری جوان‌ها و میانسال‌هاست. همچنین شیوع این بیماری در میان مردها بیشتر است و 5/1 برابر شیوع آن در زنهاست. به طور كلی تشخیص التهاب حاد آپاندیس در یك مرد جوان راحت‌تر صورت می‌پذیرد.

دكتر خدمت بروز عارضه آپاندیس در زنان باردار را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: معمولا چون محل آپاندیس در زنان باردار جابه‌جا می‌شود، دیر تشخیص داده می‌شود و ممكن است عوارضی را برای مادر باردار و جنینش داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر پزشك تا 50 درصد احتمال دهد كه بیمارش دچار آپاندیسیت شده است، باید عمل جراحی را انجام دهد زیرا اگر تا زمان تشخیص قطعی صبر كنیم یا تا 80 درصد مطمئن شویم كه بیمار دچار ورم آپاندیس شده است، ممكن است آپاندیس پاره شود كه در این صورت برای مادر و جنین خطرآفرین است.
وی درادامه با اشاره به بهترین راه جلوگیری از آپسه كردن آپاندیس، گفت: در هر حالت اگر درد شكم برای هر فردی به وجود بیاید كه بیش از 6 ساعت به طول بیانجامد، بیمار باید مورد معاینه یك جراح قرار بگیرد. بیماران معمولا انتظار دارند كه وقتی تشخیص آپاندیس، صد درصد تشخیص داده شد مورد عمل جراحی قرار بگیرند، در حالی كه صبر برای كامل شدن احتمال این تشخیص ممكن است برای بیمار دیر شود و به مراحل پاره‌ شدن آپاندیس برسد.

دكتر خدمت اضافه كرد: بنابراین از نظر پزشكی، هرگاه تشخیص 70 درصدی برای آپاندیس داده شود، باید عمل جراحی انجام شود.

بیشتر بدانید: مرگ | مادر | آپاندیس | سوراخ | التهاب

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:58  توسط سما  | 

وقتی آپاندیس درد کند

آپاندیس زائده ای کرم مانند است که به ابتدای روده بزرگ (سکوم) متصل می باشد. آپاندیس شامل بافت لنفاوی است که بخشی از سیستم ایمنی بدن می باشد و آنتی بادی ها را می سازد.

 

آپاندیسیت چیست؟

التهاب و ورم آپاندیس را آپاندیسیت می گویند. هنگامی که قسمت باز آپاندیس به سکوم مسدود شود، آپاندیسیت رخ می دهد.

این مسدود شدن ممکن است ناشی از ساخت موکوس ضخیم در داخل آپاندیس باشد و یا مدفوع از سکوم به آپاندیس وارد شده باشد.

موکوس و یا مدفوع سخت، تبدیل به سنگ می شوند و منفذ باز آپاندیس به سکوم را می بندند. اگر انسداد ادامه یابد، باکتری هایی که معمولا در آپاندیس وجود دارند به دیواره آن حمله می کنند.

این موضوع باعث ورم دیواره آپاندیس می شود و در نهایت آپاندیس می ترکد.

شیوع این بیماری در افراد ۱۰ تا ۳۰ ساله می باشد، ولی می تواند در هر سنی رخ دهد.

 

عوارض آپاندیسیت

شایع‌ترین عارضه آپاندیسیت، سوراخ و پاره شدن آن است. سوراخ شدن آپاندیس می تواند منجر به عفونت آپاندیس و یا پریتونیت منتشر (عفونی شدن تمام شکم و لگن) شود.

دلیل اصلی پارگی آپاندیس، تاخیر در تشخیص و درمان آن است.

۳۶ ساعت بعد از شروع علائم آپاندیسیت، خطر پارگی آن ۱۵ درصد می باشد.

فردی که دچار التهاب آپاندیس گردد، باید سریعا تحت عمل جراحی قرار گیرد

انسداد روده وقتی ظاهر می شود که التهاب اطراف آپاندیس باعث توقف کارکرد عضلات روده شود و از عبور محتویات روده جلوگیری کند.

اگر روده با مایعات و گازها پر شود، شکم باد می کند و ممکن است تهوع و استفراغ رخ دهد.

پس ممکن است نیاز باشد از طریق لوله ای که از بینی و مری و معده و روده می گذرد، محتویات روده را تخلیه کرد.

 

علائم آپاندیسیت

درد شکمی که در یک نقطه مشخص نیست.

بیشتر مردم محل درد را با حرکات چرخشی دست در اطراف قسمت مرکزی شکم نشان می دهند.

دومین علامت آپاندیسیت، از دست دادن اشتها است که ممکن است به تهوع و استفراغ بیانجامد.

تهوع و استفراغ نیز بعدا در اثر انسداد روده ممکن است رخ دهد.

 

تشخیص آپاندیسیت

اغلب بیماران دچار تب بالا می باشند.

هنگامی که پزشک قسمت پایین راست شکم را فشار می دهد، معمولا بیمار درد شدید یا متوسط دارند.

اگر عفونت در شکم پخش شده باشد، غالبا درد برمی گردد.

هنگامی که پزشک دست خود را از منطقه حساس برمی دارد، درد عودکننده شروع می شود.

 

درمان آپاندیسیت

هنگامی که پزشک تشخیص آپاندیسیت را داد، آپاندکتومی شروع می شود.

آپاندکتومی یعنی عمل جراحی برای برداشتن آپاندیس.

آنتی بیوتیک ها قبل از عمل جراحی و همچنین در افراد مشکوک به آپاندیسیت داده می شوند.

 

در قسمت زیر، نگاهی واقعی و قدم به قدم به روش آپاندکتومی لاپاروسکوپ خواهیم داشت.

APPENDECT1.jpg (271×211)

 

1- این یک آپاندیس طبیعی در یک بیمار خانم است که عفونت رحمی دارد.

از آنجایی که آپاندیس کار خاصی انجام نمی دهد، می توان آن را از بدن خارج نمود تا شخص در آینده دچار آپاندیسیت نشود.

 

 

APPENDECT2.jpg (271×211)

2- قدم بعدی عبارت از جدا کردن آپاندیس از جایی که متصل به روده بزرگ می باشد.

فورسپس دوقطبی، عروق خونی را می بندد و از خونریزی جلوگیری می نماید.

 

APPENDECT3.jpg (271×211)

3- در این مرحله، قیچی برای جدا کردن آپاندیس استفاده می گردد.

الکتروکوتر دوقطبی، پنس و قیچی ، آپاندیس را از جایگاه خود خارج می سازد.

 

 

APPENDECT4.jpg (271×211)

4- در حال حاضر محل جداسازی آپاندیس با استفاده از نخ بخیه، گره می خورد.

 

 

APPENDECT5.jpg (271×211)

 

5- در این مرحله، بخیه زدن محکم به نظر می رسد.

گره محکم زده می شود.

 

 

APPENDECT6.jpg (271×211)

 

6- همانطور که در تصویر دیده می شود، بخیه را با قیچی قطع می کنند.

 

 

 

APPENDECT7.jpg (271×211)

7- در این مرحله از قیچی استفاده می شود، آپاندیس آزاد قطع می شود و آماده برای خارج شدن از بدن می باشد.

 

 

 

APPENDECT8.jpg (271×211)

8- عمل جراحی تمام می شود و منطقه را بررسی می کنند تا خونریزی نداشته باشد.

 

 

عوارض برداشتن آپاندیس

بیشترین عارضه برداشتن آپاندیس، عفونی شدن زخم جراحی می باشد. عفونت ها از نوع خفیف تا نوع شدید متفاوت هستند.

قرمزی و شاید برخی از حساسیت های پوستی ناشی از برش جراحی نیاز به درمان آنتی بیوتیک داشنه باشد.

هیچ مشکل سلامتی در دراز مدت در اثر برداشتن آپاندیس دیده نشده است.

اگرچه افزایش جزئی برخی بیماری ها گفته شده است، مثل بیماری کورون که یک بیماری التهابی مزمن روده می باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاه‌ها+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:49  توسط سما  | 

التهاب آپاندیس

(Appendicitis)

آپاندیس ملتهب

آپاندیس ، لوله کوچک، باریک و انگشتی شکل است که از روده بزرگ منشعب می شود. التهاب ناگهانی آپاندیس را آپاندیسیت می گویند.

آپاندیسیت یکی از مهم ترین علل جراحی فوری شکم در بچه هاست. این بیماری در آقایان شیوع بیشتری نسبت به خانم ها دارد. اوج میزان شیوع آن در اواخر نوجوانی و اوایل 20 سالگی است.

آپاندیسیت در کودکان زیر 2 سال نادر است. معمولاآپاندیس با مدفوع، جسم خارجی و ندرتا با تومور مسدود می شود.

در کودکان علائم و نشانه های آپاندیسیت به ندرت ظاهر می شود، لذا تشخیص معمولا به تأخیر می افتد و احتمال پارگی آپاندیس بیشتر است. ولی در بچه های بزرگ تر و بالغین تظاهرات بالینی مشخص هستند.

علائم و تظاهرات بالینی:

درد آپاندیس

- با درد کولیکی(انقباض و گرفتگی) در اطراف ناف شروع می شود. همزمان با افزایش و پیشرفت التهاب، درد به سمت پایین و سمت راست شکم متمایل شده و درست در بالای محل زائده آپاندیس متمرکز می شود(نقطه مک بورنی)( Mcburney point).

- علائم آن کاهش اشتها یا بی اشتهایی، اغلب تهوع و گاهی استفراغ می باشد.

- علامت ریباند تندرنس +(Rebound tenderness ): اگر به هنگام معاینه، سمت راست و پایین شکم را با دست فشار داده و مدت کوتاهی نگه داریم و بعد دستمان را برداریم، به طور لحظه ای درد بیمار بدتر می شود. این نشانه انتشار التهاب به سمت پرده صفاق (پرده پوشاننده لوله گوارشی) است.

- درد اولیه ممکن است مبهم باشد، ولی بعداً به طور فزاینده ای تشدید می شود.

- معاینه رکتال باعث پیدایش درد سمت راست شکم می شود.

- اگر شخص به پشت دراز بکشد و پای راستش را مستقیم بالا بیاورد، در ناحیه تحتانی سمت راست شکم  درد احساس می شود.

- لمس ناحیه یک چهارم تحتانی سمت چپ شکم منجر به احساس درد در ناحیه مقابل(سمت راست) می شود.

- ‌در حالی که شخص به پشت دراز کشیده، اگر زانو و ران او را به سمت شکم خم کنیم و ساق پا را به سمت داخل و خارج شکم بکشیم، این کار منجر به ایجاد درد می شود.

- اگر پریتونیت (عفونت یا التهاب پرده صفاق) ایجاد شده باشد، عضله شکم در معاینه بسیار سخت است.

- درد شکمی با راه رفتن و سرفه کردن احتمالا بدتر می شود.

- تب که معمولا در طی چندین ساعت اتفاق می افتد.

علائم آزمایشگاهی:

افزایش تعداد گلبول های سفید خون در آزمایش CBC (شمارش کامل سلول های خونی)

سونوگرافی و سی تی اسکن شکمی احتمالا التهاب آپاندیس را نشان می دهد.

جراحی آپاندیس

جراحی آپاندیس تشخیص آپاندیسیت را قطعی می کند. این عمل با شکاف کوچکی در ناحیه یک چهارم راست و پایین شکم انجام می شود.

البته همه جراحی ها،‌ یک آپاندیس غیرطبیعی را نشان نمی دهد. حدود 10 تا 15 درصد از موارد اعمال جراحی برای آپاندیسیت مشکلی از آپاندیس را نشان نمی دهد، بلکه حکایت از مشکلی فراتر از آپاندیسیت دارد.

در این موارد، جراح آپاندیس را برمی دارد و بقیه شکم را برای پی بردن به علل احتمالی درد بررسی می کند. در بعضی موارد برای این کار نیاز به شکاف جراحی وسیع تری است.

درمان:

بعد از محرز شدن تشخیص با توجه به علائم بالینی و یافته های آزمایشگاهی، جراحی باید هر چه سریع تر انجام شود. اگر شک به آبسه وجود داشته باشد، ابتدا آنتی بیوتیک درمانی انجام می شود و بعد جراحی صورت می گیرد.

عوارض بیماری:

پارگی روده ها

گانگرن روده ها (مردگی بافت روده)

التهاب پرده صفاق (پریتونیت)

آبسه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:48  توسط سما  | 

آپاندیس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری, جستجو
مجرای گوارشی انسان که در آن آپاندیس مشخص شده‌است.
دستگاه گوارش انسان

آپاندیس یا روده کور زائده‌ای کوچک و انگشتی شکل است که از روده بزرگ منشعب می‌شود. طول آپاندیس بین ۲ تا ۲۰ سانتی‌متر متغیر است و قطر آن نیز بین ۶ تا ۸ میلی‌متر است. عفونت و التهاب در آن منجر به آپاندیسیت می‌شود.

آپاندیس عضو وستیجیال محسوب می‌شود. کارکرد ویژه‌ای در بدن انسان ندارد و باقیمانده‌یی از نیکان انسان است که طی فرگشت از بین نرفته است.

برخی از دانشمندان به تازگی نظریاتی ابراز داشته‌اند که نشان از کارایی این عضو دارد. نتایج تحقیقات ساینتیفیک آمریکن حاکی از آن است که آپاندیس در نوزادان به تولید هورمون و در افراد بزرگسال به تولید پادگن‌های (آنتی‌ژن‌های) مفید برای ایمنی بدن و مبارزه با بیماری کمک می‌کند. همچنین تحقیقات دیگری نشان می‌دهد که آپاندیس نقش عمده‌ای در سیستم ایمنی بدن دارد. بافتهای لنفاوی جداره آپاندیس با حس کردن میکروبهای موجود در مواد زاید در حال دفع از بدن، نوع خوب یا بد میکروبها را تشخیص داده و به بانک حافظه‌ای سیستم ایمنی بدن اجازه می‌دهند تا در مقابله (و دفع) میکروبهای مضر و ساختن میکروبهای مفید برنامه ریزی کرده و فعال گردد. آمار مرگ و میر در اثر اسهال مزمن در کشورهای فقیر یا در حال رشد نشان داده که آپاندیس سالم با ذخیره باکتریهای خوب در خود می‌تواند سیستم گوارشی افراد را پس از آلوده شدن به میکربهای مضر باعث اسهال، با بازگشت میکروبهای مفید بهبود داده و از آمار مرگ و میر بکاهد.[۱][۲][پیوند مرده]

نگارخانه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:47  توسط سما  | 


+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:1  توسط سما  | 

بی‌کاری از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرش به: ناوبری, جستجو
اگر به دنبال دهستانی در اسپانیا هستید، بیکار (اسپانیا) را ببینید. اقتصاد اقتصاد خرد[نمایش] اقتصاد کلان[نمایش] اقتصاد پولی و مالی[نمایش] مکاتب اقتصادی[نمایش] نظام اقتصادی[نمایش] برندگان نوبل اقتصاد[نمایش] دیگر اقتصاددانان نامی[نمایش] ن • ب • و بی‌کار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند، جزو جمعیت فعال به حساب نمی‌آیند. زنان خانه‌دار و دانشجویان نیز اگر جویای کار نباشند، جزو جمعیت فعال شمرده نمی‌شوند. جمعیت بی‌کار به تعداد افراد بی‌کار گفته می‌شود. بی‌کار از منظر مرکز آمار ایران، فردی بالای ۱۰ سال است که در هفتهٔ قبل از آمارگیری فاقد کار باشد، و در آن هفته یا بعد از آن آمادهٔ کار باشد و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوی کار باشد. همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در هفتهٔ آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نیستند، بی‌کار محسوب می‌شوند.[۱][پیوند مرده] نرخ بیکاری جهان در سال ۲۰۰۶ میلادی، ارائه شده توسط CIA محتویات ۱ علل بی‌کاری۲ انواع بی‌کاری۳ آثار بی‌کاری۴ جستارهای وابسته۵ منابع علل بی‌کاری افزایش جمعیت و کمبود تقاضای نیروی کار، اتوماسیون، مهم‌ترین علل بی‌کاری هستند. یک عامل مهم بی‌کاری، افزایش رقابت بین‌المللی در صنایعی است که پیش‌رفت روزافزون غرب بر پایه آن بنیاد نهاده شده بود. انواع بی‌کاری بی‌کاری اصطکاکی در مدت زمان بین دو اشتغال در هنگام تغییر شغلبی‌کاری فصلی: زمانی‌که تقاضا برای کاری در فصل مشخصی وجود نداشته باشد؛ مثلاً برخی آموزگاران که در تابستان نمی‌توانند تدریس کنند یا کشاورزان و کارگران ساختمانیبی‌کاری پنهان: وقتی است که شخص به کاری مشغول است و منبع درآمدی دارد اما کار او در اقتصاد کشور اثر مثبت ندارد. آثار بی‌کاری تجربه بیکاری برای کسانی که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده‌اند، می‌تواند بسیار ناراحت‌کننده باشد. مستقیم‌ترین نتیجه بی‌کاری، از دست دادن درآمد است. فشار اقتصادی برای کسانی که فاقد کارند بسیار زیاد است.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:53  توسط سما  | 

روستا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری, جستجو
یک روستایی در هیر، الموت
Dartlo (2).jpg
Rougon Alpes de Haute Provence France.jpg
KippelLötschental WoodenHouses.jpg
Cumalıkızık 7121.jpg

نویسنده ماموت پانل دلیجان /در مورد روستا و دِه تعاریف متعدد و زیادی گفته شده، ده یا روستا که در کتاب‌های نشر قدیم به صورت دیه هم دیده می‌شود، در زبان پهلوی، ده (Deh) در پارسی باستان (Dahya) به معنی سرزمین و در اوستا به شکل دخیو (Daxya) آمده‌است.

در ایران، ده از قدیمی‌ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیلاتی و جایی بوده‌است که در آن گروههایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته‌اند. ده اساس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهد و اهمیت آن به اعتبار اینکه یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی است، در سراسر قرون وسطی و از آن پس تا به امروز برقرار بوده‌است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:30  توسط سما  | 

چنانکه اغلب دانشمندان و پژوهشگران تاريخ ملل مي دانند و به آن اذعان دارند ، " کردها " از جمله اقوام هند و اروپايي اند که از هزاره هاي قبل از ميلاد مسيح در مناطق وسيعي از خاور ميانه و بويژه کوهستانهاي مرتفع بين النهرين استقرار يافته اند . سفالينه هاي به دست آمده حاکي از اين است که اين قوم دست کم از 7 هزار سال پيش داراي تمدني در خور توجه بوده چنانکه بعضي اقوام مجاور را به طمع دست اندازي و انتفاع از ماحصل تمدن آنان انداخته است . امروزه کردها را در چند شاخه مهم دسته بندي مي کنند . در اين تقصيم بندي که از نظر تفاوت لهجه صورت گرفته اين شاخه ها عبارتند از : 1- کرمانج ها 2- سوران ها 3- لرها 4-زازاها 5- هورامان ها چنانکه مي بينيد "کرمانج" يکي از اين شُعب و در واقع مهمترين زير مجموعه نژاد و زبان کردي است . "کرمانج" که به " کرد شمال " نيز معروف است کم و بيش حدود 70% تمام کردهاي جهان را که امروزه در بيش از 30 کشور جهان پراکنده اند شامل مي شود . با اين حال مهمترين سکونتگاههاي کرمانج ها عبارتند از : سراسر جنوب و بخش هايي از شرق و مناطق مرکزي ترکيه يا اصطلاحا "کردستان شمالي " ، شمال شرقي سوريه يا اصطلاحا جنوب کوچک" ، شمال عراق يا به اصطلاح "جنوب بزرگ" و بسياري از کشورهاي آسياي ميانه و اروپا که بعضا جوامع چند صد هزار نفري کرمانج ها را در خود جا داده اند . اما يکي از مهمترين نقاط کرمانج نشين که به شواهد آمار حدود دو ميليون نفر از اين قوم در آن زندگي و متأسفانه به دليل جدا بودن از ديگر نقاط تجمع کُردها کمتر مورد توجه بوده "شمال خراسان " و شمال شرقي ايران است . ما در اين فرصت به منظور جبران گوشه اي از اين بي توجهي قصد تأمل و توقف در اين بخش از موطن کرمانج ها و طرح و معرفي ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي آن را داريم : به لحاظ زباني همانند ويژگي هاي فيزيکي و رفتاري ، کردها در تمام شاخه ها شباهت بسيار دارند اما عمده تفاوت لهجه هاي آنان اين است که به ترتيب از نقاط جنوبي به سمت شمال زبان کردي به طرف ساده تر شدن و خلاصه گويي پيش مي رود . کرمانج هاي خراسان نيز به تبع اين تغيير با زباني ساده تر و اختصار گراتر سخن مي گويند و گر چه متأثر از زبان فارسي و عربي دخل و تصرفاتي در آن بعمل آمده ، اما صد البته - براي کرمانج هاي ديگر نقاط جهان براحتي قابل فهم و مکالمه است . کرمانج هاي خراسان به لحاظ مذهبي ، تماما شيعه مذهبند و گويا يکي از عمده دلايل کوچ اين قوم به خراسان شمالي نيز قرابت مذهبي با ديگر ايرانيان است . مهمترين نقاط اسکان کرمانج ها در خراسان عبارتند از شهرهاي : قوچان ، بجنورد ، اسفراين ، شيروان ، مشهد ، چناران ، درگز ، کلات ، آشخانه ، مانه و سملقان ، فاروج ، باجگيران ، و .... اما در مجموع حضور کرمانج ها در روستاها نمود بيشتري دارد تا در شهرها چرا که اغلب آنان به مشاغلي همچون دامداري و کشاورزي مشغولند و بالطبع ناگزير از زندگي کوچ نشيني و روستانشيني اند . مهمترين ييلاقات عشاير اين قوم شامل رشته کوههاي گُليل ، هزار مسجد ، آلاداغ و شاهجهان است . کرمانج هاي خراسان مردمي گشاده رو و گشاده دست و معروف به راستي و درستي اند . در طي سالهاي حضور خود در خراسان ، به نشانه حماسه آفريني و سربلندي هميشه ، بارها و بارها در مقابل هجوم اقوام آسياي ميانه بويژه ترکمانان صف آرايي کرده اند و براي حراست از يار و ديار و دين و سرزمين خويش جان بر کف نهاده اند . امثال سردار اوض ، ججوخان و گل محمد معروف به "خان کلميشي" از جمله سرداران و جنگاوراني هستند که در نبرد با دشمنان داخلي و خارجي خويش ، تا سر حد مرگ ايستاده اند و اکنون پس از سالها ، در ميان اشعار ترانه ها و خاطرات مردم نام خود را جاودانه کرده اند . کرمانج هاي خراسان مردمي صاحب ذوق و شاعر مسلک اند ، چنانکه کمتر کسي از ايشان را مي توان سراغ کرد که دستي در شعر و شاعري و آواز نداشته باشند . هزاران قطعه شعر در قالب هاي "لو "و "سه خشتي " در ميان کرمانجها زمزمه مي شود که هيچکدام سراينده مشخصي ندارند و اين خود از شکل دادن روح جمعي اين قوم به اين اشعار حکايت مي کند . با اين وجود ، در ميان کرمانج هاي خراسان يک نام بزرگ و احترام انگيز به گوش مي رسد که وقتي از شعر و آواز حرف مي زنيم ناگزير بايد کنارش توقف کنيم و به احترام او کلاه از سر برداريم : جعفر قلي زنگلي : جعفر قلي را هر کرمانجي در خراسان مي شناسد . شايد در ميان اقوام و ملل به کمتر شاعري مي توان برخورد که در اين سطح و عمق به ذهن و زبان مردم راه يافته باشد . امروزه ، ديوان جعفر قلي که به همت کليم الله توحدي - محقق و نويسنده کرد - گردآوري و منتشر شده است در اغلب خانه هاي کرمانج زبانها يافت مي شود . زندگي او که مشهور است در جواني او را عشقي شور انگيز به بيابانها و کوهستانها کشاند سرشار از رمز و راز و ابهام است . در واقع مي توان گفت گر چه بيش از يک و نيم قرن از پايان حيات او نمي گذرد ولي کم و کيف زندگي جعفر قلي همانند معشو قه اش "ملواري " با تلفيقي از قصه پردازي و واقعيت در غبار حدس و گمان فرو رفته است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:26  توسط سما  | 

کرمانج

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری, جستجو

کُرمانج نام گروه بزرگی از کردها است که به گویش کرمانجی سخن می‌گویند. کرمانج‌ها در کردستان ترکیه در خاور و جنوب خاوری ترکیه، در ایران در آذربایجان غربی و شمال خراسان ساکن هستند.[۱]

کرمانج‌ها از ایل‌های کرد ایران بوده و در نواحی مختلف ایران پراکنده هستند از جمله در نواحی‌ای از بلوچستان و سیستان و در ناحیهٔ دماوند (تهران) به ویژه در روستاهای سربندان، جابان و سرخده و شهرستان رودبار به ویژه عمارلو و خورگام ساکن هستند.

کرمانج‌های خراسان

مکان اصلی سکونت این قوم در ایران در شهرهای و روستاهای شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی است. شهر قوچان، شیروان، بجنورد، اسفراین، چناران و درگز از مهمترین شهرهای سکونت این قوم است و اکثر مردم این ناحیه به زبان کرمانجی گویش دارند. در کشور ترکمنستان نیز عده قابل توجه‌ای به زبان کردی کرمانجی تکلم دارند که از جمله انها می‌توان به شهر فیروزه اشاره کرد. از مهمترین طوایف می‌توان به ایل بزرگ ظفرانلو / بیچرانلو / قاچکانلو اشاره کرد.

کرمانج" که به " کرد شمال " نیز معروف است کم و بیش حدود ۷۰٪ تمام کردهای جهان را که امروزه در بیش از ۳۰ کشور جهان پراکنده‌اند شامل می‌شود . با این حال مهمترین سکونتگاههای کرمانج‌ها عبارتند از : سراسر جنوب و بخش‌هایی از شرق و مناطق مرکزی ترکیه یا کردستان ترکیه، کردستان سوریه، کردستان عراق و بسیاری از کشورهای آسیای میانه و اروپا که بعضا جوامع چند صد هزار نفری کرمانج‌ها را در خود جا داده‌اند . اما یکی از مهمترین نقاط کرمانج نشین که به شواهد آمار حدود دو میلیون نفر از این قوم در آن زندگی و متأسفانه به دلیل جدا بودن از دیگر نقاط تجمع کُردها کمتر مورد توجه بوده "شمال خراسان " و شمال شرقی ایران است .

به لحاظ زبانی همانند ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری، کردها در تمام شاخه‌ها شباهت بسیار دارند اما عمده تفاوت لهجه‌های آنان این است که به ترتیب از نقاط جنوبی به سمت شمال زبان کردی به طرف ساده تر شدن و خلاصه گویی پیش می‌رود . کرمانج‌های خراسان نیز به تبع این تغییر با زبانی ساده تر و اختصار گراتر سخن می‌گویند و گر چه متأثر از زبان فارسی و عربی دخل و تصرفاتی در آن بعمل آمده، اما برای کرمانج‌های دیگر نقاط جهان براحتی قابل فهم و مکالمه‌ است . کرمانج‌های خراسان به لحاظ مذهبی، تماما شیعه مذهبند و گویا یکی از عمده دلایل کوچ این قوم به خراسان شمالی نیز قرابت مذهبی با دیگر ایرانیان است . مهمترین نقاط اسکان کرمانج‌ها در خراسان عبارتند از شهرهای : قوچان، بجنورد، اسفراین، شیروان، مشهد، چناران، درگز، کلات، آشخانه، مانه و سملقان، فاروج، باجگیران، و ... اما در مجموع حضور کرمانج‌ها در روستاها نمود بیشتری دارد تا در شهرها چرا که اغلب آنان به مشاغلی همچون دامداری و کشاورزی مشغولند و بالطبع ناگزیر از زندگی کوچ نشینی و روستانشینی اند . مهمترین ییلاقات عشایر این قوم شامل رشته کوههای گُلیل، هزار مسجد، آلاداغ و شاهجهان است .در آذربایجان غربی نیز در شهرستان های ارومیه، سلماس، خوی، ماکو، پلدشت و ... بیش از یک میلیون کرمانج زندگی می کنند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:25  توسط سما  | 

ماست را با معده خالی بخورید!

ماست

مصرف ماست با معده خالی میزان جذب کلسیم آن را بیشتر می‌ کند، البته این بدین معنی نیست که بعد از غذا کلسیم جذب نمی ‌شود.

 

سعید حسینی متخصص تغذیه در گفتگو با خبرنگار اجتماعی فارس، گفت: ماست حاوی کلسیم، فسفر و 84 درصد آب است. افرادی که در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان هستند، باید روزانه حداقل یک وعده ماست مصرف کنند.

 

ماست‌ های کم‌ چرب یا رژیمی برای افرادی که کلسترول بالایی دارند، مناسب است. این نوع ماست‌ ها برای کاهش وزن نیز مناسب هستند.

 

برای این که بتوانید مقدار بیشتری ماست در روز مصرف کنید باید آن ‌را به گونه ‌ای جایگزین مواد غذایی پُرضرر کنید به عنوان مثال می ‌توانید به‌ جای سُس مایونز از آن به ‌همراه آب ‌لیمو، برای روی سالاد فصل‌ استفاده کرد.

 

هنگام خرید ماست دقت شود که حتماً تازه باشد. هرچه‌ قدر به تاریخ تولید آن نزدیک ‌تر باشید باکتری ‌های مفید آن فعال ‌تر خواهند بود.

در نهایت دقت کنید که آن ‌را سرد نگه دارید و سرد مصرف کنید. باکتری ‌های مفید ماست در گرمای طولانی زنده نمی‌ مانند.

 

بنا به توصیه کارشناسان تغذیه، مصرف لبنیات از جمله ماست با معده خالی توصیه می ‌شود چون در این حالت میزان جذب کلسیم از این محصولات بیشتر است.

مصرف ماست قبل از غذا از نظر جذب کلسیم بهتر است. البته این بدین معنی نیست که بعد از غذا جذب کلسیم نخواهیم داشت.

ماست فقط یک عصرانه یا دسر خوشمزه نیست و خواص بسیار زیادی دارد. ماست منبع غنی پروتئین، کلسیم، ریبوفلاوین ( ویتامین B2 ) و ویتامین B12 است.

 

ماست در مقایسه با شیر، به دلیل افزودن باکتری‌ های مفید مقدار بیشتری کلسیم و پروتئین دارد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:23  توسط سما  | 

ماست

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری, جستجو
ماست

ماست یکی از انواع لبنیات است که از تخمیر شیر توسط نوعی باکتری به نام لاکتوپاسیل حاصل می‌شود. از هر نوع شیری برای تهیه ماست می‌توان استفاده نمود؛ اما ماست‌های امروزی را اغلب از شیر گاو تهیه می‌کنند.

محتویات

تاریخچه

اگرچه در تاریخ فرهنگ هند و ایران باستان به ماست در پانصد سال قبل از میلاد مسیح اشاره شده است و در سنت ایران مردم بر این باور بوده اند که ابراهیم پیامبر به علت مصرف منظم و روزانه ماست صاحب عمری طولانی همراه با سلامتی بوده است. اما اولین ماست‌ها احتمالاً به طور تصادفی تهیه شدند؛ یعنی زمانی که شیر را برای حمل و نقل داخل کیف‌هایی که از پوست بز درست شده بود می‌ریختند، باکتری موجود در پوست بز، شیر را تخمیر نموده و ماست به دست می‌آمد.

یک زیست شناس روسی عقیده داشت که لاکتوباسیلوس برای سلامتی مفید است، او سعی نمود که استفاده از ماست را در سرتاسر اروپا رواج دهد. به دنبال آن در سال ۱۹۱۹م اولین کارخانه صنعتی تولید ماست در شهر بارسلونای اسپانیا احداث شد و مصرف ماست روز به روز افزایش یافت.

تخمیر و خواص شیمیایی

ماست از تخمیر قند شیر به نام لاکتوز حاصل می‌شود. باکتری ویژه تهیه ماست، لاکتوز را به اسید لاکتیک تبدیل می‌کند و به علاوه به ماست بافت ژل مانندی می‌دهد. به دلیل وجود اسید لاکتیک، ماست مزه تند و ترشی پیدا می‌کند.

جهت تهیهٔ ماست باید باکتری مخصوص را داخل شیر پاستوریزه شده ریخت. دمای شیر و همچنین شرایط محیط برای تهیه ماست بسیار حائز اهمیت است. این باکتری، قند موجود در شیر را تجزیه نموده و اسید لاکتیک تولید می‌کند. به دلیل وجود این اسید، پ هاش شیر بالا رفته و پروتئین موجود در شیر به صورت تودهٔ جامدی در می‌آید.

معمولاًً از ترکیب دو نوع باکتری به نام‌های استرپتوکوکوس سالیواریوس و لاکتوباسیلوس بلگاریکوس استفاده می‌شود. اگر پس از انجام عمل تخمیر روی شیر، ماست به دست آمده را حرارت ندهیم تا باکتری‌های موجود در آن کشته شوند، به عنوان ماستی که باکتری زنده و فعال داخلش وجود دارد به فروش رسیده و اغلب افراد عقیده دارند که این ماست، دارای ارزش غذایی بسیار بالایی است. البته معمولاً ماست را پس از تهیه پاستوریزه می‌کنند که باکتری‌های موجود در آن کشته شود. این نوع ماست پاستوریزه را تا چند ماه می‌توان حتی بیرون از یخچال نگهداری نمود. طرفداران این دو نوع ماست هر کدام سعی می‌کنند با انجام تحقیقات مختلف، تفاوت در مواد مغذی این ماست‌ها را نشان دهند و بیان می‌کنند که هر کدام چه کاستی‌هایی دارند.

ماست‌هایی که پس از تهیه، پاستوریزه نمی‌شوند آنزیمی برای تجزیه لاکتوز دارند. بنابراین افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند با خوردن این نوع ماست متوجه شده‌اند که پس از مصرف، مشکلاتی که با خوردن لبنیات در آنها بروز پیدا می‌کند دیگر دیده نمی‌شود.

انواع ماست

نوعی ماست

ماست‌ها را معمولاًبه صورت شیرین و گاه به صورت ترش، و با طعم‌های مختلف به فروش می‌رسانند.

 • ماست میوه‌ای از افزودن انواع میوه‌جات تهیه می‌شود که علاوه بر ایجاد طعم‌های مختلف ماست، طعم ترش آن را کاهش دهد.
 • ماست خامه‌ای (ماست یونانی) از مخلوط کردن شیر با خامه تهیه می‌شود تا میزان چربی شیر را به ۱۰ درصد برساند. معمولاًً این نوع ماست را به همراه عسل به عنوان نوعی دسر مصرف می‌کنند.
 • ماست موسیر را از ماست با سیر یا موسیر له‌شده تهیه می‌کنند. گاهی هم حتی با سبزی ریزشده مخلوط می‌کنند و طعم‌های مختلفی از ماست ایجاد می‌نمایند.
 • ماست چکیده از آبگیری ماست معمولی درست می‌شود. این کار را با گذراندن ماست معمولی از صافی‌های پارچه‌ای انجام می‌دهند.
 • ماست‌وخیار هم نوعی ماست است که پس از آنکه ماست چکیده با کمی آب زده شد، خیار و نعنا و سیر در ماست ریخته می‌شود و نمک و فلفل بدان می‌پاشند و هم می‌زنند. معمولاً با نعنای خشک و برگ گل گلاب نیز آن را می‌آرایند.[۱]

طرز تهیه ماست

مواد لازم:

شیر=۱ لیتر(۵پیمانه)

ماست=۲قاشق سوپخوری

طرز تهیه:

بسیاری از مردم در خانه خود ماست تهیه می‌کنند. برای تهیه ماست در خانه می‌توانید از شیر و مقدار کمی از ماستی که از بیرون خریده‌اید، به جای باکتری استفاده کنید. یکی از ساده‌ترین دستورالعمل‌ها استفاده از یک لیتر شیر کم چرب می‌باشد.

نخست شیر را می‌جوشانیم می‌گذاریم کمی سرد شود بحدی که دست را نسوزاند نکته حساس حد گرمی شیر است که باید انگشت گرمی آنرا کاملاً حس کند بدون آنکه انگشت را بسوزاند بعد قاشق ماست را از کنار ظرف داخل شیر می‌ریزیم ظرف را آهسته تکان می‌دهیم تا شیر با ماست کمی مخلوط شود بدون آنکه آنرا بهم بزنیم بعد بشقابی را روی دهانه ظرف می‌گذاریم و روی آنرا با پارچه کلفتی مثل پتو می‌پوشانیم ۴ تا ۵ ساعت باید بماند تا ماست بسته شود و سرد شود بعد روی آنرا باز کرده در جای خنکی می‌گذاریم تا کاملاً سرد شود. توضیح آنکه اگر ماست آب انداخت و بره بره شد شیر زیاد داغ بوده و اگر ماست نبست شیر سرد بوده و یا مایه ماست آن که همان دو قاشق است کم بوده یعنی در اندازه‌گیری شیر و ماست دقت نشده. ممکن است ماست را با کمی شیر مخلوط نموده بعد شیر را ریخت و در اینصورت ماست رویه نمی‌بندد.

بنابراین مراحل تهیهٔ ماست به ترتیب بدین شرح است:

 • شیر پاستوریزه را روی حرارت بگذارید تا دمایش به ۸۵ درجه سانتی گراد برسد. وقتی به این دما رسید، به مدت دو دقیقه بگذارید روی حرارت بماند تا میکروب‌های آن نابود شوند.
 • این شیر پاستوریزه شده را داخل ظرف بلند و کاملاً استریل شده‌ای بریزید و اجازه دهید تا خنک شود و دمایش به ۴۳ درجه سانتی گراد برسد.
 • نصف فنجان (معادل ۱۲۰ میلی لیتر) ماست گرم به شیر اضافه نموده و روی ظرف را کاملاً به پوشانید.
 • تقریباً ۶ ساعت بعد، مخلوط ما تبدیل به یک ماست شل و قابل خوردن شده است؛ به شرطی که دمای مخلوط در تمام این مدت، دقیقا ۴۳ درجه سانتی گراد باشد.
 • اگر وسیله‌ای برای کنترل دمای مخلوط ندارید، می‌توانید این مخلوط را داخل فری که تنها شمعک آن روشن است قرار دهید. هرچه دمای مخلوط از ۴۳ درجه کمتر باشد، مدت بیشتری طول می‌کشد که ماست جامد شود. ماست زمانی آماده‌است که وقتی ظرف را کج می‌کنید، دیگر حالت آبکی نداشته باشد و به راحتی تکان نخورد.

برای تخمیر شیر، دما بسیار با اهمیت می‌باشد که برای مدت چند ساعت، دمای شیر باید ۴۳ درجه سانتی گراد باقی بماند. در تهیهٔ صنعتی ماست، ثابت ماندن شیر در این دما را دستگاه‌های ماست سازی انجام می‌دهند. همچنین مسئلهٔ پاکیزگی و عاری بودن ظروف و وسایل از هر گونه آلودگی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

ارزش غذایی

از نظر تغذیه‌ای، ماست ماده غذایی مفیدی می‌باشد که سرشار از پروتئین و برخی انواع ویتامین ب است. املاح موجود در آن زیاد بوده و در عوض، میزان چربی آن با میزان چربی شیری که ماست از آن تهیه شده برابر می‌باشد.

فراورده‌های ماست

دوغ

نوشتار اصلی: دوغ

دوغ، نوعی نوشیدنی است که از ماست تهیه می‌شود. دوغ شور را با ادویه جات از جمله فلفل مخلوط می‌نمودند. برای تهیه نوع شیرین، گلاب، انبه یا لیمو را با دوغ مخلوط می‌کردند. در ایران و ترکیه از این نوشیدنی استفاده می‌شود. هندی‌ها نیز دوغی ویژه خود به نام لاسی تهیه نمودند که دو طعم مختلف داشت: شور و شیرین.

دوغ را از مخلوط کردن ماست با آب و نمک و دیگر مواد افزودنی از جمله اسانس نعنا تهیه می‌کنند. از سال ۲۰۰۲ میلادی، استفاده از دوغ‌های شیرین که به لاسی شیرین شباهت داشت در ایالات متحده آمریکا مرسوم شد. مردم آمریکا به این فراوده لبنی، نوشیدنی ماست می‌گویند.

در افغانستان دوغ را از مخلوط کردن ماست با آب و نمک و هم چنان در آن بادرنگ خورد شده و نعنا خشک شده نیز مخلوط میکنند که اکثر مردم از دوغ و یخ در فصل تابستان از آن استفاده میکنند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:22  توسط سما  | 

خواص ماست !!

خواص ماست !!
ماست یک فرآورده لبنی تخمیری است و در هرم غذایی در گروه شیر و لبنیات جای دارد.اما ماست بجز کلسیم شامل چه ویتامین های می باشد؟

 

ماست نیز مانند بقیه هم گروه‌های خود منبع بسیار خوب کلسیم، فسفر،ویتامین‌های گروه B مانند ریبو فلاوین،اسید پانتوتنیک و روی است.جالب است بدانید که یک لیوان آن حدود 450 میلی‌گرم کلسیم و1/5 میلی ‌گرم روی دارد.نسبت بین کلسیم و فسفر در ماست بسیار حایز اهمیت است، زیرا برای داشتن استخوان‌هایی سالم تنها مقدار کلسیم دریافتی مهم نیست،بلکه مقدار فسفر نیز اهمیت دارد.در واقع نسبت کلسیم به فسفر دریافتی از غذاها،در رسوب کلسیم دراستخوان ها موثر است.مناسب ترین نسبت میان این دو ریز مغذی مشابه ترکیب شیر مادر یااستخوان ‌های بدن است،یعنی به ازای هر 1000 میلی گرم کلسیم دریافتی، 440 میلی گرم فسفر باید دریافت شود.چنین نسبتی تنها در لبنیات وجود دارد.کلسیم موجود در ماست،در حفظ سلامت سلول ‌های روده‌ای نیز مفید است.مخصوصاً زنان به دلیل بارداری و شیردهی در دوران جوانی و نیز قطع تولید استروژن در دوران یائسگی ، بیشتر در معرض پوکی استخوان بوده و باید دقت کنند که روزانه 3 واحد لبنیات بخورند.
 
اهمیت تولید کننده‌های اسیدلاکتیکماست یک ماده غذایی پروبیوتیک است،یعنی حاوی میکروب‌ های زنده مفیدی است که ماست وارد لوله گوارش می ‌شوند و با جایگزینی در روده‌ها،این اندام را از وجود باکتری‌ های بیماری ‌زا محافظت می ‌کنند و به عمل تخمیر ادامه می ‌دهند و با تولید اسید‌های چرب کوتاه زنجیره،به سلامت سلول‌ های روده کمک می ‌کنند.جالب است بدانید،مواد غذایی پروبیوتیک به افزایش سطح ایمنی بدن نیز کمک می‌ کنند.مشاهده شده است،کودکانی که مادران ‌شان در ماه‌ های آخر بارداری،از مواد غذایی پروبیوتیک استفاده می ‌کرده اند،کمتر به آلرژی های غذایی،اسهال و اگزما مبتلا می‌ شوند.ماست به هضم و جذب غذا نیز کمک می ‌کند،زیرا اسید لاکتیک موجود در آن به جذب بهتر کلسیم کمک می ‌کند و محیط مناسب بیولوژیکی را برای بهبود جذب کلسیم و ویتامین ‌ها فراهم می ‌آورد.باکتری ‌های زنده ی مفید در ماست،به تولید آنزیم لاکتاز نیز می ‌پردازند،آنزیمی که برای هضم قند شیر ضروری است و بسیاری از افراد به دلیل کمبود ترشح این آنزیم در روده،دچار عدم تحمل نسبت به شیرمی شوند و با مصرف شیر دچار عوارضی مانند اسهال،نفخ و دل پیچه می گردند.مصرف مرتب ماست،از طریق تولید آنزیم توسط باکتری ‌ها به کاهش این علایم در فرد کمک می ‌کند،ضمن این که در ماست،لاکتوز به اسید لاکتیک تبدیل شده است و این افراد بدون نگرانی می‌ توانند از آن استفاده کنند.
 
پیشگیری از سرطان
ماست در کاهش احتمال بروز سرطان روده نیز موثر است.به این ترتیب که لاکتوباکتریاسه‌های موجود در آن،رشد باکتری‌ های مفید در روده را تحریک کرده و باکتری‌ های بیماری ‌زا را که می‌ توانند به سلول‌ های روده آسیب برسانند،کاهش می ‌دهند.از سوی دیگر این باکتری ‌ها با متصل شدن به اسید‌های صفراوی،احتمال وارد شدن آسیب به سلول ‌های روده را کم می ‌کنند و از تبدیل نیترات و نیتریت موجود در غذا به ترکیبات نیتروزآمین که سرطان ‌زا هستند، جلوگیری به عمل می‌ آورند.کلسیم موجود در ماست نیز ضمن باند شدن با ترکیبات صفراوی،رشد سلول‌ های طولی روده را کم می ‌کند.طی برخی مطالعات دیده شده افرادی که روزانه بیش از 1200 میلی‌ گرم کلسیم مصرف می ‌کنند، 75 درصد احتمال ابتلای کمتری به سرطان روده داشته‌اند.
 
ماست با طعم میوهدر کشورهای اروپایی از ماست در دسرهای مختلف نیز استفاده می ‌شود.یکی از محصولاتی که به تازگی وارد بازار ایران نیز شده است،ماست میوه‌ای است.شما در منزل نیز می ‌توانید ماست میوه‌ای را با افزودن میوه‌هایی مانند هلو،گلابی،موز تهیه کنید.فقط به خاطر داشته باشید که در تهیه ماست میوه‌ای بهتر است از میوه‌هایی با طعم ملایم استفاده شود.تهیه ی ماست میوه‌ای مخصوصا برای کودکان،روش بسیار مناسبی در تشویق آنان به مصرف لبنیات و میوه است و می ‌تواند به عنوان میان وعده ای سالم جایگزین میان وعده‌های چرب و پُرکالری کودکان شود،ضمن این که همراهی ماست و میوه باعث می‌ شود ویتامین ‌های موجود در میوه،به کمک اسید لاکتیک موجود در ماست، بهتر جذب شوند. همچنین پکتین موجود در میوه‌جات با همراهی لاکتوباکتریاسه‌های موجود در ماست، به کاهش جذب کلسترول کمک می‌ کند که در بزرگسالان حایز اهمیت است.به علاوه،ماست چون دارای پروتئین‌هایی است که هضم آن ها راحت است،می ‌تواند با قطع شیر پس از شیرخوارگی،در رژیم غذایی کودک قرار گیرد.زمانی که کودکان دچار عفونت‌های روده‌ای و اسهال می ‌شوند و تا مدت‌ها ممکن است نسبت به شیر عدم تحمل داشته باشند،ماست را در رژیم غذایی آنها در مقادیر بیشتر بگنجانید، زیرا طی حرارت دادن شیر در فرایند تولید ماست،پروتئین‌های آن به مولکول‌های ساده ‌تر تغییر یافته و دارای هضم و جذب آسان ‌تری خواهد بود.

و اما آب ماست
گاهی ماست آب می ‌اندازد.هرگز آب ماست را دور نریزید.آب ماست دارای کلسیم و ویتامین‌های گروه B بوده و در عین حال پروتئین کمی دارد و می ‌تواند در شرایط محدودیت مصرف پروتئین،مانند بیماران کلیوی و یا در برخی مراحل نارسایی کبدی مورد استفاده قرار گیرد.
 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:21  توسط سما  | 

طرز تهیه ماست
مواد لازم:
شیر=1 لیتر(5پیمانه)
ماست=2قاشق سوپخوری
طرز تهیه:
شیر را می جوشانیم می گذاریم کمی سرد شود بحدی که دست را نسوزاند نکته حساس حد گرمی شیر است که باید انگشت گرمی آنرا کاملا حس کند بدون آنکه انگشت را بسوزاند بعد قاشق ماست را از کنار ظرف داخل شیر می ریزیم ظرف را آهسته تکان می دهیم تا شیر با ماست کمی مخلوط شود بدون آنکه آنرا بهم بزنیم بعد بشقابی را روی دهانه ظرف می گذاریم و روی آنرا با پارچه کلفتی مثل پتو می پوشانیم 4 تا 5 ساعت باید بماند تا ماست بسته شود و سرد شود بعد روی آنرا باز کرده در جای خنکی می گذاریم تا کاملا سرد شود. توضیح آنکه اگر ماست آب انداخت و بره بره شد شیر زیاد داغ بوده و اگر ماست نبست شیر سرد بوده و یا مایه ماست آن که همان دو قاشق است کم بوده یعنی ار اندازه گیری شیر و ماست دقت نشده. ظرفی که ماست را در آن درست می کنیم باید در ظرف مناسب مثل چینی یا بلور تهیه نماییم .
ممکن است ماست را با کمی شیر مخلوط نموده بعد شیر را ریخت و در اینصورت ماست رویه نمی بندد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:19  توسط سما  | 

نون قاتق

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری, جستجو

پیاز را در روغن سرخ می کنند و ماست را به صورت دوغ، چوب شیرین و گردوی کوبیده شده را بر آن می افزایند و پس از مدّتی جوشیدن ترید کرده و می خورند .

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:14  توسط سما  | 

 

 
 
 
 ghaatogh

طاهره حمزه ئیان

ghaatogh

http://ghaatogh.blogfa.com

قاتق

قاتق

قاتق

<-BlogAbout->

قاتق


 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:13  توسط سما  | 

toolbar smaler text size normall text size bigger font size print page send to friend bookmark this page ترس ريشه رواني دارد

ترس ريشه رواني دارد

يك روانشناس باليني گفت: ترس در دوران بزرگسالي كه به ترس‌هاي بيمار گونه شهرت دارند، ‌ناشي از تربيت غلط والدين است.

راحله فروغي كارشناس ارشد روانشناسي باليني و روان درمانگر در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه ترس يك هيجان منفي است كه سازنده و مخرب مي‌باشد، افزود: ترس يك جزء كوچكي از بيماري افسردگي يا وسواس به شمار مي‌رود كه مي‌توان زير مجموعه بيماريهاي رواني عنوان كرد.

وي با بيان اين كه ترس در بيشتر موارد عامل دروني دارد، ‌اظهار كرد: ترس در انواع مختلف خود به يكديگر تعميم داده مي‌شوند.

فروغي با بيان اين كه ترس ريشه رواني دارد، ‌تصريح كرد: ترس طبيعي كه در سنين خاصي به وجود مي‌آيد، چنانچه فرد بتواند آن را كنترل و با محيط وفق دهد، به مرور زمان از بين مي‌رود. اما ترس بيمارگونه مدت‌ها با فرد درگير است.

وي با بيان اين كه علت ايجاد ترس از دوران كودكي و نوجواني سرچشمه مي‌گيرد، اذعان داشت: روش‌هاي غلط تربيتي والدين، اثر مخربي بر روي كودكان دارد كه منجر به توليد ترس مي‌شود.

فروغي يكي از روش‌هاي درمان ترس را شناختن تعارض فرد در جامعه دانست و يادآور شد: افرادي كه دچار ترس هستند، هيچ گاه دست به اقدام جديد نمي‌زنند و هميشه سعي به عادت دارند، زيرا از شكست به شدت هراس دارند.


وي با بيان اين كه ترس در اثر ترشح هورمون آدرنالين به مقدار زياد در مواجهه با هرگونه احساس اضطراب پديد مي‌آيد، خاطرنشان كرد:‌ ترس داراي چهار بعد شناختي، بدني، هيجاني و رفتاري است. همچنين برخي ترس‌ها در دوران كودكي بعد از 3 سال به شكل ترس از تاريكي و يا ترس از موجودات خارق العاده بروز مي‌كنند، اما ايجاد آن در دوران بزرگسالي مانند ترس از بي اعتنايي ديگران، ترس از جلب توجه و صميمي شدن كه به ترس‌هاي بيمارگون شهرت دارند، ناشي از تربيت غلط والدين است.

اين روانشناس باليني با اشاره به اين كه ترس درمان دارويي ندارد، تاكيد كرد: داروهاي افسردگي كه براي درمان ترس تجويز مي‌شود، خواب آور بوده و زندگي فرد را مختل مي‌كند

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:10  توسط سما  | 

ترس و راهكارهاي مقابله با آن
ترس حالت عاطفي پيچيده و نيرومندي است كه با علائم اضطراب از جمله ضربان قلب، نبض،
عدم تمركز انديشه و سردرد همراه است .
يم انسان زماني دستخوش ترس شود كه دريابد خطري زندگي او را تهديد م يكن د. همه افراد در
زندگي به نوعي دچار ترس ش ده ان د. ترس انواع مختلفي دارد مانند تر س از
اظهار وجود، صحبت كردن در برابر جمع، تصميم گرفتن، تغيير شغل، تنهايي و. ...مي توان براي
ترس 3سطح را در نظر گرفت.
1- ترس هايي كه در باره ماجراهاي ظاهري و آشكار است، مثل ترس از پيري، تنهايي، ادامه
تحصيل، تغيير شغل و... مثل شخصي كه در سن 32 سالگي از پيري وحشت دارد.
2-رت س هايي كه به نفس ما مربوط م يشود. مثل ترس از موفقيت، شكست، طرد شدگي و... كه با
حالات دروني شخص در ارتباطند. مثل شخصي كه از پيدا كردن دوستان جديد مي ترسد و اين
سبب مي شود از رفتن به ميهمان يها و داشتن رابطه هاي نزديك هراس داشته باشد.
3- ترسي كه ما را به درماندگي مي كشاند و دو نوع ترس قبلي را نيز تحت پوشش خود دارد . مثل
ترس از آنكه نتوانيد از عهده مشكلات و حوادثي كه زندگي به همراه دارد برآييد .
در اينجا لازم به ذكر است كه برخي تر سها مفيد هستند و انسان را د ر برابر مشكلات و خطرها
هشيار نگاه م يدارند. اما ساير تر سها آنهايي كه ما را از رشد فردي باز مي دارند مخرب و نابجا
هستند.براي غلبه بر ترس بايد معضلات زندگي را بشناسيم و منشأ آن را دريابيم . ترس اساساً
مشكل تربيتي است كه از كودكي در فرد ايجاد م يشود و با دو باره آموزش دادن ذهن م يتوان آن
را به عنوان يك واقعيت زندگي به جاي مانعي در برابر زندگي پذيرفت .
در واقع ترس است كه ما را در زندگي از حركت كردن به جلو باز م يدارد و بهتر است ترس را
احساس كنيم و به هر تقدير دست به اقدام بزنيم زيرا در آن صورت است كه احساس خوبي خواهيم
داشت و از شر ترس خلاص مي شويم. عقب راندن ترس كمتر ترسناك است تا زندگي كردن با ترس
نهفته اي كه ناشي از احساس درماندگي است .
هنوگچ به عالم » براي اينكه بياموزيم از ترس خود بكاهيم يكي از ارزشمندترين در سها در عبارت
نهفته شده است . « هستي بله بگوييد
ب له گفتن يعني اعتماد داشتن به تواناي يهايمان؛ يعني اين كه ما م ي توانيم با تدبير و انديشه و
راهكارهاي مختلف بر تر سهاي خود فائق آييم زيرا وقتي ما دست به عمل م ي زنيم و تصميم
مي گيريم كه بر تر سهاي مان غلبه كنيم، نه تنها تر سمان از بين مي رود بلكه اعتماد به نفس خود
را تا حد زيادي افزايش م يدهيم و احساس خوبي پيدا مي كنيم زيرا به اين مسئله اعتماد پيدا
مي كنيم كه براي مقابله با هر ترسي را هحلي وجود دارد و لازمه آن افزايش اعتماد به نفس است .
اگر افراد نزديك و دوستان ما اعتماد به نفس بالايي داشته باشند در آن صورت تأ ثير بسزايي در
افزايش اعتماد به نفس ما و كاهش تر سهاي ما خواهد داشت.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:9  توسط سما  | 

ترس یک واکنش احساسی به تهدید یا خطر است. ترس را از اضطراب، که معمولاً بدون وجود تهدید خارجی رخ می‌دهد، باید جدا دانست. علاوه بر این ترس با رفتارهای خاصِّ فرار و اجتناب مربوط است، در حالی که اضطراب ناشی از تهدیدهایی‌است که مهارناپذیر و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. ترس معمولاً با درد ارتباط می‌دارد. مثلاً کسی از ارتفاع می‌ترسد، چه، اگر در افتد آسیب جدی خواهد دید یا حتی خواهد مرد. بسیاری از نظریه‌پردازان، چون جان برودس واتسن و پال اکمن، پیش نهاده‌اند که ترس یکی از چند احساس بنیادین و فطری‌ است (نظیر شادمانی و خشم). ترس از سازوکارهای بقاست و معمولاً در پاسخ به یک محرک منفی خاص روی می‌دهد.

محتویات

ریشه‌شناسی

صورت فارسی میانهٔ این کلمه tirs-‎ است که مادهٔ مضارع به شمار می‌آید. صورت ایرانی باستان آن ‎*trsa-‎ است که مادّهٔ آغازی است از ریشهٔ t.rh-‎ به معنی ترسیدن. این ریشه مشتق است از ریشهٔ هندواروپایی ‎*t.rs-‎ (همراه با ‎*ters-‎ و ‎*tres-‎)که به معنی لرزیدن است.[۱]


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:8  توسط سما  | 

خیلی بیشتر از آنچه که همه ما به آن اعتراف کنیم، رفتارهایمان براساس میل درونیمان به تحت‌تاثیر قرار دادن دیگران شکل می‌گیرد. این میل در محصولات مارک‌ داری که استفاده می‌کنیم، کافه ‌ها و رستوران ‌هایی که می‌رویم، خانه‌ ها و ماشین ‌هایی که می‌خریم و شغلی که انتخاب می‌کنیم، منعکس می‌شود.

اما آیا محصولات مارک‌ دار، کافه‌های تجملی، خانه‌ ها و ماشین‌ها اینقدر گیرا هستند؟ فردی عالیرتبه در شغلی که علاقه‌ای به آن ندارد، چطور بعضی از این چیزها توجه ما را یک تا دو دقیقه به خود جلب می‌کند اما زیاد طول نمی‌کشد.

چرا؟ چون دارایی ‌های ملموس به اندازه کیفیات غیرملموس گیرا نیستند.

سوالات زیر را در نظر بگیرید:

 • او سوار یک پورشه آخرین مدل است، اما آیا واقعاً از عهده خرید این ماشین برمی ‌آمده؟
 • او یک خانه خیلی بزرگ دارد، اما آیا خانواده و زندگی دوست‌ داشتنی دارد؟
 • او پول زیادی درمی‌آورد، اما آیا واقعاً از کاری که برای گذران زندگی انجام می‌دهد لذت می‌برد؟

متوجه منظورم شده‌اید. وقتی پاسخی که به این سوالات می‌دهید، "خیر" باشد، موضوعی که ابتدا به نظرتان بسیار گیرا می‌آمده، دیگر اینطور نخواهد بود.

حالا لحظه‌ای وقت بگذارید و فردی را تجسم کنید که عاشق کارش است، معمولاً لبخند بر لب دارد و از هر نفسی که می‌کشد لذت می‌برد. آیا این فرد توجهتان را جلب می‌کند؟ آیا مهم است که این آدم یک میلیونر نیست؟

در زیر به 28 راه عالی برای تحت ‌تاثیر قرار دادن اطرافیانتان اشاره می‌کنیم. اگر این نکات را به طور مرتب رعایت کنید، نه تنها دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهید، بلکه به شما کمک می‌کند انسان بهتری هم باشید.

1. اُرجینال باشید. با خودتان صادق باشید


"همیشه بهترین ورژن خودتان باشید به جای اینکه ورژن دوم یک نفر دیگر باشید." با این جمله زندگی کنید. اصلاً نمی‌توانیدخودتان را جای دیگری بگذارید. جای تنها کسی که می‌توانید باشید، خودتان هستید. اگر خودتان نباشید، یعنی واقعاً زندگی نمی‌کنید—فقط وجود دارید. و از خودتان بپرسید: اگر آنچه که هستید را دوست ندارید، چرا بقیه باید دوستتان داشته باشند؟

2. به فکر دیگران باشید. اگر به فکر دیگران نباشید، آنها هم به فکر شما نخواهند بود. هرچقدر بیشتر به بقیه کمک کنید، آنها بیشتر برای کمک به شما راغب خواهند بود. عشق و محبت، عشق و محبت می‌آورد.

3. کاری کنید بقیه احساس خوبی پیدا کنند. آدم‌ها به‌ندرت یادشان می‌ماند که چه کرده‌اید، اما همیشه یادشان می‌ماند که چه حسی در آنها ایجاد کرده‌اید.

4. صادق باشید و مسئولیت کارهایتان را بپذیرید. هیچکس یک دروغگو را دوست ندارد. در دراز مدت همیشه حقایق روشن می‌شود و ماه هیچوقت پشت ابر نمی‌ماند. چه مسئولیت کارهایتان را گردن بگیرید یا نگیرید، بالاخره اعمالتان روزی به گردنتان می‌افتند.

5. مدام لبخند بزنید. همه آدم‌ها دیدن یک لبخند طبیعی را دوست دارند. وقتی یک غریبه مستقیم به صورتتان نگاه می‌کند و لبخند می‌زند چه حسی پیدا می‌کنید؟ یکدفعه دیگر غریبه به نظر نمی‌رسد، درست است؟

6. به بزرگترها احترام بگذارید. به کوچکترها احترام بگذارید. به همه احترام بگذارید. اینطور نیست که یک گروه خاص از یک طبقه خاص اجتماعی فقط شایسته احترام باشند. با همه با همان درجه احترامی برخورد کنید که به پدر و مادر بزرگتان می‌گذارید و همان میزان صبری را پیشه کنید که برای فرزندتان دارید. مردم مهربانی شما را درک خواهند کرد.

7. افراد را با اسم صدا کنید. آدم‌ها شنیدن اسمشان از زبان دیگران را دوست دارند. پس سعی کنید اسامی را به خاطر بسپارید.

8. بگویید "لطفاً" و "متشکرم." این دو کلمه ساده باعث می‌شود خواست‌های شما حالت خواهش پیدا کند و به مکالمات جدی حالت دوستانه می‌بخشد.

9. در کارتان بهترین باشید. همیشه مبهوت موسیقیدانان، نویسنده‌ها، نقاشان، سخنگویان، مدیران، سرمایه‌گذاران، مهندسان، مادرها، پدرها، ورزشکاران و... عالی می‌شوید. همه این افراد فقط یک وجه اشتراک دارند: در کاری که می‌کنند بهترین هستند. اگر قرار است کاری را به بهترینش شکل انجام ندهید، بهتر است اصلاً انجامش ندهید. در کار و سرگرمی‌هایتان بهترین باشید. برای خودتان اعتباری بسازید، اعتباری برای بهترین بودن.

10. اگر توانستید به دیگران کمک کنید. از هر دست که بدهید از همان دست پس می‌گیرید. وقتی در زندگی شخصی تاثیر مثبت ایجاد می‌کنید، این تاثیر مثبت به زندگی خودتان هم می‌رسد. کاری بکنید که فراتر از شماست—کاری که از درد کسی کم می‌کند و شادترش می‌کند. همه آدم‌ها شایسته کمک هستند.

11. در هر کاری که می‌کنید اثری از شخصیتتان ایجاد کنید. مثل برند زدن روی کارتان می‌ماند، برندی مخصوص خودتان. اگر بانمک و شوخ هستید، به کارتان طنز اضافه کنید. اگر هنرمند هستید، کارتان را با تصویر تزئین کنید. هر کاری که می‌کنید کمی از شخصبتتان را به آن اضافه کنید.

12. به قول‌هایتان وفا کنید. بعضی از آدم‌ها عادت دارند قول کاری را بدهند که احتمال کمی دارد بتوانند انجامش دهند. قول ایدآل را می‌دهند اما متوسط تحویل می‌دهند. اگر می‌خواهید ارزش خودتان را در چشم دیگران بالا ببرید، باید خلاف این عمل کنید. سعی کنید ابتدا توانایی‌هایتان را کمتر نشان دهید و بعد فراتر از آن تحویل بدهید. این باعث می‌شود دیگران تصور کنند که همیشه فراتر از مسئولیت و وظیفه‌تان کار انجام می‌دهید.

13. سازماندهی داشته باشید. اگر سازماندهی نداشته باشید چطور می‌توانید کاری را انجام دهید؟ مطمئناً نمی‌توانید. سعی کنید فضای زندگی و کارتان را مرتب کرده و سازماندهی کنید.

14. تحقیق کنید و سوال بپرسید. اینطور نباشید که بااینکه هیچ از موضوعی اطلاع ندارید فقط سرتان را به نشانه دانستن تکان می‌دهید. با تحقیق کردن از قبل خودتان را آماده کنید. و اگر بااینحال باز متوجه چیزی نشدید، سوال کنید. افراد مقابلتان اشتیاق شما به دانستن را ستایش خواهند کرد.

15. دانش و اطلاعاتتان را با دیگران تقسیم کنید. باید منبع اطلاعاتی برای اطرافیانتان باشید. اگر به اطلاعات لازم دسترسی دارید، آن را فقط برای خودتان نگه ندارید. با دیگران تقسیمش کنید.

16. مثبت‌اندیش باشید و روی آنچه درست است تمرکز کنید. هر چیزی که در زندکی اتفاق می‌افتدف نه خوب است نه بد. فقط به دیدگاه شما بستگی دارد. و مهم نیست که چه پیش می‌آید، همیشه آنطور که باید تمام می‌شود. یا موفق می‌شوید یا درس می‌گیرید. پس مثبت اندیش باشید، قدردان نتایج خوشایند باشید و از بقیه آنها درس بگیرید.

17. به حرف‌های دیگران بااشتیاق گوش دهید. چشم‌هایتان متمرکز، گوش‌هایتان تیز و تلفن همراهتان خاموش باشد. در دنیایی که نمی‌توانند آنطور که باید سریع پیش برود، آنهایی که برای شنیدن حرف‌های دیگران وقت می‌گذارند، همیشه موفق هستند.

18. به شریک زندگیتان وفادار باشید. وفادار ماندن به رابطه نه‌ تنها توجه و تحسین همگان را جلب می‌کند، بلکه پایه‌ای سالم برای بقیه امور زندگیتان ایجاد می‌کند.

19. طبیعت را دوست داشته باشید و از آن سپاسگذار باشید. آنهایی که واقعاً طبیعت را دوست دارند، برای انسان‌ها هم همان میزان احترام را قائل خواهند بود. این یک راه مثبت برای زندگی کردن است و توجه مردم را هم جلب می‌کند.

20. هر روز برای خودتان وقت، انرژی و پول خرج کنید. وقتی برای خودتان خرج کنید، هیچوقت بازنده نخواهید بود و به مرور زمان خط سیر زندگیتان را تغییر خواهید داد. شما محصول چیزی هستید که می‌دانید. هر زمان، انرژی و پول بیشتری برای به دست آوردن دانش هزینه کنید، تسلط بیشتری به زندگیتان پیدا می‌کنید و برای اطرافیانتان ارزش بیشتری خواهید داشت.

21. هرازگاهی بی‌دلیل مهربانی کنید. پول قهوه یک غریبه را در کافه بپردازید. برای منشی شرکتتان گل بخرید تا بگویید "متشکرم." به زن سالخورده برای خرید کردن کمک کنید. هیچ چیز لذت‌بخش‌تر از نشاندن لبخند بر لب انسان‌ها نیست.

22. آنهایی که شایستگی دارند را تحسین کنید. برای تحسین کسانیکه برای درخشیدن در کاری بیش از حد تلاش کرده‌اند، کوشش کنید. همه آدم‌ها دوست دارند بشنوند کسی هست که تلاش‌هایشان را تحسین می‌کند.

23. واضح صحبت کنید و ارتباط چشمی برقرار کنید. بیشتر آدم‌ها صبر گوش دادن به حرف‌های کسی که هیچ از حرفهایش نمی‌فهمند را ندارند. رمز و راز در حرف زدن هیچوقت ارتباطات قوی نمی‌سازد. ارتباط چشمی نیز یکی از گیراترین شکل‌های ارتباط فردی است. ارتباط چشمی اگر درست انجام شود صمیمیت را وارد رابطه‌هایتان خواهد کرد.

24. همیشه در دسترس باشید. اگر آدم‌ها نتوانند به شما دسترسی داشته باشند، فراموشتان می‌کنند. در دسترس بودن شما برای دیگران خیلی مهم است. همیشه در ارتباط با اطرافیانتان رفتاری مثبت و صبور داشته باشید.

25. بی‌نیاز از غیر باشید. آزادی والاترین نعمت است و بی‌نیازی بالاترین آزادی است. از این گذشته بسیار گیرا هم هست.

26. از منابعی که در دسترس دارید، استفاده کنید. آدم‌های متوسط وقتی می‌بینند که یک فرد معلول شاد است، بسیار متعجب و حیرت‌زده می‌شوند. چطور کسی با چنین محدودیت جسمی می‌تواند شاد باشد؟ پاسخ در استفاده آنها از منابعی که در اختیار دارند نهفته است.

27. بخشی از چیزی باشید که به آن اعتقاد دارید. این می‌تواند هر چیزی باشد. یکی آن را در کمک به شهروندان می‌بیند، یکی در ایمان و اعتقادات مذهبی، یکی در شرکت در گروه‌های پشتیبانی برای چیزهایی که به آن اعتقاد دارند و بعضی عشق و علاقه‌شان را در کارشان می‌ریزند. در هر صورت، نتیجه روانشناختی یکسان است. آنها خود را درگیر چیزی کرده‌اند که شدیداً به آن اعتقاد دارند. این درگیر شدن به زندگیشان مفهوم می‌دهد.

28. بدون به رخ کشیدن، برای اعتقاداتتان پایداری کنید. بله، می‌توانید بدون اینکه سعی کنید اعتقاداتتان را به کسی تحمیل کنید، از آن دفاع کنید. درمورد عقاید شخصیتان با کسی که درمورد آن سوال می‌کند حرف بزنید اما سعی نکنید حرفتان را تحمیل کنید. برای ارزش‌هایتان ایستادگی کنید و همیشه گوش بزنگ اطلاعات جدید باشید.

جالب‌ترین نکته درمورد این لیست این است که تقریباً همه چیزهایی که برای تحت‌تاثیر قرار دادن دیگران به آن نیاز دارید، در خودتان نهفته است. پس سعی کنید دست از تحت‌تاثیر قرار دادن دیگران با دارایی‌هایتان بردارید و آنها را مجذوب شخصیت و طریقه زندگی کردنتان کنید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:6  توسط سما  | 

برای آنها که تصمیمات مهم می‌گیرند، زندگی می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. معنا و مفهوم زندگی شما همان چیزی است که خودتان هر روز با اعمال و افکارتان می‌سازید. زندگی از انتخاب‌های شما تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد زیرا هر انتخاب شما هم عواقب و هم فوایدی به دنبال دارد؛ سعی کنید همیشه قبل از هر تصمیم این دو را در نظر بگیرید.


مراحل

1. از زمان حال لذت ببرید. هر روز را طوری زندگی کنید انگار آخرین روز زندگیتان است. امروز هدیه‌ای به شماست. زندگی موقعیت‌ها و فرصت‌های زیادی را به شما هدیه می‌دهد اما زمانی می‌توانید از فرصت زندگی کردن خود بیشتری استفاده را ببرید که انتخاب‌های درستی داشته باشید. از هر لحظه زندگی لذت ببرید. هر روز می‌تواند شروعی تازه با انتخاب‌هایی پیش رویتان باشد، پس منتظر چه هستید؟


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٤/٢٦ ] [ ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ] [ فرامرز بهرامی ]

زندگی شما می‌تواند به زیبایی رویاهایتان باشد. فقط باید باور داشته باشید که می‌توانید کارهای ساده‌ای انجام دهید. در زیر لیستی از کارهایی که می‌توانید برای داشتن زندگی شادتر انجام دهید، آورده شده است. هر روز آنها را به کار بگیرید و از زندگی خود لذت ببرید.

سلامتی

1- آب فراوان بنوشید.
2- مثل یک پادشاه صبحانه بخورید، مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخورید.
3- از سبزیجات بیشتر استفاده کنید تا غذاهای فراوری شده.
4- با این 3 تا E زندگی کنید: Energy (انرژی)،Enthusiasm (شور و اشتیاق)، Empathy (دلسوزی و همدلی).
5- از نماز و دعا کمک بگیرید.
6- بیشتر بازی کنید.
7- بیشتر از سال گذشته کتاب بخوانید.
8- روزانه 10 دقیقه سکوت کنید و به تفکر بپردازید.
9- 7 ساعت بخوابید.
10- هر روز 10 تا 30 دقیقه پیاده‌روی کنید و در حین پیاده‌روی، لبخند بزنید.


شخصیت


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٤/۱٩ ] [ ٤:۱٥ ‎ب.ظ ] [ فرامرز بهرامی ]

آویشن:  خلط آور ، ضد نفخ ،به عنوان دهان شویه ، به صورت پودر و خمیر دندان اثر ضد آماس و تورم لثه دارد، ضد سرفه و سیاه سرفه ،درمان رماتیسم، مسائل پوستی، ورم معده، ضد انگل، بیماریهای قارچی پوست، رگ به رگ شدن.

 

اسفند:  در طب قدیم اعراب به عنوان خواب آور ، معرق،ضد کرم و قاعده آور مصرف داشته است.

در ایران برای تولید رنگ، ضد کرم و در ناتوانیهای جنسی به کار می رود.برای رفع وزوز گوش و سنگینی گوش مفید است. برای ضد عفونی کردن اتاقها و از بین بردن میکروبها مفید است. ضد سموم دخانیات می باشد

 

اسطوخدوس: به عنوان ملین سبک مورد استفاده قرار می گیرد،ضد رماتیسم،ضد سرفه، برونشیت،ضد آسم،

ضد سرماخوردگی، تقویت حافظه، تقویت اعصاب، رقیق کننده خون، تقویت سیستم دفاعی بدن در مقابل بیماریها.

 

اسفرزه: لعاب اسفرزه پخته به شکل ضماد برای التیام زخمها و ابسه ها بکار می رود. به عنوان مسهل وملین به کار می رود.ضد یبوست،دافع سنگ صفرا،دافع گلودردو لوزه.        

 

افسنطین:  اثر قوی مقوی قلب، تب بر ، مدر،قاعده آور، ضد کرمو ضد عفونی کننده، اشتها اور، یبوستهای ناشی از ضعف دستگاه هضم،ضد انگل، ضد سرماخوردگی، رفع عفونت حنجره و گلو درد،مقوی معده و رفع ترشی معده.

 

اکلیل الملک(ناخنک):  قابلیت نفوذپذیری مویرگها را کاهش داده و خون را رقیق می گرداندو از تشکیل لخته شدن خون جلوگیری می کند. ضد واریس ، ورم های مفصلی،خلط آور،ضد عفونی کننده مجاری ادرار،ضد تشنج

درمان اسهال خونی، ورم روده، ضد آسم و برونشیت.

 

بابا آدم : اثر تصفیه کننده خون، زیاد کننده ترشحات صفرا، مدر، نقرس، رماتیسم، دفع کننده اسید اوریک، پایین آورنده قند خون، مقوی رشد مو  و رفع شوره سر، مقاومت بدن را در برابر عفونت ها زیاد می کند، درمان ضعف اعصاب، رفع تحریکات جلدی.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٤/۱۱ ] [ ٤:٠٢ ‎ب.ظ ] [ فرامرز بهرامی ]


عنوان در 1 یا 2 خط، فونت B Lotus 16

                                                  (یک خط فاصله)    

مولف اول[1]، مولف دوم[2]، ... ( بی لوتوس 11 پررنگ)

1- عنوان علمی و آدرس کوتاه مولف اول (بی لوتوس 10 ساده)

 2- عنوان علمی و آدرس کوتاه مولف دوم (لوتوس 10 ساده)

 

 

چکیده (Blotus 14 پررنگ)

30 میلی متر

 

30 میلی متر

 

در متن حاضر، ساختار تهیه مقالات جهت شرکت در همایش ملی صنایع غذایی واحد قوچان ارائه شده است. لازم است کلیه مؤلفین مقالات خود را تا پایان مهلت تعیین شده مطابق ساختار ارائه شده به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. هر مقاله باید دارای یک چکیده 150 تا 250  کلمه­ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده، دارای حواشی 30میلی متری از لبه­های چپ و راست  باشد. این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و نتایج مقاله باشد. فونت این بخش از نوع Blotus  12 معمولی می­باشد. عنوان مقاله حداکثر در20 کلمه و با فونت Blotus اندازه 16 پررنگ در بالای صفحه و با فاصله50 میلی متر از بالا درج شود. پس از درج متن چکیده با فاصله یک خط از انتهای چکیده، حداقل 3 و حداکثر 5 کلید واژه مناسب نوشته شود.

کلید واژه (Blotus 12 پررنگ): صنایع غذایی، مصرف بهینه، غذای حلال. (Blotus 10 پررنگ)1 عنوان شغلی،تلفن و پست الکترونیکی (Blotus 10 ساده)

2 عنوان شغلی،تلفن و پست الکترونیکی (Blotus 10 ساده)


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٤/۱٠ ] [ ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ ] [ فرامرز بهرامی ]

چرا ما دانش آموزان و دانشجویان ایرانی با گذراندن بیش از ده سال، از دوران دبیرستان تا دانشگاه، هنوز نتوانسته‌ایم در حد قابل قبولی زبان بیاموزیم؟ عمده‌ترین دلایل نا‌کامی در فراگیری زبان در کشور ما بقرار زیر است:

تـرس!

ما همیشه زبان را درس مشکلی تصور می کردیم که باید آنرا امتحان دهیم و بدین دلیل هرگز فرصت استفاه از آنرا بصورتی نیافتیم که از آن لذت ببریم.

تکیـه بر محیـط مبتنی بر متـن

دنیای واقعی زبان، یک دنیای صوتی است. در حالی که سیستم آموزشی ما، دنیایی مبتنی بر متن بوده است و این باعث می‌شد که مشکل تلفظ نیز بر مشکلات بیشمار ما افزوده شود. بدلیل عدم زیستن در یک محیط واقعی صوتی با آن احساس بیگانگی می‌کنیم. نتیجه این سیستم آموزشی در آرمانی ترین شرایط تربیت مترجم بود، نه کسی که با زبان بتواند ارتباط برقرار کند.

تکیـه بر گرامـر

کاش ما زبان را با روش کودکان یاد می‌گرفتیم که کمترین اهمیتی برای دستورات پیچیده زبان نمی‌دهند. راستی ما، خود چقدر با گرامر زبان مادری خود آشنا هستیم؟ دستوات گرامری در تمامی زبانها یک موضوع کاملاً تخصصی و انتزاعی از زبان است و اگر نه اینست، پس اینهمه رشته‌های دانشگاهی سطح بالا در رابطه با دستور زبان چه معنی می‌دهند؟ حرف زدن با رعایت دستورات گرامری زبانی پر از استثناء، مانند انگلیسی، تقریباً غیر ممکن است.

تأکیـد بر یادگیـری لغـات

آموزش ما، حفظ کردن فرهنگهای لغت بود، هر معلمی برای خود دیکشنری کوچکی می‌ساخت که مجبور به حفظ آن بودیم. و متأسفانه هنوز هم کار به همین منوال است. در یک فرهنگ انگلیسی نگاهی به لغت GET یا TAKE بیندازید. دو صفحه معنی مختلف و گاه متضاد برای یک لغت، سردرگمی آدمی را در آموزش صد چندان می‌کند. فرق عمده زبان انگلیسی با زبان فارسی در این است که لغات در زبان انگلیسی عمدتاً وقتی معنی واقعی دارند که در کنار سایر لغات قرار می‌گیرند. مثلاً لغت Take معنی واضحی ندارد، در حالی که معنی عبارت Take off کاملا مشخص است.

اهمیت دادن به امر خواندن

در هر زبانی چهار عنصر عمده خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن وجود دارد. آنچه در سیستم آموزش رسمی ما بیش از همه به آن پرداخته شده است امر خواندن می‌باشد. در برخی از کلاسهای غیر رسمی نیز صحبت از هم زمانی چهار عنصر رفته است. اما وقتی ما در محیط واقعی زبان قرار می‌گیریم در می‌یابیم که اگر هدف فراگیری زبان باشد، عنصر خواندن و نوشتن اهمیت درجه چندم دارند، به این دلیل ساده که در تمامی زبانها افراد بی سواد آن جامعه نیز قادر با تکلم زبان مادری خود هستند.

[ ۱۳٩۱/٤/٧ ] [ ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ ] [ فرامرز بهرامی ]

تاکتیک های جدید تجارت اغلب بر ایجاد برندها و محصولات بین المللی تاکید دارد، اما قبل از ایجاد هر محصول، ارزیابی تقاضای بالقوه در سراسر دنیا اهمیت بسیار زیادی دارد. بااینکه کمپانی ها و شرکت های بسیاری این جنبه را در تولید یک برند یا محصول جدید در نظر می گیرند اما برخی از شرکت فقط بر کسب تحسین و استقبال جهانی و شناخته شدن در سراسر دنیا متمرکز می شوند. و نتیجه چیزی نخواهد بود جز ناامید شدن مشتری و فروش ناامیدکننده.

کمپانی های بخش تولید و خدمات دریافته اند که برای دستیابی به اقتصاد معیار باید سیاست های مدیریتی برپایه استراتژی های جدید بیزنس طرح ریزی کنند. قادر به فروش یک محصول خاص یا به بازار آوردن یک برند در سطح جهانی به افزاش کارایی فعالیت های مرتبط صنعتی آنها مثل بسته بندی محصول، گرافیک و تبلیغات آنها نیز کمک می کند. همچنین می توانند از منافع ناشی از استفاده تکنولوژی، مشخصات محصول و مواد خام متداول نیز بهره ببرند. اما حرف زدن درمورد حفظ آن حضور جهانی بسیار ساده تر از انجام آن است. ساده ترین راه حل شرکت ها تشخیص اولویت ها در کشورهای مختلف و ایجاد تغییرات کوچک در طرح پایه محصول است. این بهترین راه برای بهینه کردن محصول یا خدمات برای بازار جهانی و محلی است. استراتژی های بیزنس با مدیریت کارآمد جریان های سرمایه منابع انسانی و سایر عوامل تولید در ارتباط است.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۳/٢٩ ] [ ۳:۳٧ ‎ب.ظ ] [ فرامرز بهرامی ]

از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین شرایط موفقیت یک انسان در زندگی فردی و اجتماعی داشتن قدرت «مدیریت خود» است. انسان موفق، ریشه همه موفقیت‌ها را در درون خود جست‌جو می‌کند.

همیشه تصورات یا باورهای اشتباهی درباره موفق شدن وجود دارد. این باورها مسیر موفقیت را پر از دست‌انداز کرده و درست مانند سدهایی هستند که  موفق شدن را سخت یا ناممکن می‌کنند.  گرچه معمولا و در بیشتر متون  راه‌های رسیدن به موفقیت طرح و بررسی می‌شوند، اما جا دارد به موانع موفقیت نیز اشاره و آنها را بشناسیم. در اینجا برخی از موانع موفقیت را معرفی می‌کنیم. آیا شما نیز با چنین موانعی روبه‌رو بوده‌اید؟

 
این موانع می تواند ما را از مسیر موفقیت دور کند

پشت گوش اندازی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۳/٢٢ ] [ ۳:٤۸ ‎ب.ظ ] [ فرامرز بهرامی ]

رهبر

بودن یعنی باید شجاع و نترس باشید که البته گفتن آن بسیار راحت تر از عمل کردن آن

است. از این گذشته، همه ترس های مخصوص خودشان را دارند و رهبران هم از این قائده

مستثنی نیستند. اما با وجود این ترس ها، راه هایی هم برای غلبه بر آنها و تبدیل

شدن به یک رهبر نترس وجود دارد.

اولین

کاری که می توانید انجام دهید این است که ترس هایتان را بشناسید. بد نیست که ترس هایتان

را جایی یادداشت کنید و در ثبت آنها یا خودتان صادق باشید. این ترس ها می تواند

ترس های مربوط به زندگی خصوصیتان اگر جلویتان را برای اینکه یک رهبر موثر باشید می گیرد،

هم باشد.

خلاص شدن از شر ترس ها

وقتی

ترس هایتان را شناختید، راهتان را برای از بین بردن آنها شروع کرده اید. دلیل آن

این است که اولین قدم همیشه کنار آمدن با پذیرش مشکل است. اگر ترس هایتان را انکار

می کنید، هیچ راهی برای اینکه یک رهبر نترس باشید پیش رویتان نیست. برای صادق بودن

در این مورد باید تواضع داشته باشید و خلاص شدن از دست آنها، در مرحله دوم کار

است.

حالا،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۳/٢۱ ] [ ۱:٠٠ ‎ب.ظ ] [ فرامرز بهرامی ]

۱. به مردم بیش از انتظاراتشان ببخشید و اینکار را با روی خوش انجام دهید.

۲. شعر مورد علاقه تان را از بر کنید.

۳. هر آنچه که میشنوید را باور نکنید، همه دارایی تان را خرج نکنید و هر چقدر که می خواهید نخوابید.

۴. وقتی میگویید "دوستت دارم"، واقعاً داشته باشید.

۵. وقتی میگویید "متاسفم"، در چشم طرف مقابل نگاه کنید.

۶. پیش از ازدواج حداقل شش ماه نامزد بمانید.

۷. به عشق در نگاه اول اعتقاد داشته باشید.

۸. هیچگاه به رویاهای دیگران نخندید.

۹. عمیق و مشتاقانه عشق بورزید. ممکن است صدمه ببینید ولی این تنها راه کامل زندگی کردن است.

۱۰. در اختلافات، منصفانه مبارزه کنید. بدون صدا زدن اسامی افراد.

۱۱. مردم را از روی خویشاوندانشان مورد قضاوت قرار ندهید.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/٢/٧ ] [ ۸:۱۳ ‎ب.ظ ] [ فرامرز بهرامی ]

خیلی بیشتر از آنچه که همه ما به آن اعتراف کنیم، رفتارهایمان براساس میل درونیمان به تحت‌تاثیر قرار دادن دیگران شکل می‌گیرد. این میل در محصولات مارک‌ داری که استفاده می‌کنیم، کافه ‌ها و رستوران ‌هایی که می‌رویم، خانه‌ ها و ماشین ‌هایی که می‌خریم و شغلی که انتخاب می‌کنیم، منعکس می‌شود.

اما آیا محصولات مارک‌ دار، کافه‌های تجملی، خانه‌ ها و ماشین‌ها اینقدر گیرا هستند؟ فردی عالیرتبه در شغلی که علاقه‌ای به آن ندارد، چطور بعضی از این چیزها توجه ما را یک تا دو دقیقه به خود جلب می‌کند اما زیاد طول نمی‌کشد.

چرا؟ چون دارایی ‌های ملموس به اندازه کیفیات غیرملموس گیرا نیستند.

سوالات زیر را در نظر بگیرید:

 • او سوار یک پورشه آخرین مدل است، اما آیا واقعاً از عهده خرید این ماشین برمی ‌آمده؟
 • او یک خانه خیلی بزرگ دارد، اما آیا خانواده و زندگی دوست‌ داشتنی دارد؟
 • او پول زیادی درمی‌آورد، اما آیا واقعاً از کاری که برای گذران زندگی انجام می‌دهد لذت می‌برد؟

متوجه منظورم شده‌اید. وقتی پاسخی که به این سوالات می‌دهید، "خیر" باشد، موضوعی که ابتدا به نظرتان بسیار گیرا می‌آمده، دیگر اینطور نخواهد بود.

حالا لحظه‌ای وقت بگذارید و فردی را تجسم کنید که عاشق کارش است، معمولاً لبخند بر لب دارد و از هر نفسی که می‌کشد لذت می‌برد. آیا این فرد توجهتان را جلب می‌کند؟ آیا مهم است که این آدم یک میلیونر نیست؟

در زیر به 28 راه عالی برای تحت ‌تاثیر قرار دادن اطرافیانتان اشاره می‌کنیم. اگر این نکات را به طور مرتب رعایت کنید، نه تنها دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهید، بلکه به شما کمک می‌کند انسان بهتری هم باشید.

1. اُرجینال باشید. با خودتان صادق باشید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:6  توسط سما  |